Nacházíte se tady: Polar Flow > Plánování tréninku

Plánování tréninku

Ve webové službě nebo aplikaci Polar Flow můžete plánovat trénink a vytvářet si osobní tréninkové cíle.

Vytvoření tréninkového plánu pomocí Sezónního plánovače

Sezónní plánovač ve webové službě Flow je skvělý nástroj pro vytváření vlastních ročních tréninkových plánů. Bez ohledu na to, jaký máte tréninkový cíl, vám Polar Flow pomůže vytvořit komplexní plán k jeho dosažení. Nástroj Sezónní plánovač najdete ve webové službě Polar Flow na kartě Programy.

Polar Flow for Coach je bezplatná platforma pro dálkové koučování, která vašemu trenérovi umožní, aby vám trénink naplánoval do posledního detailu, od celosezónních plánů až po jednotlivé tréninky.

Vytvoření tréninkového cíle v aplikaci a webové službě Polar Flow

Pozor, chcete-li používat tréninkové cíle, musíte je nejprve synchronizovat s hodinkami pomocí softwaru FlowSync nebo aplikace Flow. Hodinky vás při tréninku povedou ke splnění vašeho cíle.

Postup vytvoření tréninkového cíle ve webové službě Polar Flow:

  1. Přejděte do Diáře a klikněte na Přidat > Tréninkový cíl.

  2. V části Přidat tréninkový cíl zvolte Sport, zadejte Název cíle (maximálně 45 znaků), DatumČas zahájení a jakékoli Poznámky (volitelné), které chcete doplnit.

Potom zvolte typ tréninkového cíle z následujících možností:

Vytvoření cíle na základě oblíbeného tréninkového cíle

Pokud vytvořený cíl přidáte k oblíbeným položkám, můžete jej pak používat jako šablonu pro podobné cíle. To usnadňuje vytváření dalších cílů. Nebudete muset například vytvářet složité fázované tréninkové cíle vždy znovu od začátku.

Pokud chcete použít stávající oblíbenou položku jako šablonu pro tréninkový cíl, postupujte podle následujících kroků:

  1. Podržte kurzor myši nad datem v Diáři.
  2. Klikěnte na +Přidat > Oblíbený cíl a poté cíl vyberte ze seznamu Oblíbených položek.


  3. Oblíbená položka se přidá do vašeho diáře jako naplánovaný cíl pro daný den. Výchozí naplánovaný čas tréninkového cíle je 18:00.
  4. Pokud chcete změnit údaje tréninkového cíle, klikněte na cíl v Diáři a upravte jej. Pokud cíl upravíte v tomto náhledu, původní oblíbený cíl se nezmění.
  5. Poté klikněte na Uložit, aby se změny uložily.

Oblíbené tréninkové cíle můžete upravovat a vytvářet nové také na stránce Oblíbené položky. Chcete-li otevřít stránku Oblíbených položek, klikněte na v horní nabídce.

Synchronizování cílů do hodinek

Nezapomeňte si tréninkové cíle z webové služby Flow uložit do hodinek prostřednictvím softwaru FlowSync nebo aplikace Flow. Pokud je neuložíte, budete se na ně moci podívat pouze v diáři webové služby Flow nebo v seznamu oblíbených položek.

Informace, jak zahájit trénink s tréninkovým cílem, naleznete v kapitole Zahájení tréninku.

Vytvoření tréninkového cíle v aplikaci Polar Flow

Vytvoření tréninkového cíle v aplikaci Polar Flow:

  1. Přejděte na Trénink a klikněte na na horním okraji stránky.
  2. Potom zvolte typ tréninkového cíle z následujících možností:

Synchronizujte hodinky s aplikací Polar Flow, aby se tréninkové cíl přesunuly do hodinek.