Du er her: Innstillinger > Sportsprofilinnstillinger

Sportsprofilinnstillinger

Juster sportsprofilinnstillingene slik at de passer til treningsbehovene dine. I M460 kan du redigere enkelte sportsprofilinnstillinger i Innstillinger > Sportsprofiler. Du kan for eksempel aktivere eller deaktivere GPS for ulike sportsaktiviteter.

Et bredere utvalg av tilpasningsalternativer er tilgjengelige i Flow-nettjenesten. Du finner mer informasjon under Sportsprofiler i Flow.

Seks sportsprofiler vises som standard i førtreningsmodus. I Flow-nettjenesten kan du legge til nye sportsaktiviteter i listen din og synkronisere dem med M460. Du kan ha maksimalt 20 sportsaktiviteter i M460 om gangen. Antallet sportsprofiler i Flow-nettjenesten er ubegrenset.

I Sportsprofiler finner du som standard følgende:

 • Sykling
 • Landeveissykling
 • Innendørs sykling
 • Terrengsykling
 • Annen utendørs
 • A. innendørs

Hvis du har redigert sportsprofilene i Flow-nettjenesten før din første treningsøkt, og synkronisert dem med M460, vil sportsprofillisten inneholde de redigerte sportsprofilene.

Innstillinger

Hvis du vil vise eller endre sportsprofilinnstillinger, går du til Innstillinger > Sportsprofiler og velger profilen du vil endre. Du kan også gå til innstillingene for profilen som for øyeblikket er valgt, fra førtreningsmodus, ved å trykke på og holde nede LYS.

 • Treningslyder: Velg Av, Dempet, Høyt eller Svært høyt.
 • Hjertefrekvensinnstillinger: Hjertefrekvensvisning: Velg Slag per minutt (bpm) eller % av maksimum. Kontroller hjertefrekvensgrenser i soner: Kontroller grensene for hver hjertefrekvenssone. Puls synlig for annen enhet: Velg eller Av. Hvis du velger , kan andre kompatible enheter (f.eks. treningsutstyr) registrere hjertefrekvensen din.
 • Wattinnst. for sykkel: Watt visning: Angi hvordan du vil vise wattdataene (Watt (W), Watt/kg (W/kg) eller % av FTP). Watt, rullerende Gj.sn.: Angi registreringsfrekvensen. Velg 1, 3, 5, 10, 15, 30 eller 60 sekunder. Angi FTP-verdi: Angi FTP-verdien din (funksjonell terskelwatt). Innstillingsområdet er 60 til 600 watt. Kontroller wattsonegrenser: Kontroller wattsonegrensene dine.

  Wattinnstillinger for sykkel vises bare hvis Kéo Power er koblet til.

 • GPS-registrering: Velg Av eller .
 • Kalibrer Watt-sensor: Kalibrering av wattsensoren vises bare når du går til sportsprofilinnstillinger fra førtreningsmodus og du har koblet til sensoren. Gå til Polar LOOK Kéo Power-sensor Bluetooth® Smart hvis du vil ha mer informasjon om kalibrering.
 • Sykkelinnst.: Hjulstørrelse:  Angi hjulstørrelsen i millimeter. Gå til Måling av hjulstørrelsen for mer informasjon. Kranklengde: Angi kranklengden i millimeter. Sensorer i bruk: Vis alle sensorene du har koblet til sykkelen.
 • Kalibrer høyde: Angi riktig høyde. Vi anbefaler at du alltid kalibrerer høyden manuelt når du vet hva nåværende høyde er.

  Kalibrering av høyde vises bare når du går til sportsprofilinnstillinger fra førtreningsmodus eller treningsmodus.

 • Hastigh.innst.: Hastighetsvisning: Velg km/t (kilometer per time) eller min/km (minutter per kilometer). Hvis du har valgt britiske enheter, velger du mph (miles per time) eller min/mi (minutter per mile). Kontroller hastighetssonegrenser: Kontroller grensene for hver hastighetssone.
 • Innst. for aut. pause: Automatisk pause: Velg eller Av. Hvis du setter Automatisk pause til , legges det automatisk inn en pause i økten din når du slutter å bevege på deg. Aktiveringshastighet: Still inn hastigheten for innlegging av pauser i registreringen.
 • Automatisk etappe: Velg Av, Etappedistanse eller Etappevarighet. Hvis du velger Etappedistanse, må du angi distansen som skal markere hver etappe. Hvis du velger Etappevarighet, må du angi varigheten som skal markere hver etappe.

Hvis du vil bruke automatisk pause eller distansebasert automatisk etappe, må du ha aktivert GPS-funksjonen eller bruke Polar hastighetssensor Bluetooth® Smart.

Vær oppmerksom på at i en rekke profiler for innendørsaktiviteter, gruppeaktiviteter og lagsport er innstillingen Puls synlig for andre enheter aktivert som standard. Dette betyr at kompatible enheter som bruker trådløs Bluetooth Smart-teknologi, f.eks. treningsutstyr, kan registrere hjertefrekvensen din. Du kan sjekke hvilke sportsprofiler som har Bluetooth-overføring aktivert som standard, fra listen over Polar-sportsprofiler. Du kan aktivere eller deaktivere Bluetooth-overføring fra sportsprofilinnstillingene.