Du er her: Innstillinger > Generelle innstillinger

Generelle innstillinger

Gå til Innstillinger > Generelle innstillinger for å vise og redigere de generelle innstillingene.

I Generelle innstillinger finner du følgende:

 • Kobl. og synkr.
 • Innstillinger for frontlys
 • Flymodus
 • Tid
 • Dato
 • Ukens startdag
 • Tastelyd
 • Tastelås
 • Enheter
 • Språk
 • Om produktet ditt

Kobl. og synkr.

 • Koble til og synkronisere mobil enhet: Koble mobile enheter til M460.
 • Koble til annen enhet: Koble pulssensorer og sykkelsensorer til M460.
 • Tilkoblede enheter: Vis alle enhetene du har koblet til M460.
 • Synkr. data: Synkroniser data med Flow-appen. Synkr. data blir synlig når du har koblet M460 til en mobil enhet.

Innstillinger for frontlys

 • Frontlys: Velg Manuelt frontlys eller Automatisk frontlys.
  • Manuelt frontlys: Administrer frontlyset manuelt fra hurtigmenyen.
  • Automatisk frontlys: M460 slår frontlyset på og av i henhold til lysforholdene.
 • Aktiveringsnivå: Velg Mørke, Skumring eller Lys.
 • Blinkefrekvens: Velg Blinking av, Sakte, Raskt eller Svært raskt.

Flymodus

Velg eller Av.

Flymodus blokkerer all trådløs kommunikasjon på enheten. Du kan ikke bruke den under treningsøkter sammen med Bluetooth® Smart-sensorer og heller ikke når du synkroniserer dataene dine med Polar Flow-mobilappen, fordi Bluetooth® Smart er deaktivert.

Tid

Velg tidsformat: 24 t eller 12 t. Angi deretter klokkeslett.

Dato

Angi dato. Velg også Datoformat. Du kan velge mm/dd/åååå, dd/mm/åååå, åååå/mm/dd, dd-mm-åååå, åååå-mm-dd, dd.mm.åååå eller åååå.mm.dd.

Ukens startdag

Velg startdag for hver uke. Velg Mandag, Lørdag eller Søndag.

Tastelyd

Sett tastelyden til eller Av.

Vær oppmerksom på at dette valget ikke endrer treningslydene. Treningslydene kan endres i sportsprofilinnstillingene. Du finner mer informasjon under Sportsprofilinnstillinger.

Tastelås

Velg Manuell lås eller Automatisk lås. Med Manuell lås kan du låse tastene manuelt fra Hurtigmeny. Med Automatisk lås aktiveres tastelåsen automatisk etter 60 sekunder.

Enheter

Velg metriske (kg, cm) eller britiske (lb, ft). Angi hvilke enheter som skal brukes til måling av vekt, høyde, distanse og hastighet.

Språk

Velg Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, 日本語, Nederlands, Norsk, Polski, Português, 简体中文, Русский, Suomi eller Svenska. Velg språket for M460.

Om produktet ditt

Kontroller enhets-IDen for M460 samt firmwareversjon, HW-modell og A-GPS sluttdato.