Nacházíte se tady: Trénink > Přerušení/ukončení tréninkové jednotky

Přerušení/ukončení tréninkové jednotky

  1. Pro přerušení tréninkové jednotky stiskněte tlačítko ZPĚT. Zobrazí se text Recording paused (Nahrávání přerušeno) a M430 přejde do režimu přerušení. Přejete-li si pokračovat v tréninku, stiskněte tlačítko START.
  2. Pro ukončení tréninkové jednotky stiskněte a podržte tlačítko ZPĚT , po dobu tří vteřin, dokud se na displeji neobjeví text Recording ended (Nahrávání ukončeno).

Ukončíte-li trénink poté, co jste ho přerušili, čas, který po přerušení uběhl, není započítán do celkového tréninkového času.