Du er her: Funksjoner > Smartvarsler (iOS)

Smartvarsler (iOS)

Med funksjonen for smartvarsler får du beskjed om innkommende anrop, meldinger og varsler fra apper, på M460. Du mottar de samme varslene på M460 som du mottar på telefonskjermen din. Funksjonen for smartvarsler er tilgjengelig både for iOS og Android. Smartvarslene blokkeres i løpet av den ortostatiske testen, kondisjonstesten og under treningsøkter der du bruker intervalltidtakeren.

Vær oppmerksom på følgende: Når funksjonen for smartvarsler er aktivert, vil batteriet i M460 og telefonen tappes raskere på grunn av økt Bluetooth-aktivitet.

Innstillinger

M460 må kobles til Flow-appen for at du skal kunne motta meldinger og varsler, og du må også ha angitt korrekte innstillinger på M460 og telefonen.

Etter oppdatering av fastvaren på M460 må du koble enheten til Flow-appen igjen for at innstillingene for smartvarsler skal vises. Hvis du ikke oppretter tilkoblingen igjen, vil du ikke få opp innstillingene.

Varslene er som standard slått av. Du kan slå dem på/av på M460 eller i Polar Flow-appen.

M460

Slå på smartvarslene i Meny > Innstillinger > Generelle innstillinger > Smartvarsler.

  • Velg for å motta varsler og få innholdet i varslene vist på displayet.
  • Velg På (ingen forhåndsvisning) hvis du ikke ønsker å se innholdet i varslene på displayet. Du blir bare informert om at du har mottatt et varsel.
  • Velg Av hvis du ikke ønsker å motta noen varsler på M460.

Telefon

Varslingsinnstillingene på telefonen din bestemmer hva slags varsler du mottar på M460. Du finner mer informasjon: Smart notifications (iOS).

Bruk

Når du mottar et varsel, varsler M460 deg med et lydsignal. Når du mottar et anrop, kan du velge å besvare anropet, dempe ringelyden eller avvise anropet (bare med iOS 8). Demping av ringelyden skjer bare på M460, ikke på telefonen din. Hvis du mottar et varsel i løpet av et anrop, vises ikke varselet.

Avvis varsler

Varsler kan avvises manuelt eller via tidsavbrudd. Ved manuell avvisning av et varsel avvises det også fra telefonskjermen, mens tidsavbrudd bare fjerner det fra M460. Varselet kan fortsatt vises på telefonen din.

Slik avviser du varsler fra displayet:

  • Manuelt: Trykk på TILBAKE-knappen.
  • Tidsavbrudd: Varselet forsvinner etter 30 sekunder hvis du ikke avviser det manuelt.

Smartvarslene blokkeres når Strava Live Segment-visningen er aktiv på M460. Hvis du for eksempel vil motta smartvarsler i løpet av et lengre segment, kan du aktivere dem ved å endre treningsvisningen.