Nacházíte se tady: Začínáme > Párování

Párování

Než budete moci začít používat nové mobilní zařízení (smartphone, tablet), snímač tepové frekvence, krokoměr nebo váhu Polar Balance, musíte je s hodinkami M430 nejprve spárovat. Spárování vám zabere pouze několik vteřin a zajistí, že M430 budou přijímat pouze signály z vašich snímačů a zařízení, čímž také umožní nerušený trénink ve skupině. Před účastí na sportovní akci nebo v závodě nezapomeňte provést spárování ještě doma, abyste předešli rušení způsobenému přenosem dat.

Spárování mobilního zařízení s hodinkami M430

Pokud jste nastavení hodinek M430 prováděli pomocí mobilního zařízení, jak je popsáno v kapitole Nastavení hodinek M430, jsou hodinky již spárované. Pokud jste nastavení prováděli pomocí počítače a chtěli byste hodinky M430 používat s aplikací Polar Flow, spárujte je s mobilním telefonem, jak je uvedeno níže:

Před spárováním mobilního zařízení

 • Z App Store nebo Google Play si stáhněte aplikaci Flow.
 • Dbejte na to, aby v mobilním zařízení bylo zapnuté Bluetooth, a aby byl vypnutý režim letadlo.

Spárování mobilního zařízení:

 1. Otevřete si na mobilním zařízení aplikaci Flow a přihlaste se přes účet u Polaru, který jste si vytvořili, když jste prováděli nastavení M430.
 2. Počkejte, až se na mobilním zařízení objeví náhled pro Připojení výrobku (zobrazí se text Čekám na M430).
 3. V časovém režimu hodinek M430 stiskněte a podržte tlačítko ZPĚT.
 4. Zobrazí se textPřipojuji se k zařízení, následovaný textem Připojuji se k aplikaci.
 5. Přijměte žádost o spárování od Bluetooth na svém mobilním zařízení a zadejte PIN, který se zobrazí na M430.
 6. Po dokončení se zobrazí text Párování dokončeno.

nebo

 1. Na mobilním zařízení spusťte aplikaci Flow a přihlaste se k účtu u Polaru.
 2. Počkejte, až se na mobilním zařízení objeví náhled pro Připojení výrobku (zobrazí se text Čekám na M430).
 3. V M430 jděte do Nastavení > Obecná nastavení > Párování a synchronizace > Spárovat a synchronizovat mobilní zařízení a stiskněte START.
 4. Na displeji M430 se zobrazí text Potvrďte kódem PIN xxxxxx na jiném zařízení. Na mobilním zařízení zadejte kód PIN pro M430. Párování je zahájeno.
 5. Po dokončení se zobrazí text Párování dokončeno.

Spárování snímače tepové frekvence s hodinkami M430

Když používáte snímač tepové frekvence Polar, který je spárovaný s hodinkami M430, hodinky neměří vaši tepovou frekvenci na zápěstí.

Snímač tepové frekvence můžete s hodinkami M430 spárovat dvěma způsoby:

 1. Připněte si navlhčený snímač tepové frekvence.
 2. Jděte v M430 do Obecná nastavení > Párování a synchronizace > Spárovat další zařízení a stiskněte tlačítkoSTART.
 3. M430 začne vyhledávat snímač tepové frekvence.
 4. Po nalezení snímače tepové frekvence se zobrazí identifikační číslo zařízení Polar H10 xxxxxxxx.
 5. Stiskněte START, zobrazí se text Páruji.
 6. Po dokončení se zobrazí text Párování dokončeno.

NEBO

 1. Připněte si navlhčený snímač tepové frekvence.
 2. Na M430 stiskněte START v časovém náhledu pro vstup do předtréninkového režimu.
 3. Dotkněte se hodinkami M430 snímače tepové frekvence a vyčkejte, dokud nebude zachycen jeho signál.
 4. Zobrazí se identifikační číslo zařízení Spárovat Polar H10 xxxxxxxx. Zvolte Ano.
 5. Po dokončení se zobrazí text Párování dokončeno.

Spárování krokoměru s hodinkami M430

Pokyny k tomu, jak spárovat a kalibrovat krokoměr, najdete v tomto dokumentu podpory.

Spárování váhy Polar Balance s hodinkami M430

Existují dva způsoby, jak váhu Polar Balance spárovat s hodinkami M430:

 1. Stoupněte si na váhu. Na displeji se zobrazí vaše hmotnost.
 2. Po pípnutí začne na displeji váhy blikat ikona Bluetooth, což znamená, že připojení je aktivní. Váha je připravena ke spárování s hodinkami M430.
 3. Na M430 stiskněte a na dvě vteřiny podržte tlačítko ZPĚT a počkejte, dokud vám displej neoznámí, že spárování bylo dokončeno.

nebo

 1. Jděte do Obecná nastavení > Párování a synchronizace > Párovat další zařízení a stiskněteSTART.
 2. Hodinky M430 začnou vyhledávat váhu.
 3. Stoupněte si na váhu. Na displeji se zobrazí vaše hmotnost.
 4. Jakmile bude váha nalezena, zobrazí se na M430 identifikační číslo zařízení Váha značky Polar xxxxxxxx.
 5. Stiskněte START, zobrazí se text Páruji.
 6. Po dokončení se zobrazí text Párování dokončeno.

Váhu lze spárovat se 7 různými zařízeními od Polaru. Když počet spárovaných zařízení překročí 7, první párování se odstraní a nahradí novým.

Zrušení spárování

Spárování se snímačem nebo mobilním zařízením zrušíte následovně:

 1. Jděte do Nastavení > Obecná nastavení > Párování a synchronizace > Spárovaná zařízení a stiskněte START.
 2. Vyberte zařízení, které chcete odebrat ze seznamu a stiskněte START.
 3. Zobrazí se dotaz Smazat párování? Zvolte Ano a stiskněte START.
 4. Po dokončení se zobrazí text Párování smazáno.