Du er her: Trening > Legg inn en pause i / stopp en treningsøkt

Legg inn en pause i / stopp en treningsøkt

  1. Trykk på TILBAKE-knappen for å legge inn en pause i en treningsøkt. Pause i registrering vises, og M460 går til pausemodus. Trykk på START for å fortsette treningsøkten.
  2. Du stopper en treningsøkt ved å trykke på og holde nede TILBAKE-knappen i tre sekunder under treningsregistrering eller i pausemodus, inntil Registrering avsluttet vises.

Pausetiden inkluderes ikke i den totale treningstiden.