Du er her: Trening > Funksjoner under trening

Funksjoner under trening

Ta en etappe

Trykk på START for å registrere en etappe. Etapper kan også tas automatisk. Sett Automatisk etappe til Etappedistanse eller Etappevarighet i sportsprofilinnstillingene. Hvis du velger Etappedistanse, må du angi distansen som skal markere hver etappe. Hvis du velger Etappevarighet, må du angi varigheten som skal markere hver etappe.

Låse en hjertefrekvens-, hastighets- eller wattsone

Trykk på og hold nede START for å låse hjertefrekvens-, hastighets- eller wattsonen du for øyeblikket befinner deg i. For å låse / låse opp sonen, trykker du på og holder nede START. Hvis hjertefrekvensen, hastigheten eller watten går utenfor den låste sonen, får du tilbakemelding i form av et lydvarsel.

Hjertefrekvens-, hastighets- og wattsonene kan aktiveres i Flow-nettjenesten. Du kan tilpasse sonene enkeltvis for hver sportsprofil de er tilgjengelige i. For å redigere sonene logger du deg på Flow-nettjenesten og klikker på navnet ditt øverst til høyre. Velg Sportsprofiler og sportsprofilen du vil redigere. Sonene kan angis under innstillingene for hjertefrekvens, hastighet/fart og watt. Når du har redigert sonene, må du synkronisere dem med treningsenheten via FlowSync.

Endre fase i løpet av en faseøkt

Trykk på og hold nede LYS. Hurtigmeny vises. Velg Start neste fase fra listen, og trykk på START. Hvis du har valgt automatisk endring av fase, endres fasen automatisk når du har fullført fasen som pågår. Du får tilbakemelding i form av et lydvarsel.

Du kan opprette fasetreningsmål i Flow-nettjenesten. Gå til Treningsmål hvis du vil ha mer informasjon.

Endre innstillinger i hurtigmenyen

Trykk på og hold nede LYS. Hurtigmeny vises. Du kan endre bestemte innstillinger uten å legge inn en pause i treningsøkten. Du finner mer informasjon under Hurtigmeny.