Du er her: Kom i gang > Lad batteriet

Lad batteriet

M460 har et innvendig, oppladbart batteri. Bruk USB-kabelen som følger med i produktsettet for å lade enheten via USB-porten på datamaskinen. Du kan også lade batteriet via et vegguttak. Bruk en USB-strømadapter (følger ikke med i produktsettet) ved lading via et vegguttak. Hvis du bruker en AC-adapter, må du kontrollere at adapteren er merket med "effekt 5V DC" og at den tilfører minst 500mA. Bruk kun en AC-adapter med tilstrekkelig sikkerhetsgodkjenning (merket med "LPS", "Limited Power Supply" eller "UL listed").

  1. Løft av gummidekselet fra USB-porten. Plugg mikro-USB-kontakten inn i USB-porten på M460, og koble den andre enden av kabelen til datamaskinen.

  2. Lading vises på displayet.
  3. Når M460 er fullt oppladet, vises Lading fullført.

Ikke la batteriet være fullt utladet i en lengre periode, og la heller ikke batteriet være fullt oppladet hele tiden. Dette kan påvirke batteriets levetid. Hold dekselet på USB-porten lukket når den ikke er i bruk.

Ikke lad batteriet når M460 er våt.

Ikke lad batteriet i temperaturer under 0 °C eller over 50 °C. Oppladning av M460 i et miljø der temperaturen ikke er innenfor dette temperaturområdet, kan føre til permanent svekkelse av batteriets kapasitet, spesielt hvis temperaturen er høyere.

Batteriets driftstid

Batteriets driftstid er opptil 16 timer med GPS og pulssensor. Driftstiden avhenger av mange faktorer, for eksempel temperaturen i miljøet der du bruker M460, funksjonene du velger og bruker (bruk av frontlyset reduserer for eksempel driftstiden), samt batteriets alder. Driftstiden reduseres betydelig i temperaturer langt under frysepunktet.

Varsel om lavt batterinivå

Lavt batteri. Lad opp.

Batteriets ladenivå er lavt. M460 bør lades opp.

Lad opp før trening

Ladenivået er for lavt for registrering av en treningsøkt.

M460 må lades opp før en ny treningsøkt kan startes.

Når displayet er tomt, har M460 enten gått til dvalemodus eller batteriet er tomt. M460 går automatisk til dvalemodus når enheten er i tidsvisning og du ikke har trykket på noen av knappene i løpet av ti minutter. Den aktiveres fra dvalemodus igjen når du trykker på én av knappene. Hvis enheten ikke aktiveres, må den lades opp.