Nacházíte se tady: Polar Flow > Synchronizace

Synchronizace

Data z hodinek M430 můžete bezdrátově převádět do aplikace Polar Flow prostřednictvím připojení Bluetooth Smart. Nebo můžete hodinky M430 synchronizovat s webovou službou Polar Flow pomocí USB portu a softwaru FlowSync. K tomu, abyste mohli synchronizovat data mezi hodinkami M430 a aplikací Flow, musíte mít účet u Polaru. Pokud chcete synchronizovat data z hodinek M430 rovnou do webové služby, potřebujete kromě účtu u Polaru také software FlowSync. Jestliže jste provedli nastavení hodinek M430, již jste si účet u Polaru vytvořili. Pokud jste hodinky M430 nastavovali pomocí počítače, máte software FlowSync na počítači již nainstalovaný.

Nezapomínejte synchronizovat a aktualizovat svá data mezi hodinkami M430, webovou službou a mobilní aplikací, ať jste kdekoli.

Synchronizace prostřednictvím mobilní aplikace Flow

Před zahájením synchronizace musíte:

  • mít účet u Polaru a nainstalovanou aplikaci Flow,
  • mít zapnuté Bluetooth a vypnutý režim Letadlo na mobilním zařízení,
  • spárovat M430 s mobilním telefonem. Další informace viz Párování.

Synchronizace dat:

  1. Přihlaste se do aplikace Flow a na hodinkách M430 stiskněte a podržte tlačítko ZPĚT.
  2. Zobrazí se textPřipojuji se k zařízení, následovaný textem Připojuji se k aplikaci.
  3. Po dokončení se objeví text Synchronizace dokončena.

Hodinky M430 se s aplikací Flow synchronizují automaticky po skončení tréninku, pokud máte telefon v dosahu Bluetooth. Když se hodinky M430 synchronizují s aplikací Flow, automaticky se synchronizují také vaše data o aktivitě a tréninková data prostřednictvím internetového připojení do webové služby Flow.

Podporu a podrobnější informace o tom, jak používat aplikaci Polar Flow, naleznete na adrese support.polar.com/en/support/Flow_app.

Synchronizace s webovou službou Flow prostřednictvím softwaru FlowSync

K synchronizaci dat s webovou službou Flow budete potřebovat software FlowSync. Jděte na adresu flow.polar.com/start a stáhněte a nainstalujte si ho, než se pustíte do synchronizace.

  1. Připojte hodinky M430 k počítači. Zkontrolujte, zda je software FlowSync spuštěný.
  2. Na počítači se otevře okno softwaru FlowSync a spustí se synchronizace.
  3. Po dokončení se objeví text Hotovo.

Pokaždé, když hodinky M430 připojíte k počítači, software Polar FlowSync převede vaše data do webové služby Polar Flow a synchronizuje veškerá nastavení, která jste případně změnili. Jestliže synchronizace nezačne automaticky, spusťte FlowSync z ikony na počítači (Windows) nebo ze složky aplikací (Mac OS X). Pokaždé, když bude k dispozici nová aktualizace firmwaru, FlowSync vás na to upozorní, a požádá vás, abyste si ji nainstalovali.

Jestliže ve webové službě Flow změníte nastavení, když máte M430 připojené k počítači, stiskněte tlačítko Synchronizovat v aplikaci FlowSync, aby nové nastavení bylo převedeno do hodinek M430.

Podporu a další informace o tom, jak používat webovou službu Flow, naleznete na adrese www.polar.com/en/support/flow.

Podporu a další informace o tom, jak používat software FlowSync, naleznete na www.polar.com/en/support/FlowSync.