Nacházíte se tady: Začínáme > Funkce tlačítek

Funkce tlačítek

M430 má pět tlačítek, která plní různé funkce, podle toho, v jaké situaci jsou používána. Níže uvedené tabulky ukazují, jaké funkce jednotlivá tlačítka plní v různých režimech.

Časový náhled a nabídka

OSVĚTLENÍ ZPĚT START NAHORU/DOLŮ

Rozsvítit displej

Stisknout a podržet pro uzamčení tlačítek

Odejít z nabídky

Vrátit se na předchozí úroveň

Ponechat nastavení beze změny

Zrušit výběr

Stisknout a podržet pro návrat z nabídky do časového náhledu

Stisknout a podržet pro spuštění párování a synchronizace

Potvrzení výběru

Vstoupit do předtréninkového režimu

Potvrdit volbu zobrazenou na displeji

Procházet seznamy možností

Upravit zvolenou hodnotu

Stisknout a podržet tlačítko NAHORU pro změnu vzhledu displeje

Předtréninkový režim

OSVĚTLENÍ ZPĚT START NAHORU/DOLŮ

Rozsvítit displej

Stisknout a podržet pro vstup do nastavení sportovních profilů

Návrat do časového náhledu Zahájení tréninku Procházet seznamy sportovních disciplín

Při tréninku

OSVĚTLENÍ ZPĚT START NAHORU/DOLŮ

Rozsvítit displej

Stisknout a podržet pro vstup do Rychlé nabídky

Přerušit trénink jedním stisknutím

Stisknout a podržet po dobu tří vteřin pro ukončení nahrávání

Označení úseku

Stisknout a podržet pro odemčení/uzamčení zámku zóny

Pokračovat v nahrávání záznamu z tréninku i při jeho přerušení

Změnit tréninkový náhled