Nacházíte se tady: Funkce > Smart Coaching > Sledování aktivity 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Sledování aktivity 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

M430 sledují vaši aktivitu pomocí zabudovaného 3D akcelerometru, který zaznamenává pohyby zápěstí. Provádí analýzu frekvence, intenzity a pravidelnosti vašich pohybů v kombinaci s vašimi fyzickými údaji a umožňuje vám sledovat, jak jste aktivní i ve chvílích, kdy zrovna nemáte pravidelný trénink. Hodinky M430 byste měli nosit na nedominantní ruce. Sledování aktivity tak bude přesnější.

Cíl aktivity

Po nastavení hodinek M430 obdržíte osobní cíl aktivity a hodinky vás každý den povedou k tomu, abyste jej splnili. Cíl aktivity vychází z nastavení vašich osobních dat a úrovně aktivity, které najdete v aplikaci Polar Flow nebo ve webové službě Polar Flow.

Pokud chcete cíl změnit, spusťte aplikaci Flow, v nabídce klepněte na své jméno / profilovou fotografii a přejeďte prstem dolů, kde najdete Cíl aktivity. Nebo jděte na adresu flow.polar.com a přihlaste se ke svému účtu u Polaru. Poté klikněte na své jméno > Nastavení > Cíl aktivity. Vyberte si jednu ze tří úrovní aktivity, která nejlépe odpovídá vašemu typickému dni a aktivitě. Pod polem výběru uvidíte, nakolik musíte být aktivní, abyste splnili cíl denní aktivity ve zvolené úrovni. Jestliže například pracujete v kanceláři a většinu dne sedíte, měli byste v běžném dni věnovat přibližně čtyři hodiny fyzické aktivitě o nízké intenzitě. Na lidi, kteří v pracovní době hodně stojí a chodí, jsou nároky vyšší.

Čas, po který musíte být v průběhu dne aktivní, abyste splnili cíl aktivity, závisí na úrovni, kterou jste si zvolili, a na intenzitě vašich aktivit. Splňte svůj cíl rychleji pomocí intenzivnějších aktivit nebo buďte aktivní na mírnější úrovni po celý den. Na míru intenzity, s jakou byste měli cíl aktivity splnit, má vliv i váš věk a pohlaví. Čím jste mladší, tím intenzivnější aktivitu musíte vyvíjet.

Údaje o aktivitě na hodinkách M430

To, jak si z hlediska aktivity vedete, můžete sledovat v náhledu Můj den.
Váš cíl denní aktivity zobrazuje kruh, který se vyplňuje, když jste aktivní.
Chcete-li zobrazit podrobnější přehled své aktivity za celý den, stiskněte tlačítko START a otevřete nabídku Můj den. M430 vám ukážou tyto informace:
  • Denní aktivita: Procentuální hodnota, která ukazuje, jak daleko jste s plněním cíle denní aktivity.
  • Kalorie: Ukáže vám, kolik kalorií jste spálili při tréninku i při denní aktivitě, a také hodnotu BMR (bazálního metabolismu: minimální metabolické aktivity potřebné k zachování života).
  • Kroky: Počet kroků, které jste zatím udělali. Množství a druhy tělesných pohybů jsou zaznamenávány a převáděny na odhadovaný počet kroků.
Znovu stiskněte START, pokud chcete zobrazit podrobnější informace, a tlačítky NAHORU/DOLŮ procházejte pokyny, jak splnit cíl denní aktivity:
  • Aktivně strávený čas: Funkce Aktivně strávený čas vám oznámí celkový čas, který jste strávili fyzickou aktivitou prospěšnou vašemu zdraví.
  • Kalorie: Ukáže vám, kolik kalorií jste spálili při tréninku i při denní aktivitě, a také hodnotu BMR (bazálního metabolismu: minimální metabolické aktivity potřebné k zachování života).
  • Kroky: Počet kroků, které jste zatím udělali. Množství a druhy tělesných pohybů jsou zaznamenávány a převáděny na odhadovaný počet kroků.
  • Zbývá: M430 vám nabízí různé možnosti, jak splnit svůj cíl denní aktivity. Sdělí vám, jak dlouho ještě musíte být aktivní, v závislosti na tom, zda jste si zvolili nízkou, střední nebo vysokou úroveň aktivity. Máte jeden cíl, ale celou řadu možností, jak ho dosáhnout. Cíl denní aktivity může být splněn při nízké, střední nebo vysoké intenzitě. Na hodinkách M430 ‚na nohou‘ znamená nízkou intenzitu, ‚chůze‘ znamená střední a ‚běh‘ znamená vysokou intenzitu. Další příklady aktivit nízké, střední a vysoké intenzity najdete ve webové službě a mobilní aplikaci Flow a můžete si vybrat nejlepší způsob, jak dosáhnout svého cíle.

Když si zvolíte ciferník „Jumbo“ (výchozí ciferník) nebo „Aktivita“, uvidíte, jak daleko jste s plněním cíle denní aktivity. Na ciferníku Jumbo se celý ciferník vyplňuje, jak se blížíte ke splnění cíle denní aktivity. Kruh kolem data a času na ciferníku Aktivita ukazuje, jak daleko jste s plněním svého denního cíle aktivity. Kruh se vyplňuje, když jste aktivní. Ciferník hodinek můžete změnit stisknutím a podržením tlačítka NAHORU.

Upozornění na nečinnost

Je všeobecně známo, že fyzická aktivita je zásadním faktorem pro to, abyste si udrželi dobrého zdraví. Kromě fyzické aktivity je také důležité vyhýbat se dlouhému sezení. Dlouhé sezení škodí vašemu zdraví, a to i ve dnech, kdy trénujete a vyvíjíte dostatečnou aktivitu. M430 zaznamená, když jste v průběhu dne byli již příliš dlouho neaktivní, a pomůže vám tak přerušit sezení, aby se předešlo neblahým účinkům, které má na vaše zdraví.

Pokud jste již 55 minut nevyvinuli žádnou pohybovou aktivitu, dostanete upozornění na nečinnost: Zobrazí se text Je čas se hýbat, spolu se slabou vibrací. Vstaňte a najděte si nějakou pohybovou aktivitu. Jděte na krátkou procházku, protáhněte se nebo vykonejte nějakou jinou lehkou aktivitu. Text zmizí, jakmile se začnete hýbat, nebo po stisknutí kteréhokoli tlačítka. Pokud se nezačnete pohybovat do pěti minut, obdržíte známku za nečinnost, kterou po synchronizaci uvidíte v aplikaci a webové službě Flow. Aplikace a webová služba Flow vám ukážou, kolik známek za nečinnost jste dosud obdrželi. Můžete potom přehodnotit svůj denní režim a učinit kroky k aktivnějšímu životnímu stylu.

Údaje o aktivitě v aplikaci a webové službě Flow

S aplikací Flow můžete sledovat a analyzovat údaje o své aktivitě takříkajíc za pochodu a bezdrátově je synchronizovat z M430 do webové služby Flow. Webová služba Flow vám o vaší pohybové aktivitě poskytne ty nejpodrobnější informace. Pomocí zpráv o aktivitě (v záložce POKROK) můžete sledovat dlouhodobý trend své denní aktivity. Můžete si vybrat, zda chcete zobrazit buď denní, týdenní, nebo měsíční zprávy.