Du er her: Funksjoner > Hastighets- og wattsoner

Hastighets- og wattsoner

Med hastighets- og wattsonene kan du enkelt overvåke hastighet og watt i løpet av økten din, og du kan justere hastighet og watt for å oppnå ønsket treningseffekt. Sonene kan brukes som en indikasjon på treningseffektivitet i løpet av økter, og hjelper deg med å blande ulike treningsintensiteter for å oppnå optimale resultater.

Innstillinger

Innstillingene for hastighets- og wattsoner kan justeres i Flow-nettjenesten. De kan slås på eller av i sportsprofilene de er tilgjengelige i. Fem ulike soner er tilgjengelige, og sonegrensene kan justeres manuelt eller du kan bruke standardgrensene. Sonene er sportsspesifikke, og du kan derfor justere dem slik at de passer til hver sportsaktivitet. Sonene er tilgjengelige for løping (inkludert lagsport som innbefatter løping), sykling samt roing og kanopadling.

Standard

Hvis du velger Standard, kan du ikke endre grensene. Standardsonene er optimalisert for personer med et relativt høyt kondisjonsnivå.

Fri

Hvis du velger Fri, kan alle grensene endres. Hvis du for eksempel har testet de faktiske tersklene dine, for eksempel anaerob og aerob terskel, eller øvre og nedre melkesyreterskel, kan du trene med sonene basert på din individuelle terskelhastighet eller -fart. Vi anbefaler at du angir din anaerobe terskelhastighet eller -fart som minimum for sone 5. Hvis du også bruker den aerobe terskelen, bør denne angis som minimum for sone 3.

Du kan opprette treningsmål basert på hastighetssoner. Etter synkronisering av målene via FlowSync, mottar du veiledning fra treningsenheten din under trening.

Under trening

Under treningen kan du se hvilken sone du for øyeblikket trener i, og tiden du har brukt i hver sone.

Etter trening

I treningssammendraget på M460 ser du en oversikt over tiden du har brukt i hver hastighets- eller wattsone. Etter synkronisering kan detaljert, visuell informasjon om hastighets- eller wattsonene vises i Flow-nettjenesten.