Nacházíte se tady: Nastavení > Nastavení sportovních profilů

Nastavení sportovních profilů

Na hodinkách M430 si můžete změnit nastavení některých sportovních profilů. Můžete si například pro různé sporty nastavit vypnutí nebo zapnutí GPS. Další možnosti individuálního nastavení jsou k dispozici v aplikaci a webové službě Polar Flow. Více informací viz Sportovní profily ve Flow.

V hodinkách M430 jsou přednastavené čtyři sportovní profily: Běh, Jízda na kole, Jiné venkovní sporty a Jiné halové sporty. V aplikaci nebo webové službě Polar Flow si do seznamu sportů můžete přidávat další sportovní profily a měnit jejich nastavení. Na hodinkách M430 můžete mít maximálně 20 sportovních profilů. Budete-li mít v aplikaci nebo webové službě Flow uloženo více než 20 sportovních profilů, prvních 20 jich bude při synchronizaci odesláno do M430.

Jestliže jste před prvním tréninkem změnili sportovní profily ve webové službě Flow a uložili si je v hodinkách M430, tyto změněné sportovní profily budou zahrnuty v seznamu sportovních profilů.

Nastavení

Chcete-li se podívat do nastavení svých sportovních profilů nebo v nich provést nějaké změny, jděte do Nastavení > Sportovní profily a vyberte profil, který si přejete změnit. Do nastavení aktuálně zvoleného sportovního profilu se můžete dostat rovněž v předtréninkovém režimu stisknutím a podržením tlačítka OSVĚTLENÍ.

  • Nastavení tepová frekvence: Náhled tepové frekvence: Zvolte Počet tepů za minutu (bpm) nebo % maximální hodnoty. Náhled limitů zón TF: Podívejte se na limity každé zóny tepové frekvence. TF viditelná pro ostatní zařízení: Zvolte Zap. nebo Vyp. Zadáte-li Zap., budou vaši tepovou frekvenci moci zachytit i další kompatibilní zařízení používající bezdrátovou technologii Bluetooth Smart, např. tělocvičné zařízení. Hodinky M430 můžete používat i na lekcích Polar Club k odesílání vaší tepové frekvence do systému Polar Club.
  • Záznam GPS: Zvolte Vysoká přesnost, Střední přesnost, Úsporný režim, dlouhý trénink nebo Vyp..
  • Krokoměr: Toto nastavení se zobrazí pouze, pokud máte s hodinkami M430 spárovaný krokoměr od Polaru. Zvolte Kalibrace nebo Zvolte snímač rychlosti. V nabídce Kalibrace vyberte Automatická nebo Ruční. V nabídce Zvolte snímač rychlosti zadejte zdroj rychlostních dat: Krokoměr nebo GPS. Více informací o kalibraci krokoměru viz tento dokument podpory.
  • Nastavení rychlosti: Náhled rychlosti: Zvolte km/h (kilometry za hodinu) nebo min/km(minuty na kilometr). Pokud jste si vybrali imperiální jednotky, zadejte mph (míle za hodinu) nebo min/mi (minuty na míli). Náhled limitů zón rychlosti: Limity zón rychlosti/tempa najdete zde.
  • Nastavení automatického pozastavení: Automatické pozastavení: Zvolte Zap. nebo Vyp. Při nastavení Automatického pozastavení na Zap. se nahrávání tréninku automaticky pozastaví, když se přestanete pohybovat. Rychlost aktivace: Nastavte rychlost, při které se záznam přeruší.

Chcete-li Automatické pozastavení použít při tréninku, musíte mít GPS nastavenou na Vysokou přesnost nebo používat krokoměr od Polaru.

  • Automatický záznam úseku: Zadejte Vyp., Vzdálenost úseku nebo Trvání úseku. Jestliže si zvolíte Vzdálenost úseku, zadejte vzdálenost, která představuje jeden absolvovaný úsek. Zadáte-li Trvání úseku, nastavte interval, po němž absolvujete každý úsek.

Chcete-li použít automatický úsek založený na vzdálenosti, musíte mít zapnutý záznam GPS nebo používat krokoměr od Polaru.