Nacházíte se tady: Nastavení > Obecná nastavení

Obecná nastavení

Pro náhled a změnu obecných nastavení jděte do Settings > General settings (Nastavení > Obecná nastavení)

Ve funkci General settings (Obecná nastavení) naleznete:

 • Continuous HR tracking (Souvislé sledování TF)
 • Pair and sync(Párování a synchronizace)
 • Flight mode(Letecký režim)
 • Button lock(Zámek tlačítek)
 • Smart notifications(Chytrá upozornění)
 • Inactivity alert(Upozornění na nečinnost)
 • Units(Jednotky)
 • Language(Jazyk)
 • Training view color(Barva tréninkového náhledu)
 • About your product(Informace o výrobku)

Souvislé sledování TF

Zap. neo vyp. funkci souvislého sledování tepové frekvence. Více informací viz Souvislé sledování tepové frekvence.

Párování a synchronizace

 • Pair and sync mobile device (Spárovat a synchronizovat mobilní zařízení) / Pair other device(Spárování jiného zařízení): Spárování snímačů nebo mobilních zařízení s hodinkami M430. Synchronizace dat s aplikací Flow.
 • Paired devices (Spárovaná zařízení): Zobrazení všech zařízení, která jste spárovali s M430. Mohou mezi nimi být snímače tepové frekvence, běžecké snímače a mobilní zařízení.

Letecký režim

Zadejte On (Zapnuto) nebo Off(Vypnuto)

Aktivací leteckého režimu dojde k přerušení veškeré bezdrátové komunikace se zařízením. Můžete je stále používat k záznamu aktivity, nemůžete je však při tréninku používat se snímačem srdeční frekvence, ani ukládat svá data do mobilní aplikace Polar Flow, protože Bluetooth® Smart je deaktivován.

Zámek tlačítek

Zvolte si Manual lock (Ruční zámek) nebo Automatic lock(Automatický zámek). Ve funkci Manual lock (Ruční zámek) můžete tlačítka zamykat ručně z Quick menu(Rychlého menu). Ve funkci Automatic Lock (Automatický zámek) se tlačítka zamknou automaticky po 60 vteřinách.

Chytrá upozornění

Ve výchozím nastavení jsou upozornění vypnuta. Zapnete je takto: Nabídka > Nastavení > Obecná nastavení > Chytrá upozornění.

V nastaveních funkce Chytrá upozornění najdete:

 • Upozornění: Nastavte upozornění na Zap., Zap. (bez náhledu) nebo Vyp.

  Zap.: obsah upozornění se zobrazí na displeji M430. Zap. (bez náhledu): obsah upozornění se nezobrazí na displeji M430. Vyp. (výchozí): na M430 nebudete dostávat žádná upozornění.

  V aplikaci Polar Flow si můžete zvolit aplikace, od nichž chcete upozornění dostávat.

 • Vibrační signalizace: Nastavte vibrační signalizaci na Zap. nebo Vyp.
 • Nevyrušovat: Chcete-li upozornění aplikací nebo upozornění na hovor na určitou část dne vypnout, zapněte režim Nevyrušovat. Pak nastavte dobu, kdy má být režim Nevyrušovat zapnutý. Když je režim Nevyrušovat zapnutý, nebudete po nastavenou dobu dostávat žádná upozornění aplikací ani upozornění na hovor.

  Ve výchozím nastavení je režim Nevyrušovat zapnutý od 22 do 7 hodin.

Upozornění na nečinnost

Nastavte si upozornění na nečinnost On(Zapnuto) nebo Off(Vypnuto).

Jednotky

Zvolte si metrické (kg, cm) nebo imperiální (lb, ft)(libry, stopy) jednotky. Nastavte si jednotky hmotnosti, výšky, vzdálenosti a rychlosti.

Jazyk

Během nastavení si můžete zvolit, jaký jazyk budete chtít na hodinkách M430 používat. Hodinky M430 podporují tyto jazyky: Bahasa Indonesia, Čeština, Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, 日本語, Nederlands, Norsk, Polski, Português, 简体中文, Русский, Suomi, Svenska or Türkçe.

Pokud budete chtít jazyk hodinek M430 změnit, je to možné buď ve webové službě Polar Flow, nebo v aplikaci Polar Flow.

Změna jazykového nastavení ve webové službě Polar Flow:

 1. Ve webové službě Flow klikněte na svoje jméno/profilovou fotografii v pravém horním rohu.
 2. Zvolte Výrobky.
 3. Klikněte na Nastavení vedle Polar M430.
 4. V rozbalovacím seznamu vyhledejte Jazyk zařízení, který chcete na M430 používat.
 5. Klepněte na Uložit.
 6. Nezapomeňte změněné jazykové nastavení synchronizovat s hodinkami M430.

Změna jazykového nastavení v aplikaci Polar Flow:

 1. Na mobilním zařízení spusťte aplikaci Flow a přihlaste se pomocí účtu u Polaru, který jste si vytvořili při nastavování hodinek M430.
 2. Jděte do nabídky Zařízení.
 3. Klepněte na Jazyk zařízení u Polar M430, aby se otevřel seznam podporovaných jazyků.
 4. Klepněte na požadovaný jazyk a poté na Hotovo.
 5. Synchronizujte změněné nastavení do běžeckých hodinek M430 stisknutím a podržením tlačítka ZPĚT na hodinkách.

Barva tréninkového náhledu

Zvolte Dark(Tmavá) nebo Light(Světlá). Změňte barvu zobrazení tréninkového náhledu. Zadáte-li Light(Světlá), tréninkový náhled se zobrazí tmavým písmem na světlém pozadí. Zadáte-li Dark(Tmavá), tréninkový náhled se zobrazí světlým písmem na tmavém pozadí.

Informace o výrobku

Podívejte se na identifikační číslo hodinek M430, verzi firmware, typ HW, datum vypršení platnosti dat A-GPS a regulační štítky M430.

Restartovat zařízení: Vyskytnou-li se s hodinkami M430 nějaké potíže, zkuste je restartovat. Restartováním hodinek M430 se nesmažou žádná nastavení ani vaše osobní údaje v nich uložené. Stiskněte tlačítko START a pak potvrďte restartování klepnutím na Ano.