Du er her: Kom i gang > Koble sensorer til M460 > Polar hastighetssensor Bluetooth® Smart

Polar hastighetssensor Bluetooth® Smart

Sykkelhastigheten kan påvirkes av mange faktorer. Syklistens kondisjon er selvsagt én av dem, men værforhold og varierende hellingsgrader i løypa kan også spille en stor rolle. Den mest avanserte måten å måle hvordan disse faktorene påvirker hastigheten din på, er med den aerodynamiske hastighetssensoren.

 • Måler gjeldende, gjennomsnittlig og maksimal hastighet.
 • Spor din gjennomsnittlige hastighet for å se fremgangen din og ytelsesforbedringer.
 • Lett, men robust, og enkel å feste.

Slik kobler du en hastighetssensor til M460

Kontroller at hastighetssensoren er korrekt installert. Du finner mer informasjon om installasjon i brukerhåndboken for hastighetssensoren.

Du kan koble en hastighetssensor til M460 på to måter:

 1. Gå til Generelle innstillinger > Kobl. og synkr. > Koble til annen enhet, og trykk på START.
 2. M460 begynner å søke etter hastighetssensoren. Roter hjulet et par ganger for å aktivere sensoren. Et blinkende rødt lys på sensoren indikerer at sensoren er aktivert.
 3. Når hastighetssensoren er funnet, vises Polar SPD xxxxxxxx.
 4. Trykk på START. Tilkobling vises.
 5. Tilkobling fullført vises når tilkoblingen er klar.
 6. Sensor koblet til: vises. Velg Sykkel 1, Sykkel 2 eller Sykkel 3. Bekreft med START.
 7. Angi hjulstørrelse vises. Angi størrelsen og trykk på START.

  Den første sykkelsensoren du kobler til, blir automatisk koblet til Sykkel 1.

eller

 1. Trykk på START i tidsvisning for å gå til førtreningsmodus.
 2. M460 begynner å søke etter hastighetssensoren. Roter hjulet et par ganger for å aktivere sensoren. Et blinkende rødt lys på sensoren indikerer at sensoren er aktivert.
 3. Enhets-ID-en Koble til Polar SPD xxxxxxxx vises. Velg Ja.
 4. Tilkobling fullført vises når tilkoblingen er klar.
 5. Sensor koblet til: vises. Velg Sykkel 1, Sykkel 2 eller Sykkel 3. Bekreft med START.
 6. Angi hjulstørrelse vises. Angi størrelsen og trykk på START.

Måling av hjulstørrelsen

Innstilling av hjulstørrelse er en forutsetning for nøyaktig sykkelinformasjon. Du kan finne hjulstørrelsen på sykkelen på to måter:

Metode 1

Se etter diameteren i tommer eller i ETRTO-merket på hjulet. Finn tilsvarende hjulstørrelse i millimeter i høyre kolonne i tabellen.

ETRTO Hjuldiameter (tommer) Hjulstørrelsesinnstilling (mm)
25-559 26 x 1,0 1884
23-571 650 x 23C 1909
35-559 26 x 1,50 1947
37-622 700 x 35C 1958
52-559 26 x 1,95 2022
20-622 700 x 20C 2051
52-559 26 x 2,0 2054
23-622 700 x 23C 2070
25-622 700 x 25C 2080
28-622 700 x 28 2101
32-622 700 x 32C 2126
42-622 700 x 40C 2189
47-622 700 x 47C 2220

Hjulstørrelsene i tabellen er veiledende, ettersom hjulstørrelsen avhenger av hjultypen og lufttrykket.

Metode 2

 • Mål hjulet manuelt for å få et mest mulig nøyaktig resultat.
 • Bruk ventilen til å merke av punktet der hjulet er i kontakt med bakken. Trekk en strek langs bakken for å markere dette punktet. Trill sykkelen fremover på flat grunn til hjulet har gjort nøyaktig en runde. Dekket skal være loddrett i forhold til bakken. Trekk en strek til langs bakken ved ventilen for å markere en full runde. Mål avstanden mellom de to linjene.
 • For å få helt riktig hjulomkrets må du trekke fra 4 mm for å ta høyde for vekten din på sykkelen.