Nacházíte se tady: Funkce > Zóny rychlosti

Rychlostní zóny

Pomocí zón rychlosti/tempa můžete při tréninku snadno sledovat svoji rychlost nebo tempo a přizpůsobit je dosažení požadovaného cíle tréninku. Zón můžete využít při tréninku jako průvodce efektivitou jednotlivých tréninkových jednotek. Pomohou vám také zapojit do vašeho tréninku různé úrovně intenzity, pro dosažení optimálních výsledků.

Nastavení rychlostních zón

Rychlostní zóny si můžete nastavit ve webové službě Flow. Můžete si je zapínat a vypínat ve sportovních profilech, v nichž jsou dostupné. Existuje pět různých zón a jejich limitní hodnoty si můžete nastavit ručně, anebo použít přednastavené hodnoty. Jsou přizpůsobené jednotlivým sportům, což umožňuje, abyste si zóny nastavili tak, aby co nejlépe odpovídaly každé ze sportovních disciplín. Tyto zóny jsou k dispozici pro běžecké sporty (včetně týmových sportů, při nichž se běhá), cyklistické sporty, a také pro veslování a jízdu na kánoi.

Default (Přednastavené hodnoty)

Přednastavené zóny jsou vhodné pro lidi, jejichž fyzická kondice je relativně vysoká. Jestliže si zvolíte Default(Přednastavené hodnoty), nemůžete měnit limitní hodnoty. Přednastavené zóny jsou příklady zón rychlosti/tempa, vhodné pro lidi, jejichž fyzická kondice je relativně vysoká.

Free (Volné)

Zadáte-li možnost Free(Volné), všechny limitní hodnoty budete moci změnit. Jestliže jste si například vyzkoušeli své skutečné prahové hodnoty, např. anaerobní a aerobní, anebo vyšší a nižší prahové hodnoty koncentrace laktátu v krvi, můžete trénovat v zónách, které vycházejí z vaší individuální prahové rychlosti nebo tempa. Doporučujeme nastavit si anaerobní práh rychlosti a tempa minimálně pro zónu 5. Použijete-li rovněž aerobní práh, nastavte si ho minimálně pro zónu 3.

Tréninkový cíl s rychlostními zónami

Na základě zón rychlosti/tempa si můžete vytvářet tréninkové cíle Po synchronizaci cílů přes aplikaci FlowSync získáte prostřednictvím vašeho zařízení v průběhu tréninku vedení.

Při tréninku

V průběhu tréninku se můžete podívat, ve které tréninkové zóně právě trénujete a kolik času strávíte v každé tréninkové zóně.

Po tréninku

V tréninkovém přehledu si můžete ve M430 otevřít přehled, který vám ukáže, kolik času jste strávili v každé rychlostní zóně. Po synchronizaci si ve webové službě Flow můžete o rychlostních zónách prohlédnout podrobné vizuální informace.