Nacházíte se tady: Funkce > Smart Coaching > Sledování spánku

Polar Sleep PlusTM

Budete-li mít hodinky M430 na ruce i v noci, budou sledovat váš spánek. Zaznamenají, kdy usnete a kdy se probudíte, a shromažďují údaje pro podrobnější analýzu v aplikaci a webové službě Polar Flow. Hodinky M430 sledují pohyby vaší ruky během noci, aby zaznamenaly všechna přerušení spánku, a dají vám vědět, kolik času jste ve skutečnosti prospali.

Údaje o spánku na hodinkách M430

Údaje o spánku můžete sledovat v nabídce Můj den.
  • Dobou spánku se rozumí celková doba od usnutí do probuzení.
  • Skutečným spánkem se rozumí doba spánku od usnutí do probuzení. Konkrétněji je to doba spánku mínus přerušení. Do skutečného spánku se započítává jen doba, kdy jste opravdu spali.
Chcete-li zobrazit podrobnější údaje o spánku, stiskněte tlačítko START a otevřete shrnutí spánku. Hodinky M430 zobrazí délku spánkuskutečný spánek na začátku shrnutí. Procházením pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ zobrazíte tyto informace:

Průběh: Průběh spánku značí, nakolik souvislý byl váš spánek. Průběh spánku se hodnotí na stupnici od jedné do pěti: přerušovaný – poměrně přerušovaný – poměrně souvislý – souvislý – velmi souvislý.

Čas usnutí a čas probuzení.

Zpětná vazba: Získáte zpětnou vazbu ohledně délky a kvality spánku. Zpětná vazba k délce spánku vychází z doby spánku a preferované doby spánku.

Jak se vám spalo? Uplynulou noc můžete oznámkovat pomocí pětibodové škály: velmi špatně – špatně – OK – dobře – velmi dobře. Na základě tohoto hodnocení spánku získáte podrobnější zpětnou vazbu v aplikaci a webové službě Flow. Zpětná vazba v aplikaci a webové službě Flow zohledňuje vaše subjektivní hodnocení spánku a upraví zpětnou vazbu podle toho.

Údaje o spánku v aplikaci a webové službě Flow

Údaje o spánku se zobrazí v aplikaci a webové službě Flow po synchronizaci hodinek M430. Můžete zobrazovat čas, množství a kvalitu spánku. Můžete si nastavit preferovanou dobu spánku, a tak určit, jak dlouho chcete každou noc spát. V aplikaci a webové službě Flow můžete svůj spánek také hodnotit. Obdržíte zpětnou vazbu ohledně toho, jak jste spali, vycházející z údajů o vašem spánku, preferované doby spánku a vašeho hodnocení.

Ve webové službě Flow najdete údaje o spánku na kartě SpánekDiáři. Údaje o spánku můžete zahrnout také do zpráv o aktivitě na kartě Pokrok.

Sledováním spánkových vzorců zjistíte, zda je neovlivňují nějaké změny ve vašem každodenním životě, a můžete najít rovnováhu mezi odpočinkem, denní aktivitou a tréninkem.

Více informací o funkci Polar Sleep Plus naleznete v tomto podrobném průvodci.