Nacházíte se tady: Důležité informace > Péče o hodinky M430

Péče o hodinky M430

Jako každé elektronické zařízení, i Polar M430 je třeba udržovat v čistotě a pečlivě opatrovat. Pokyny níže vám pomohou dodržet záruční podmínky, udržet zařízení ve špičkovém stavu, a vyhnout se tak problémům s nabíjením a synchronizací.

Udržujte hodinky M430 v čistotě

Po každém tréninku hodinky M430 umyjte jemným mýdlovým roztokem a opláchněte proudem tekoucí vody. Vytřete je do sucha měkkým hadříkem.

Udržujte USB port hodinek M430 a nabíjecí kabel v čistotě, aby bylo zajištěno plynulé nabíjení a synchronizace

Než budete hodinky M430 nabíjet, ujistěte se, že USB port nebo nabíjecí kabel nejsou vlhké, nejsou na nich chlupy, prach nebo nečistoty. Jakoukoli nečistotu jemně setřete a prach odfoukněte. V případě potřeby můžete použít párátko. K čištění nepoužívejte žádné ostré nástroje, aby nedošlo k poškrábání výrobku.

Udržujte USB port v čistotě, a tak účinně chraňte hodinky M430 před oxidací a dalším možným poškozením způsobeným nečistotami a slanou vodou (např. potem nebo mořskou vodou). Nejlepší způsob, jak udržovat USB port v čistotě, je opláchnout ho po každém tréninku vlažnou vodou. USB port je voděodolný a můžete jej oplachovat pod tekoucí vodou, aniž byste poškodili elektronické součástky. Hodinky M430 nenabíjejte, pokud je port USB vlhký nebo od potu.

Pečlivě pečujte o optický snímač tepové frekvence

Zajistěte, aby oblast optického snímače na zadní straně krytu nebyla poškrábaná. Škrábance a nečistoty sníží funkčnost měření tepové frekvence na zápěstí.

Skladování

Tréninkový počítač uchovávejte na chladném a suchém místě. Neuchovávejte jej ve vlhkém prostředí, v neprodyšném obalu (igelitový sáček či sportovní taška), ani ve vodivém obalu (vlhký ručník). Nevystavujte tréninkový počítač po delší dobu přímému slunečnímu záření, například v autě nebo uchycený na držáku jízdního kola. Tréninkový počítač doporučujeme skladovat částečně nebo plně nabitý. Při skladování se baterie pomalu vybíjí. Chystáte-li se tréninkový počítač uskladnit na delší dobu, doporučujeme jej po pár měsících znovu nabít. Prodloužíte tím životnost baterie.

Zařízení nevystavujte silnému mrazu (pod –10 °C), horku (nad 50 °C) ani přímému slunečnímu záření.

Servis

Doporučujeme, abyste v průběhu dvouleté záruční lhůty nechali provádět servisní opravy pouze autorizovanými servisními středisky firmy Polar. Záruka se nevztahuje na poškození obalu ani na škody, které vznikly servisním zásahem u poskytovatele, který není autorizovaný firmou Polar Electro. Další informace viz Omezená mezinárodní záruka společnosti Polar.

Kontaktní informace a adresy všech autorizovaných servisních středisek společnosti Polar naleznete na adrese www.polar.com/support a na webových stránkách příslušné země.