Nacházíte se tady: Trénink > Tréninkový přehled

Tréninkový přehled

Po tréninku

Okamžitě po skončení tréninku z něj budete mít v hodinkách M430 k dispozici souhrnná data. V aplikaci nebo webové službě Polar Flow můžete získat podrobnější a grafickou analýzu.

Na hodinkách M430 se zobrazí tato data z tréninku:

Pokaždé, když dosáhnete Osobního rekordu v průměrné dosažené rychlosti/tempu, překonané vzdálenosti nebo ve spálených kaloriích, M430 vás odmění. Osobní rekordy jsou evidovány pro každý sportovní profil zvlášť.

Čas, kdy jste trénink zahájili, délka tréninku a překonaná vzdálenost při tréninku.

Textová zpětná vazba ohledně účinku každého tréninku. Zpětná vazba vychází z rozložení doby tréninku mezi zóny tepové frekvence, ze spálených kalorií a délky tréninku.

Pro více informací stiskněte tlačítko START.

Training benefit (Přínos tréninku) se zobrazí, jestliže jste použili snímač tepové frekvence a trénovali celkem alespoň 10 minut v zónách tepové frekvence.

Čas strávený v každé zóně tepové frekvence.

Průměrná a maximální hodnota tepové frekvence je zobrazována v tepech za minutu a v procentech maximální tepové frekvence.

Počet kalorií spálených při tréninku a procentní podíl tuku na spálených kaloriích.

Průměrná a maximální rychlost/tempo při tréninku.

Running Index se vypočítává při každém tréninku, pokud je měřena tepová frekvence, je zapnuta GPS / používá se krokoměr a jsou splněny tyto podmínky:

  • Jako sportovní profil se používá běžecký sport (běh, silniční běh, terénní běh atd.).
  • Tempo by mělo být 6 km/h nebo rychlejší a trénink by měl trvat nejméně 12 minut.

Ve webové službě Polar Flow můžete sledovat svůj pokrok a odhadované časy v závodě.

Více informací viz Running Index.

Maximální nadmořská výška (vyběhnuté metry/stopy a seběhnuté metry/stopy).

Tyto hodnoty můžete sledovat, jestliže jste trénovali venku a měli zapnutou GPS.

Počet ručních kol/etap a nejlepší a průměrný čas zaběhnutí kola/etapy.

Pro více informací stiskněte tlačítko START.

Počet automatických úseků a nejlepší a průměrný čas automatického úseku.

Pro více informací stiskněte tlačítko START.

Tréninková historie v hodinkách M430

V nabídce Diář uvidíte shrnutí tréninků za poslední čtyři týdny. Jděte do nabídky Diář a procházejte požadovaný trénink pomocí tlačítka NAHORU/DOLŮ. Pro zobrazení údajů stiskněte START.

Hodinky M430 můžou uložit až 60 hodin tréninku s GPS a měřením tepové frekvence. Pokud v hodinkách M430 dochází paměť k ukládání tréninkové historie, vyzvou vás, abyste minulé tréninky synchronizovali do aplikace nebo webové služby Flow.

Tréninková data v aplikaci Polar Flow

Hodinky M430 se s aplikací Polar Flow synchronizují automaticky po skončení tréninku, pokud máte telefon v dosahu Bluetooth. Tréninková data můžete mezi hodinkami M430 a aplikací Flow synchronizovat také ručně tak, že na hodinkách stisknete a podržíte tlačítko ZPĚT, když jste přihlášeni k aplikaci Flow a máte telefon v dosahu Bluetooth. V aplikaci můžete po každém tréninku rychle vyhodnotit svá tréninková data. Aplikace vám poskytuje stručný přehled tréninkových dat.

Další informace viz Aplikace Polar Flow.

Tréninková data ve webové službě Polar Flow

Analyzujte každý detail tréninku a zjistěte více o svém výkonu. Sledujte svůj pokrok a podělte se o svoje nejlepší tréninkové jednotky s ostatními.

Další informace viz Webová služba Polar Flow.