Nacházíte se tady: Trénink > Při tréninku

Při tréninku

Procházení tréninkových náhledů

Při tréninku můžete procházet tréninkové náhledy pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ. Pozor, dostupné tréninkové náhledy a zobrazené údaje závisí na zvoleném sportu. Specifická nastavení každého sportovního profilu můžete definovat a aplikaci a webové službě Polar Flow; můžete například vytvářet vlastní tréninkové náhledy. Více informací viz Sportovní profily ve Flow.

Označení úseku

Chcete-li označit úsek, stiskněte START. Úseky lze nahrávat i automaticky. V nastavení sportovních profilů si nastavte Automatický záznam úseku na Vzdálenost úseku nebo Trvání úseku. Jestliže si zvolíte Vzdálenost úseku, zadejte vzdálenost, která představuje jeden absolvovaný úsek. Zadáte-li Trvání úseku, nastavte časový úsek, který představuje jeden absolvovaný úsek.

Uzamčení zóny tepové frekvence nebo rychlosti

Pokud chcete uzamknout aktuálně nastavenou zónu tepové frekvence nebo rychlosti, stiskněte a podržte tlačítko START. Zvolte Zóna TF nebo Zóna rychlosti. Pro uzamčení/odemčení zóny stiskněte a podržte tlačítko START. Vybočí-li vaše tepová frekvence nebo rychlost z uzamčené zóny, M430 vás upozorní vibrací.

Změna fáze při fázovém tréninku

Pokud jste si při vytváření fázovaného cíle zvolili ruční změnu fáze:

  1. Stiskněte a podržte tlačítko OSVĚTLENÍ.
  2. Zobrazí se Rychlá nabídka.
  3. Ze seznamu vyberte funkci Zahájit novou fázi a stisknutím tlačítka START přejděte k další fázi.

Jestliže jste si zvolili automatickou změnu fáze, fáze se změní automaticky, jakmile jednu fázi dokončíte. Hodinky M430 vás upozorní vibrací.

Změna nastavení v rychlé nabídce

Stiskněte a podržte tlačítko OSVĚTLENÍ. Zobrazí se Rychlá nabídka. Některá nastavení můžete změnit, aniž byste přerušili trénink. Podrobnější informace viz Rychlá nabídka.

Upozornění

Pokud trénujete mimo plánovanou zónu tepové frekvence nebo rychlosti/tempa, hodinky M430 vás upozorní vibrací.