Du er her: Innstillinger > Hurtigmeny

Hurtigmeny

Trykk på og hold nede LYS i førtreningsmodus for å gå til innstillingene for sportsprofilen som for øyeblikket er valgt:

 • Treningslyder: Velg Av, Dempet, Høyt eller Svært høyt.
 • Hjertefrekvensinnstillinger: Hjertefrekvensvisning: Velg Slag per minutt (bpm) eller % av maksimum. Kontroller hjertefrekvensgrenser i soner: Kontroller grensene for hver hjertefrekvenssone. Puls synlig for annen enhet: Velg eller Av. Hvis du velger , kan andre kompatible enheter (f.eks. treningsutstyr) registrere hjertefrekvensen din.
 • GPS-registrering: Velg Av eller .
 • Sykkelinnst.: Sensorer i bruk: Vis alle sensorene du har koblet til sykkelen.
 • Kalibrer høyde: Angi riktig høyde. Vi anbefaler at du alltid kalibrerer høyden manuelt når du vet hva nåværende høyde er.
 • Hastigh.innst.: Hastighetsvisning: Velg km/t (kilometer per time) eller min/km (minutter per kilometer). Hvis du har valgt britiske enheter, velger du mph (miles per time) eller min/mi (minutter per mile). Kontroller hastighetssonegrenser: Kontroller grensene for hver hastighetssone.
 • Innst. for aut. pause: Automatisk pause: Velg eller Av. Hvis du setter Automatisk pause til , legges det automatisk inn en pause i økten din når du slutter å bevege på deg. Aktiveringshastighet: Still inn hastigheten for innlegging av pauser i registreringen.
 • Aut. etappe: Velg Av, Etappedistanse eller Etappevarighet. Hvis du velger Etappedistanse, må du angi distansen som skal markere hver etappe. Hvis du velger Etappevarighet, må du angi varigheten som skal markere hver etappe.

Trykk på og hold nede LYS i treningsvisning for å gå til Hurtigmeny. Der finner du følgende:

 • Lås taster: Trykk på START for å låse tastene. Trykk på og hold nede LYS for å låse opp tastene.
 • Sett frontlys på eller av.
 • Sett bakgr.lys på eller av.
 • Kalibrer Watt-sensor: Kalibrering av wattsensoren vises bare når du går til sportsprofilinnstillinger fra førtreningsmodus og du har koblet til sensoren. Gå til Polar LOOK Kéo Power-sensor Bluetooth® Smart hvis du vil ha mer informasjon om kalibrering.
 • Kalibrer høyde: Angi riktig høyde. Vi anbefaler at du alltid kalibrerer høyden manuelt når du vet hva nåværende høyde er.
 • Intervalltidtaker: Opprett tids- og/eller distansebaserte intervalltidtakere for å ta den nøyaktige tiden på trenings- og restitusjonsfaser under intervalltreningsøkter.
 • Info. om gjeld. plassering*: Gjeldende plassering og antall synlige satellitter.
 • Velg Sett plasseringsveil på, og trykk på START. Pil for plasseringsveiledning satt til på vises, og M460 går til Tilbake til start-visning.

  *Dette valget er bare tilgjengelig hvis GPS er aktivert for sportsprofilen.

Trykk på og hold nede LYS i pausemodus for å gå til Hurtigmeny. Der finner du følgende:

 • Lås taster: Trykk på START for å låse tastene. Trykk på og hold nede LYS for å låse opp tastene.
 • Sett frontlys eller av.
 • Treningslyder: Velg Av, Dempet, Høyt eller Svært høyt.
 • Hjertefrekvensinnstillinger: Hjertefrekvensvisning: Velg Slag per minutt (bpm) eller % av maksimum. Kontroller hjertefrekvensgrenser i soner: Kontroller grensene for hver hjertefrekvenssone. Puls synlig for annen enhet: Velg eller Av. Hvis du velger , kan andre kompatible enheter (f.eks. treningsutstyr) registrere hjertefrekvensen din.
 • Wattinnst. for sykkel: Watt visning: Angi hvordan du vil vise wattdataene (Watt (W), Watt/kg (W/kg) eller % av FTP). Watt, rullerende Gj.sn.: Angi registreringsfrekvensen. Velg 1, 3, 5, 10, 15, 30 eller 60 sekunder. Angi FTP-verdi: Angi FTP-verdien din (funksjonell terskelwatt). Innstillingsområdet er 60 til 600 watt. Kontroller wattsonegrenser: Kontroller wattsonegrensene dine.
 • GPS-registrering: Velg Av eller .
 • Kalibrer Watt-sensor: Kalibrering av wattsensoren vises bare når du går til sportsprofilinnstillinger fra førtreningsmodus og du har koblet til sensoren. Gå til Polar LOOK Kéo Power-sensor Bluetooth® Smart hvis du vil ha mer informasjon om kalibrering.
 • Sykkelinnst.: Sensorer i bruk: Vis alle sensorene du har koblet til sykkelen.
 • Kalibrer høyde: Angi riktig høyde. Vi anbefaler at du alltid kalibrerer høyden manuelt når du vet hva nåværende høyde er.
 • Hastigh.innst.: Hastighetsvisning: Velg km/t (kilometer per time) eller min/km (minutter per kilometer). Hvis du har valgt britiske enheter, velger du mph (miles per time) eller min/mi (minutter per mile). Kontroller hastighetssonegrenser: Kontroller grensene for hver hastighetssone.
 • Innst. for aut. pause: Automatisk pause: Velg eller Av. Hvis du setter Automatisk pause til , legges det automatisk inn en pause i økten din når du slutter å bevege på deg. Aktiveringshastighet: Still inn hastigheten for innlegging av pauser i registreringen.
 • Aut. etappe: Velg Av, Etappedistanse eller Etappevarighet. Hvis du velger Etappedistanse, må du angi distansen som skal markere hver etappe. Hvis du velger Etappevarighet, må du angi varigheten som skal markere hver etappe.

Hvis du vil bruke automatisk pause eller distansebasert automatisk etappe, må du ha aktivert GPS-funksjonen eller bruke Polar hastighetssensor Bluetooth® Smart.