Nacházíte se tady: Důležité informace > Baterie

Baterie

Společnost Polar by vás chtěla požádat, abyste po skončení životnosti výrobku minimalizovali jeho možný dopad na životní prostředí a lidské zdraví tím, že se budete řídit místními předpisy o nakládání s odpady, a tam, kde je to možné, využijete samostatné sběrny elektronických zařízení. Nevyhazujte tento výrobek jako netříděný komunální odpad.

Nabíjení baterie hodinek M430

Hodinky M430 mají vnitřní dobíjecí baterii. Dobíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Baterii můžete vybít a znovu nabít více než 300krát, než dojde k viditelnému poklesu její kapacity. Počet cyklů dobíjení závisí také na způsobu používání baterie a na provozních podmínkách.

Baterii nenabíjejte při teplotách nižších než 0 °C a vyšších než +40 °C nebo když je USB port vlhký.

K nabití přes USB port počítače použijte přiložený USB kabel.

Baterii můžete nabíjet ze zásuvky. Při nabíjení ze zásuvky používejte USB nabíječku (není součástí příslušenství). Pokud používáte síťový adaptér USB, ujistěte se, že je na něm označení „výstup 5 V stejnosm.“ a poskytuje minimálně 500 mA. Používejte pouze síťové adaptéry USB s odpovídajícím schválením bezpečnosti (s označením „LPS“, „Limited Power Supply, „UL listed“ nebo „CE“).

Výrobky značky Polar nenabíjejte 9V nabíječkou. Používáním 9V nabíječky můžete výrobek značky Polar poškodit.

Než budete hodinky M430 nabíjet, ujistěte se, že USB port nebo nabíjecí kabel nejsou vlhké, nejsou na nich chlupy, prach nebo nečistoty. Jakoukoli nečistotu jemně setřete a prach odfoukněte. V případě potřeby můžete použít párátko. K čištění nepoužívejte žádné ostré nástroje, aby nedošlo k poškrábání výrobku.

Pro nabíjení přes počítač stačí hodinky M430 připojit k počítači. Zároveň je tak můžete synchronizovat se softwarem FlowSync.

  1. Zapojte USB konektor do USB portu na hodinkách M430 a druhý konec kabelu zapojte do počítače.
  2. Displej ukáže Nabíjím.
  3. Když je ikonka baterie plná, je baterie hodinek M430 plně nabitá.

Nenechávejte baterii dlouho zcela vybitou ani stále plně nabitou, protože by to mohlo mít nepříznivý vliv na její životnost.

Výdrž baterie

Výdrž baterie je:

  • až 8 hodin souvislého tréninku s GPS a měřením tepové frekvence optickým snímačem nebo
  • až 30 hodin souvislého tréninku s úsporným režimem GPS a měřením tepové frekvence optickým snímačem nebo
  • až 50 hodin souvislého tréninku s úsporným režimem GPS a měřením tepové frekvence pomocí snímače tepové frekvence Bluetooth Smart nebo
  • jestliže se hodinky používají pouze v časovém režimu s denním sledováním aktivity, provozní doba je přibližně 20 dní.

Výdrž baterie závisí na mnoha faktorech, jako jsou například teplota prostředí, v němž M430 používáte, používané funkce a snímače a stárnutí baterie. Výdrž baterie snižují také chytrá upozornění a časté synchronizování s aplikací Flow. Výdrž baterie podstatně klesá při teplotách hluboko pod bodem mrazu. Prodloužit výdrž baterie můžete tak, že budete hodinky M430 nosit pod bundou, aby nebyly vystavené tak velkému chladu.

Upozornění na slabou baterii

Slabá baterie. Nabijte ji: Baterie je slabá. Doporučujeme M430 nabít.

Před tréninkem nabijte baterii: Baterie je pro záznam tréninku příliš slabá. Nový trénink nemůžete zahájit, dokud nebudou hodinky M430 nabité.

Upozornění na slabou baterii při tréninku:

  • M430 vás upozorní, jakmile výdrž baterie vystačí již pouze na jednu hodinu tréninku.
  • Pokud se při tréninku zobrazí upozornění Baterie je slabá, vypne se měření tepové frekvence a GPS.
  • Když je baterie velmi slabá, zobrazí se Záznam ukončen. M430 ukončí záznam tréninku a uloží tréninková data.

Jestliže je displej prázdný, pak je baterie vybitá a hodinky M430 přešly do spánkového režimu. Nabijte baterii M430. Pokud je baterie již zcela vybitá, může chvíli trvat, než se na displeji zobrazí průběh dobíjení.