Du er her: Kom i gang > Koble sensorer til M460 > Polar H10 pulssensor Bluetooth® Smart

Polar H10 pulssensor Bluetooth® Smart

Polar pulssensor består av en behagelig stropp og kontakt. Den registrerer nøyaktig hjertefrekvens og sender dataene til M460 i sanntid.

Hjertefrekvensdata gir deg innsikt i din fysiske tilstand og hvordan kroppen din reagerer på trening. Selv om det finnes mange subjektive indikatorer på hvordan kroppen din reagerer på trening (oppfattet anstrengelse, pustefrekvens, fysiske fornemmelser), er det ingen som er like pålitelige som måling av hjertefrekvens. Hjertefrekvensen er en objektiv indikator, og den påvirkes av både interne og eksterne faktorer og er derfor et pålitelig mål på fysisk tilstand.

Slik kobler du en pulssensor til M460

Ta på deg pulssensoren som forklart i Ta på deg pulssensoren. Du kan koble en pulssensor til M460 på to måter:

  1. Gå til Generelle innstillinger > Kobl. og synkr. > Koble til annen enhet, og trykk på START.
  2. M460 begynner å søke etter pulssensoren.
  3. Når pulssensoren er funnet, vises enhets-ID-en, for eksempel Koble til Polar H10 xxxxxxxx. Velg pulssensoren du vil koble til.
  4. Trykk på START. Tilkobling vises.
  5. Tilkobling fullført vises når du er ferdig.

eller

  1. Trykk på START i tidsvisning for å gå til førtreningsmodus.
  2. Berør sensoren med M460 for å koble til vises. Berør pulssensoren med M460, og vent til enheten blir funnet.
  3. M460 viser en liste over pulssensorene den finner. Enhets-ID-en, for eksempel Koble til Polar H10 xxxxxxxx, vises. Velg pulssensoren du vil koble til, og velg deretter Ja.
  4. Tilkobling fullført vises når du er ferdig.