Du er her: Trening > Start en treningsøkt

Start en treningsøkt

 1. Trykk på START i tidsvisning for å gå til førtreningsmodus.

 2. I førtreningsmodus velger du sportsprofilen du vil bruke, med OPP/NED.

  Hvis du vil endre sportsprofilinnstillingene før du starter økten i førtreningsmodus, trykker du på og holder nede LYS for å gå til Hurtigmeny. For å gå tilbake til førtreningsmodus trykker du på TILBAKE.

  Hvis du har aktivert GPS-funksjonen i denne sportsprofilen og/eller en kompatibel Bluetooth® Smart-sensor er i bruk, begynner M460 automatisk å søke etter signalene.

  Hold deg i førtreningsmodus til M460 har funnet GPS- og sensorsignalene samt hjertefrekvensen din for å sikre nøyaktige treningsdata. For å fange opp GPS-satellittsignalene bør du være utendørs og i god avstand fra høye bygninger og trær. Hold M460 i ro med displayet i retning oppover i løpet av søket. Hold posisjonen til M460 har funnet satellittsignalene.

  Det går raskere å fange opp GPS-satellittsignalene ved hjelp av assistert GPS (A-GPS). A-GPS-datafilen oppdateres automatisk til M460 når du synkroniserer M460 med Flow-nettjenesten via FlowSync-programvaren. Hvis A-GPS-datafilen er utløpt eller du ikke har synkronisert M460 ennå, kan det ta lengre tid å fange opp satellittsignalene. Du finner mer informasjon under Assistert GPS (A-GPS).

 3. Når M460 har funnet alle signalene, trykker du på START. Registrering startet vises, og du kan begynne å trene.

  Hjertefrekvens: M460 har funnet signalet fra pulssensoren din når hjertefrekvensen din vises.

  GPS: Prosentverdien ved siden av GPS-ikonet indikerer når GPS-funksjonen er klar. Når verdien når 100 %, vises OK.

  Sykkelsensorer: OK vises ved siden av sykkelikonet når M460 har funnet sensorsignalene. Hvis du har koblet sensorer til mer enn én sykkel, ser du et nummer ved siden av sykkelikonet som indikerer hvilken sykkel som er i bruk. M460 velger sykkelen som den nærmeste sensoren er koblet til.

  Eksempel:

  Du har koblet en hastighetssensor til Sykkel 1 og en annen hastighetssensor til Sykkel 2. Begge syklene er i nærheten når du går til førtreningsmodus på M460. Hastighetssensoren som er koblet til Sykkel 1, er nærmere M460. M460 velger derfor Sykkel 1 for turen. Nummer 1 vises ved siden av sykkelikonet.

  Hvis du heller vil bruke Sykkel 2, gjør du ett av følgende:

  • Gå tilbake til tidsmodus. Øk deretter avstanden mellom M460 og Sykkel 1, slik at Sykkel 2 er nærmest M460. Gå til førtreningsmodus igjen.
  • Berør sensoren i Sykkel 2 med M460.

Start en økt med treningsmål

Du kan opprette detaljerte treningsmål i Flow-nettjenesten og synkronisere dem med M460 via FlowSync-programvaren eller Flow-appen. Under trening kan du enkelt følge med på veiledningen på enheten din.

Slik starter du en treningsøkt med et treningsmål:

 1. Sett i gang ved å gå til Dagbok eller Favoritter.

 2. Velg dagen som målet er planlagt på, i Dagbok, og trykk på START. Velg deretter målet fra listen, og trykk på START. Eventuelle merknader du har lagt til for målet, vises.

  eller

  Velg målet fra listen, i Favoritter, og trykk på START. Eventuelle merknader du har lagt til for målet, vises.

 3. Trykk på START for å gå til førtreningsmodus, og velg sportsprofilen du vil bruke.

 4. Når M460 har funnet alle signalene, trykker du på START. Registrering startet vises, og du kan begynne å trene.

Hvis du vil ha mer informasjon om treningsmål, kan du gå til Treningsmål.

Start en økt med intervalltidtaker

Du kan stille inn én gjentakende eller to vekselvise tids- og/eller distansebaserte tidtakere for å få veiledning for trenings- og restitusjonsfaser under intervalltrening.

 1. Sett i gang ved å gå til Tidtakere > Intervalltidtaker. Velg Still inn tidtaker(e) for å opprette nye tidtakere.
 2. Velg Tidsbasert eller Distansebasert:
  • Tidsbasert: Angi minutter og sekunder for tidtakeren, og trykk på START.
  • Distansebasert: Still inn distansen for tidtakeren, og trykk på START.
 3. Still inn annen tidtaker? vises. Velg Ja og gjenta trinn 2 for å stille inn en annen tidtaker.
 4. Når du er ferdig, velger du Start X,XX km / XX:XX og trykker på START for å gå til førtreningsmodus. Velg deretter sportsprofilen du vil bruke.
 5. Når M460 har funnet alle signalene, trykker du på START. Registrering startet vises, og du kan begynne å trene.

Du kan også starte Intervalltidtaker i løpet av økten, for eksempel etter oppvarming. Trykk på og hold nede LYS for å gå til Hurtigmeny, og velg deretter Intervalltidtaker.