Du er her: Polar Flow > Polar Flow-nettjenesten > Sportsprofiler i Flow-nettjenesten

Sportsprofiler i Flow-nettjenesten

M460 inneholder som standard seks sportsprofiler. I Flow-nettjenesten kan du legge til nye sportsprofiler i sportslisten din, samt redigere dem og eksisterende profiler. M460 kan inneholde maksimalt 20 sportsprofiler. Antallet sportsprofiler i Flow-nettjenesten er ubegrenset. Hvis du har over 20 sportsprofiler i Flow-nettjenesten, vil de første 20 i listen overføres til M460 ved synkronisering.

Du kan endre rekkefølgen på sportsprofilene ved å dra og slippe dem. Velg sportsaktiviteten du vil flytte, og dra den til ønsket plassering i listen.

Legg til en sportsprofil

I Flow-nettjenesten:

 1. Klikk på navnet/profilbildet ditt øverst til høyre.
 2. Velg Sportsprofiler.
 3. Klikk på Legg til sportsprofil, og velg sportsaktiviteten fra listen.
 4. Sportsaktiviteten legges til i sportslisten din.

Rediger en sportsprofil

I Flow-nettjenesten:

 1. Klikk på navnet/profilbildet ditt øverst til høyre.
 2. Velg Sportsprofiler.
 3. Klikk på Rediger under sportsaktiviteten du vil redigere.

I hver sportsprofil kan du redigere følgende informasjon:

Grunnleggende

 • Automatisk etappe (kan settes til varighets- eller distansebasert)
 • Treningslyder
 • Hastighetsvisning

Hjertefrekvens

 • Hjertefrekvensvisning (velg slag per minutt (bpm) eller % av maksimum).
 • Puls synlig for andre enheter (andre kompatible enheter som bruker trådløs Bluetooth ® Smart-teknologi (f.eks. treningsutstyr), kan registrere hjertefrekvensen din).
 • Innstillinger for hjertefrekvenssoner (med hjertefrekvenssoner kan du enkelt velge og overvåke treningsintensiteten). Hvis du velger Standard, kan du ikke endre hjertefrekvensgrensene. Hvis du velger Fri, kan alle grensene endres. Standardgrensene for hjertefrekvenssoner beregnes på grunnlag av din maksimale hjertefrekvens.

Treningsvisninger

Velg hvilken informasjon du vil se i treningsvisningene dine under øktene. Du kan ha totalt åtte ulike treningsvisninger for hver sportsprofil. Hver treningsvisning kan ha maksimalt fire ulike datafelter.

Klikk på blyantikonet i en eksisterende visning for å redigere den, eller legg til en ny visning. Du kan velge mellom ett og fire elementer for visningen din, fra sju kategorier:

TID MILJØ KROPPSMÅLINGER DISTANSE
 • Klokkeslett
 • Varighet
 • Etappetid
 • Tid i automatisk etappe
 • Siste etappetid
 • Høyde
 • Stigning
 • Etappe stigning
 • Stigning i automatisk etappe
 • Nedstigning
 • Etappe nedstigning
 • Nedstigning i automatisk etappe
 • Inklinometer
 • Temperatur
 • Hjertefrekvens
 • Gjennomsnittlig hjertefrekvens
 • Gjennomsnittlig hjertefrekvens i etappe
 • Gjennomsnittlig hjertefrekvens i automatisk etappe
 • Gjennomsnittlig hjertefrekvens i siste etappe
 • Maksimal hjertefrekvens
 • Maksimal hjertefrekvens i etappe
 • Maksimal hjertefrekvens i automatisk etappe
 • Maksimal hjertefrekvens i siste etappe
 • Kalorier
 • Zonepointer for hjertefrekvens
 • Tid i hjertefrekvenssoner
 • Hjertefrekvensgrenser
 • Distanse
 • Etappedistanse
 • Distanse i automatisk etappe
HASTIGHET TRÅKKFREKVENS WATT TRAININGPEAKS
 • Hastighet/fart
 • Gjennomsnittlig hastighet/fart
 • Gjennomsnittlig hastighet/fart i etappe
 • Gjennomsnittlig hastighet/fart i automatisk etappe
 • Gjennomsnittlig hastighet/fart i siste etappe
 • Maksimal hastighet/fart
 • Maksimal hastighet/fart i etappe
 • Maksimal hastighet/fart i automatisk etappe
 • Maksimal hastighet/fart i siste etappe
 • Zonepointer for hastighet/fart
 • Distanse i hastighets-/fartssoner
 • Tid i hastighets-/fartssoner
 • Hastighets-/fartsgrenser
 • Tråkkfrekvens
 • Gjennomsnittlig tråkkfrekvens
 • Gjennomsnittlig tråkkfrekvens i etappe
 • Gjennomsnittlig tråkkfrekvens i automatisk etappe
 • Gjennomsnittlig tråkkfrekvens i siste etappe
 • Maksimal tråkkfrekvens
 • Maksimal tråkkfrekvens i etappe
 • Watt
 • Rullerende gjennomsnitt, watt
 • Gjennomsnittlig watt
 • Gjennomsnittlig watt i etappe
 • Gjennomsnittlig watt i automatisk etappe
 • Gjennomsnittlig watt i siste etappe
 • Maksimal watt
 • Maksimal watt i etappe
 • Maksimal watt i automatisk etappe
 • Maksimal watt i siste etappe
 • Zonepointer for watt
 • Maks. omdreiningskraft
 • V/H-balanse
 • Gjennomsnittlig V/H-balanse
 • Gjennomsnittlig V/H-balanse i etappe
 • Gjennomsnittlig V/H-balanse i automatisk etappe
 • Gjennomsnittlig V/H-balanse i siste etappe
 • NORMALIZED POWER for aut. etappe
 • INTENSITY FACTOR for aut. etappe
 • TRAINING STRESS SCORE for aut. etappe
 • NORMALIZED POWER
 • INTENSITY FACTOR
 • TRAINING STRESS SCORE
 • NORMALIZED POWER for etappe
 • INTENSITY FACTOR for etappe
 • TRAINING STRESS SCORE for etappe
 • NORMALIZED POWER for siste etappe
 • INTENSITY FACTOR for siste etappe
 • TRAINING STRESS SCORE for siste etappe

 

Avhengig av hva du har valgt som wattvisning i Sportsprofilinnstillinger, vises kraftuttaket i W (Watt), W/kg (Watt/kg) eller FTP % (% av funksjonell terskelwatt).

Klikk på Lagre når du er ferdig med sportsprofilinnstillingene. Trykk på Synkroniser i FlowSync for å synkronisere innstillingene med M460.

Vær oppmerksom på at i en rekke profiler for innendørsaktiviteter, gruppeaktiviteter og lagsport er innstillingen Puls synlig for andre enheter aktivert som standard. Dette betyr at kompatible enheter som bruker trådløs Bluetooth Smart-teknologi, f.eks. treningsutstyr, kan registrere hjertefrekvensen din. Du kan sjekke hvilke sportsprofiler som har Bluetooth-overføring aktivert som standard, fra listen over Polar-sportsprofiler. Du kan aktivere eller deaktivere Bluetooth-overføring fra sportsprofilinnstillingene.