Du er her: Funksjoner > Barometer

Barometer

Barometerfunksjonene inkluderer følgende:

  • Høyde, stigning og nedstigning
  • Temperatur under treningen (kan vises på displayet)
  • Inklinometer
  • Høydekompenserte kalorier

M460 måler høyden ved hjelp av en lufttrykkssensor og konverterer det målte lufttrykket om til en høydeavlesning. Dette er den mest nøyaktige måten å måle høyde og høydeendringer på (stigning/nedstigning) etter kalibrering. Stigning og nedstigning vises i meter/fot. Oppover-/nedoverbakkens bratthet vises i prosentandel og grader.

For å sikre at høydeavlesningen holder seg nøyaktig, må den kalibreres når du har en pålitelig referanse som for eksempel en fjelltopp eller et topografisk kart, eller når du er ved havoverflaten. Trykkvariasjoner som følge av værforhold eller innendørs ventilasjonsanlegg kan påvirke høydeavlesningene.

Temperaturen som vises, er temperaturen på M460.

Høyden kalibreres automatisk ved hjelp av GPS, og den vises i grått inntil den er kalibrert. For å få mest mulig nøyaktige høydeavlesninger anbefaler vi at du alltid kalibrerer høyden manuelt når du vet hva nåværende høyde er. Manuell kalibrering kan utføres i førtreningsvisning eller ved å gå til hurtigmenyen fra treningsvisning. Du finner mer informasjon under Hurtigmeny.