Nacházíte se tady: Nastavení > Fyzická nastavení

Fyzická nastavení

Pro náhled a změnu fyzických nastavení jděte na Settings > Physical settings(Nastavení > Fyzická nastavení). Je důležité, abyste do fyzických nastavení zadali přesné hodnoty, zejména pokud jde o tělesnou hmotnost, výšku, datum narození a pohlaví, protože tyto údaje mají vliv na přesnost naměřených hodnot, jako jsou například hranice pásem srdeční frekvence a výdej kalorií.

Ve funkci Physical settings (Fyzická nastavení) jsou tyto údaje:

 • Weight (Hmotnost)
 • Height (Výška)
 • Date of birth (Datum narození)
 • Sex (Pohlaví)
 • Training background (Frekvence tréninku)
 • Maximum heart rate (Maximální hodnota srdeční frekvence)

Hmotnost

Zadejte svoji hmotnost v kilogramech (kg) nebo v librách (lbs).

Výška

Zadejte svoji výšku v centimetrech (metrická jednotka) nebo ve stopách a palcích (imperiální jednotky).

Datum narození

Zadejte svoje datum narození. Datum bude zobrazeno v takovém formátu, jaký jste si zvolili (24h: den - měsíc - rok / 12h: měsíc - den - rok).

Pohlaví :

Zadejte Male(Muž) nebo Female(Žena).

Training background (Frekvence tréninku)

Frekvence tréninku poskytuje hodnocení úrovně vaší dlouhodobé fyzické aktivity. Zvolte možnost, která nejvíce odpovídá průměrné úrovni vaší fyzické aktivity za poslední tři měsíce.

 • Occasional (0-1h/week) (Občasná (0-1h/týdně)): Nevěnujete se pravidelně plánovanému rekreačnímu sportu, ani namáhavé fyzické aktivitě, např. chodíte pěšky jen pro potěšení a pouze občas cvičíte dost usilovně na to, abyste se zadýchali nebo zpotili.
 • Regular (1-3h/week)(Pravidelná (1-3h/týdně)): Pravidelně rekreačně sportujete, např. uběhnete 5-10 km nebo 3-6 mil týdně, anebo věnujete 1-3 hodiny týdne srovnatelné aktivitě, případně vaše zaměstnání vyžaduje mírnou fyzickou aktivitu.
 • Frequent (3-5h/week)(Častá (3-5h/týdně)): Nejméně 3 krát týdně se věnujete namáhavému fyzickému cvičení, např. týdně uběhnete 20-50 km/12-31 miles nebo strávíte 3-5 hodin týdně srovnatelnou fyzickou aktivitou.
 • Heavy (5-8h/week)(Těžká (5-8h/týdně)): Nejméně 5 krát týdně se věnujete těžké fyzické aktivitě, a někdy se možná účastníte i masových sportovních akcí.
 • Semi-pro (8-12h/week)(Poloprofesionální (8-12h/týdně)): Téměř denně se věnujete těžké fyzické aktivitě a cvičíte, abyste zlepšili svůj výkon pro závodní účely.
 • Pro (>12h/week)(Profesionální (>12h/týdně)): Jste vytrvalostní sportovec. Věnujete se těžké fyzické aktivitě, abyste zlepšili svůj výkon pro závodní účely.

Maximum Heart Rate (Maximální srdeční frekvence)

Nastavte svoji maximální srdeční frekvenci, jestliže znáte její současnou hodnotu. Pokud tuto hodnotu nastavujete poprvé, jako standardní nastavení se zobrazí odhad vaší maximální hodnoty srdeční frekvence, provedený podle věku (220-věk).

HRmax (SFmax ) se používá k odhadu výdeje energie. HRmax (SFmax) je nejvyšší počet úderů srdce za minutu při maximálním fyzickém vypětí. Nejpřesnější metodou, jak zjistit svoji individuální SFmax je absolvovat test maximálního tréninkového zatížení v laboratoři. HRmax (SFmax) má zásadní význam i pro stanovení intenzity tréninku. Je individuální a závisí na věku a dědičných faktorech.