Nacházíte se tady: Nastavení > Rychlá nabídka

Rychlá nabídka

Rychlá nabídka v předtréninkovém režimu

V předtréninkovém režimu stiskněte a podržte tlačítko OSVĚTLENÍ pro vstup do nastavení aktuálně zvoleného sportovního profilu:

 • Nastavení tepová frekvence: Náhled tepové frekvence: Zvolte Počet tepů za minutu (bpm) nebo % maximální hodnoty. Náhled limitů zón TF: Podívejte se na limity každé zóny tepové frekvence. TF viditelná pro ostatní zařízení: Zvolte Zap. nebo Vyp. Zadáte-li Zap., budou vaši tepovou frekvenci moci zachytit i další kompatibilní zařízení používající bezdrátovou technologii Bluetooth Smart, např. tělocvičné zařízení. Hodinky M430 můžete používat i na lekcích Polar Club k odesílání vaší tepové frekvence do systému Polar Club.
 • Záznam GPS: Zvolte Vysoká přesnost, Střední přesnost, Úsporný režim, dlouhý trénink nebo Vyp..
 • Krokoměr: Toto nastavení se zobrazí pouze, pokud máte s hodinkami M430 spárovaný krokoměr od Polaru. Zvolte Kalibrace nebo Zvolte snímač rychlosti. V nabídce Kalibrace vyberte Automatická nebo Ruční. V nabídce Zvolte snímač rychlosti zadejte zdroj rychlostních dat: Krokoměr nebo GPS. Více informací o kalibraci krokoměru viz tento dokument podpory.
 • Nastavení rychlosti: Náhled rychlosti: Zvolte km/h (kilometry za hodinu) nebo min/km(minuty na kilometr). Pokud jste si vybrali imperiální jednotky, zadejte mph (míle za hodinu) nebo min/mi (minuty na míli). Náhled limitů zón rychlosti: Limity zón rychlosti/tempa najdete zde.
 • Nastavení automatického pozastavení: Automatické pozastavení: Zvolte Zap. nebo Vyp. Při nastavení Automatického pozastavení na Zap. se nahrávání tréninku automaticky pozastaví, když se přestanete pohybovat. Rychlost aktivace: Nastavte rychlost, při které se záznam přeruší.

Chcete-li Automatické pozastavení použít při tréninku, musíte mít GPS nastavenou na Vysokou přesnost nebo používat krokoměr od Polaru.

 • Automatický záznam úseku: Zadejte Vyp., Vzdálenost úseku nebo Trvání úseku. Jestliže si zvolíte Vzdálenost úseku, zadejte vzdálenost, která představuje jeden absolvovaný úsek. Zadáte-li Trvání úseku, nastavte interval, po němž absolvujete každý úsek.

Chcete-li použít automatický úsek založený na vzdálenosti, musíte mít zapnutý záznam GPS nebo používat krokoměr od Polaru.

Rychlá nabídka v tréninkovém náhledu

V tréninkovém náhledu stiskněte a podržte tlačítko OSVĚTLENÍ pro vstup do Rychlé nabídky. V Rychlé nabídce v tréninkovém náhledu naleznete:

