Nacházíte se tady: Trénink > Zahájení tréninku

Zahájení tréninku

 1. Nasaďte si hodinky M430 a utáhněte pásek.
 2. V časovém náhledu stiskněte START pro vstup do předtréninkového režimu.

  Přejete-li si před zahájením tréninku (v předtréninkovém režimu) sportovní profil změnit, stiskněte a podržte tlačítko OSVĚTLENÍ pro vstup do Rychlé nabídky. Pro návrat do předtréninkového režimu stiskněte tlačítko ZPĚT.

 3. Pomocí tlačítka NAHORU/DOLŮ procházejte sportovní profily. Do hodinek M430 můžete přidávat další sportovní profily v mobilní aplikaci Polar Flow nebo ve webové službě Flow. Ke každému sportovnímu profilu si můžete určit také specifická nastavení jako například vlastní tréninkové náhledy.
 4. V tomto předtréninkovém režimu setrvejte, dokud hodinky M430 nezaznamenají vaši tepovou frekvenci a satelitní signál GPS, abyste zajistili, že vaše tréninková data jsou přesná.

  Tepová frekvence: To, že hodinky M430 zachytily signál ze snímače tepové frekvence, poznáte podle toho, že se vám zobrazí vaše tepová frekvence.

  Když používáte snímač tepové frekvence Polar, který je spárovaný s hodinkami M430, hodinky k měření tepové frekvence při tréninku automaticky použijí připojení snímač. Ikona Bluetooth na symbolu tepové frekvence znamená, že hodinky M430 k měření tepové frekvence používají připojený snímač.

  GPS: Procentní hodnota zobrazená vedle ikonky GPS  ukazuje, kdy je GPS připravena. Jakmile tato hodnota dosáhne 100 %, objeví se text OK a hodinky jsou připravené k použití.

  Abyste chytili satelitní signál GPS, jděte ven a stranou vysokých budov a stromů. Aby systém GPS fungoval co nejlépe, noste hodinky M430 na ruce tak, aby displej směřoval nahoru. Mějte je v horizontální poloze před sebou a dál od hrudníku. Během vyhledávání držte ruku nad úrovní hrudníku a nehýbejte s ní. Stůjte klidně a vydržte, dokud M430 nezachytí satelitní signál.

  Vyhledání signálů GPS je díky asistované GPS (A-GPS) rychlé. Nejnovější datový soubor A-GPS se do hodinek M430 automaticky nahraje pokaždé, když je synchronizujete prostřednictvím softwaru FlowSync s webovou službou Flow nebo s aplikací Flow. Jestliže platnost datového souboru A-GPS již vypršela, anebo jste M430 ještě nesynchronizovali, může to trvat déle, než získáte svoji aktuální polohu. Více informací viz Asistovaná GPS (A-GPS).

  Vzhledem k umístění antény GPS na M430 se nedoporučuje hodinky nosit s displejem na spodní části zápěstí. Pokud je budete mít uchycený na řídítkách jízdního kola, opět dbejte na to, aby displej směřoval vzhůru.

 5. Jakmile M430 zachytí všechny signály, stiskněte START. Na displeji se objeví Záznam zahájen a můžete trénovat.

Další informace o tom, co můžete s hodinkami M430 při tréninku dělat, najdete v kapitole Při tréninku.

Zahájení naplánovaného tréninku

V aplikaci a webové službě Polar Flow si můžete naplánovat trénink a vytvořit podrobné tréninkové cíle, které pak můžete synchronizovat do hodinek M430.

Chcete-li zahájit trénink naplánovaný na aktuální den:

 1. V časovém náhledu stiskněte START pro vstup do předtréninkového režimu. Naplánované tréninky se zobrazují jako první na seznamu.
 2. Vyberte cíl a stiskněte START. Zobrazí se veškeré poznámky, které jste si ohledně cíle zapsali.
 3. Stiskněte START pro návrat do předtréninkového režimu a vyberte sportovní profil, který chcete použít.
 4. Jakmile M430 zachytí všechny signály, stiskněte START. Na displeji se objeví Záznam zahájen a můžete trénovat.

Hodinky M430 vás při tréninku povedou ke splnění vašeho cíle. Další informace najdete v kapitole Při tréninku.

Trénink naplánovaný na aktuální den můžete zahájit také v nabídce Můj den a Diář. Pokud chcete zvolit cíl naplánovaný na jiný den, jednoduše vyberte den v Diáři a spusťte trénink naplánovaný na tento den. Pokud jste si přidali tréninkový cíl do Oblíbených položek, můžete trénink zahájit také z Oblíbených položek.

Zahájení tréninku s intervalovým časovačem

Jako průvodce fázemi tréninku a regenerace si můžete nastavit jeden opakovací nebo dva alternující časovače, vytvořené v závislosti na čase a/nebo vzdálenosti.

 1. Začněte tím, že přejdete na funkci Časovače > Intervalový časovač. Zadejte Nastavit časovač(e), chcete-li vytvořit nové časovače.
 2. Zvolte V závislosti na čase nebo V závislosti na vzdálenosti: V závislosti na čase: Nastavte pro časovač minuty a vteřiny a stiskněte START. V závislosti na vzdálenosti: Nastavte pro časovač vzdálenost a stiskněte START.
 3. Zobrazí se text Nastavit další časovač? Pro nastavení dalšího časovače zadejte Ano a zopakujte krok 2.
 4. Po dokončení zadejte Start XX.XX km / X.XX mi a stiskněte tlačítko START pro vstup do předtréninkového režimu, potom zadejte sportovní profil, který chcete použít.
 5. Jakmile M430 zachytí všechny signály, stiskněte START. Na displeji se objeví Záznam zahájen a můžete trénovat.

Intervalový časovač můžete zapnout i během tréninku, např. po rozcvičce. Stiskněte a podržte tlačítko OSVĚTLENÍ pro vstup do Rychlé nabídky a potom zvolte Intervalový časovač.

Zahájení tréninkové jednotky s funkcí Odhadce cílového času

Zadejte vzdálenost tréninkové destinace a hodinky M430 podle vaší rychlosti odhadnou čas, kdy dorazíte na místo.

 1. Začněte přejitím do funkce Časovače > Odhadce cílového času.
 2. Pro nastavení cílové vzdálenosti jděte na Nastavit vzdálenost a vyberte si 5,00 km, 10,00 km, Půlmaraton, Maraton nebo Nastavit jinou vzdálenost. Stiskněte START. Zvolíte-li si Nastavit jinou vzdálenost, nastavte vzdálenost a stiskněte START. Zobrazí se text Cílový čas bude odhadnut pro XX.XX.
 3. Zadejte Start XX.XX km / X.XX mi a stiskněte tlačítko START pro vstup do předtréninkového režimu, potom zadejte sportovní profil, který chcete použít.
 4. Jakmile M430 zachytí všechny signály, stiskněte START. Na displeji se objeví Záznam zahájen a můžete trénovat.

Odhadce cílového času můžete použít i při tréninku, např. po rozcvičce. Stiskněte a podržte tlačítko OSVĚTLENÍ pro vstup do Rychlé nabídky a potom zvolte Odhadce cílového času.