Du er her: Kom i gang > Knappefunksjoner og menystruktur

Knappefunksjoner og menystruktur

Knappefunksjoner

M460 har fem knapper med ulike funksjonaliteter avhengig av situasjonen de brukes i. Se tabellene nedenfor for å finne ut hvilke funksjonaliteter knappene har i ulike modi.

Lys

TIDSVISNING OG MENY FØRTRENINGSMODUS UNDER TRENINGEN
 • Lys opp displayet
 • Trykk på og hold nede for å låse tastene
 • Lys opp displayet
 • Trykk på og hold nede for å gå til sportsprofilinnstillinger
 • Lys opp displayet
 • Trykk på og hold nede for å gå til Hurtigmeny

Tilbake

TIDSVISNING OG MENY FØRTRENINGSMODUS UNDER TRENINGEN
 • Gå ut av menyen
 • Gå tilbake til forrige nivå
 • La innstillingene være uendrede
 • Avbryt valg
 • Trykk på og hold nede for å gå tilbake til tidsvisning fra menyen
 • Trykk på og hold nede for å synkronisere med Flow-appen i tidsvisning
 • Gå tilbake til tidsvisning
 • Legg inn en pause i treningen ved å trykke én gang
 • Trykk på og hold nede i tre sekunder for å stoppe treningsregistreringen

Start

TIDSVISNING OG MENY FØRTRENINGSMODUS UNDER TRENINGEN
 • Bekreft valg
 • Gå til førtreningsmodus
 • Bekreft valget som vises på displayet
 • Start en treningsøkt
 • Trykk på og hold nede for å slå sonelåsen på/av
 • Fortsett treningsregistreringen når den er satt på pause
 • Trykk for å registrere en etappe

Opp/ned

TIDSVISNING OG MENY FØRTRENINGSMODUS UNDER TRENINGEN
 • Bla gjennom valglister
 • Juster en valgt verdi
 • Bla gjennom sportsliste
 • Endre treningsvisning

Menystruktur

Gå til og bla gjennom menyen ved å trykke på OPP eller NED. Bekreft valgene med START-knappen, og gå tilbake med TILBAKE-knappen.

I menyen finner du følgende:

 • Dagbok
 • Innstillinger
 • Tester
 • Intervalltidtaker
 • Favoritter
 • Strava Live Segments

Dagbok

I Dagbok ser du inneværende uke, de siste fire ukene og de neste fire ukene. Velg en dag for å se treningsøktene for denne dagen, treningssammendraget for hver økt og testene du har gjennomført. Du kan også se planlagte treningsøkter.

Innstillinger

I Innstillinger kan du redigere følgende:

 • Sportsprofiler
 • Fysiske innstillinger
 • Generelle innstillinger
 • Klokkeinnstillinger

Du finner mer informasjon under Innstillinger.

Tester

I Tester finner du følgende:

Ortostatisk test

Kondisjonstest

Du finner mer informasjon under Funksjoner.

Intervalltidtaker

Angi tids- og/eller distansebaserte intervalltidtakere for å ta den nøyaktige tiden på trenings- og restitusjonsfaser under intervalltreningsøkter.

Du finner mer informasjon under Start en treningsøkt.

Favoritter

I Favoritter finner du treningsmål som du har lagret som favoritter i Flow-nettjenesten.

Du finner mer informasjon under Favoritter.