 • Zamknout tlačítka: Pro uzamknutí tlačítek stiskněte START. Pro jejich odemčení stiskněte a podržte tlačítko OSVĚTLENÍ.
 • Nastavit podsvícení: Nastavte soustavné podsvícení na Zap. nebo Vyp. Po aktivaci je podsvícení zapnuto nepřetržitě. Nepřetržité podsvícení můžete vypnout a znovu zapnout stisknutím tlačítka OSVĚTLENÍ. Vezměte prosím na vědomí, že používání této funkce zkracuje životnost baterie.
 • Vyhledat snímač: Toto nastavení se zobrazí pouze, pokud máte s hodinkami M430 spárovaný snímač tepové frekvence nebo krokoměr.
 • Krokoměr: Toto nastavení se zobrazí pouze, pokud máte s hodinkami M430 spárovaný krokoměr od Polaru. Zvolte Kalibrace nebo Zvolte snímač rychlosti. V nabídce Kalibrace vyberte Automatická nebo Ruční. V nabídce Zvolte snímač rychlosti zadejte zdroj rychlostních dat: Krokoměr nebo GPS. Více informací o kalibraci krokoměru viz tento dokument podpory.
 • Intervalový časovač: Vytvořte si intervalové časovače v závislosti na čase nebo vzdálenosti pro přesné plánování tréninkových a odpočinkových fází intervalového tréninku. Zadejte Start X.XX km / XX:XX , chtete-li použít dříve nastavený časovač, nebo si vytvořte nový časovač v nabídce Nastavit časovač.
 • Odhadce cílového času: Zadejte vzdálenost tréninkové destinace a hodinky M430 podle vaší rychlosti odhadnou čas, kdy dorazíte na místo. Zadejte Start XX.XX km / X.XX mi, chcete-li použít dříve nastavenou cílovou vzdálenost, nebo si určete nový cíl v nabídce Nastavit vzdálenost.
 • Informace o aktuální poloze: Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, jestliže pro daný sportovní profil máte zapnutou GPS.
 • Zapnout průvodce lokalitou: Funkce Zpět na začátek vás nasměruje zpět na výchozí stanoviště tréninku. Zvolte Zapnout průvodce lokalitou a stiskněte START. Zobrazí se text Zobrazení šipky navigace zapnuto a M430 zobrazí náhled Zpět na začátek. Více informací viz Zpět na začátek.

Rychlá nabídka v režimu pozastavení

V režimu pozastavení stiskněte a podržte tlačítko OSVĚTLENÍ pro vstup do Rychlé nabídky. V Rychlé nabídce v režimu pozastavení naleznete:

 • Zamknout tlačítka: Pro uzamknutí tlačítek stiskněte START. Pro jejich odemčení stiskněte a podržte tlačítko OSVĚTLENÍ.
 • Nastavení tepová frekvence: Náhled tepové frekvence: Zvolte Počet tepů za minutu (bpm) nebo % maximální hodnoty. Náhled limitů zón TF: Podívejte se na limity každé zóny tepové frekvence. TF viditelná pro ostatní zařízení: Zvolte Zap. nebo Vyp. Zadáte-li Zap., budou vaši tepovou frekvenci moci zachytit i další kompatibilní zařízení používající bezdrátovou technologii Bluetooth Smart, např. tělocvičné zařízení. Hodinky M430 můžete používat i na lekcích Polar Club k odesílání vaší tepové frekvence do systému Polar Club.
 • Záznam GPS: Zvolte Vysoká přesnost, Střední přesnost, Úsporný režim, dlouhý trénink nebo Vyp..
 • Krokoměr: Toto nastavení se zobrazí pouze, pokud máte s hodinkami M430 spárovaný krokoměr od Polaru. Zvolte Kalibrace nebo Zvolte snímač rychlosti. V nabídce Kalibrace vyberte Automatická nebo Ruční. V nabídce Zvolte snímač rychlosti zadejte zdroj rychlostních dat: Krokoměr nebo GPS. Více informací o kalibraci krokoměru viz tento dokument podpory.
 • Nastavení rychlosti: Náhled rychlosti: Zvolte km/h (kilometry za hodinu) nebo min/km(minuty na kilometr). Pokud jste si vybrali imperiální jednotky, zadejte mph (míle za hodinu) nebo min/mi (minuty na míli). Náhled limitů zón rychlosti: Limity zón rychlosti/tempa najdete zde.
 • Nastavení automatického pozastavení: Automatické pozastavení: Zvolte Zap. nebo Vyp. Při nastavení Automatického pozastavení na Zap. se nahrávání tréninku automaticky pozastaví, když se přestanete pohybovat. Rychlost aktivace: Nastavte rychlost, při které se záznam přeruší.

Chcete-li Automatické pozastavení použít při tréninku, musíte mít GPS nastavenou na Vysokou přesnost nebo používat krokoměr od Polaru.

 • Automatický záznam úseku: Zadejte Vyp., Vzdálenost úseku nebo Trvání úseku. Jestliže si zvolíte Vzdálenost úseku, zadejte vzdálenost, která představuje jeden absolvovaný úsek. Zadáte-li Trvání úseku, nastavte interval, po němž absolvujete každý úsek.

Chcete-li použít automatický úsek založený na vzdálenosti, musíte mít zapnutý záznam GPS nebo používat krokoměr od Polaru.