Vi ste tukaj: Polar Flow > Sinhroniziranje

Sinhroniziranje

Podatke lahko prenesete iz svoje naprave M430 brezžično prek povezave Bluetooth Smart z aplikacijo Polar Flow. Ali pa lahko napravo M430 sinhronizirate s spletno storitvijo Polar Flow prek USB-vrat in programske opreme FlowSync. Da bi lahko sinhronizirali podatke med napravo M430 in aplikacijo Flow, potrebujete Polarjev račun. Če želite podatke iz naprave M430 sinhronizirati neposredno v spletno storitev, poleg Polarjevega računa potrebujete še programsko opremo FlowSync. Če ste nastavili M430, ste ustvarili tudi Polarjev račun. Če ste nastavili napravo M430 z računalnikom, imate na računalniku nameščeno programsko opremo FlowSync.

Ne pozabite sinhronizirati podatkov in jih posodabljati med vašo napravo M430, spletno storitvijo in mobilno aplikacijo, kjer koli ste.

Sinhronizirajte z mobilno aplikacijo Flow

Pred sinhroniziranjem poskrbite:

  • Da imate Polarjev račun in aplikacijo Flow.
  • da ima vaša mobilna naprava vklopljen Bluetooth in da letalski način ni vklopljen
  • Da ste napravo M430 združili s svojim mobilnim telefonom. Za več informacij glejte Združevanje.

Sinhrozirajte svoje podatke:

  1. Vpišite se v aplikacijo Flow ter pritisnite gumb NAZAJ na napravi M430 in ga pridržite.
  2. Prikaže se Connecting to device (Povezava z napravo), ki ji sledi Connecting to app (Povezava z aplikacijo).
  3. Ko ste opravili, se prikaže Syncing completed (Sinhroniziranje je zaključeno).

Vaša naprava M430 se z aplikacijo Flow samodejno sinhronizira po koncu vadbe, če je vaš telefon znotraj razpona povezave Bluetooth. Ko sinhronizirate svojo napravo M430 z aplikacijo Flow, se s spletno storitvijo Flow prek internetne povezave samodejno sinhronizirajo tudi vaši podatki o dejavnosti in vadbi.

Za podporo in več informacij o uporabi aplikacije Polar Flow obiščite support.polar.com/en/support/Flow_app.

Sinhroniziranje s spletno storitvijo Flow prek programske opreme FlowSync

Da bi sinhronizirali podatke s spletno storitvijo Flow, potrebujete programsko opremo FlowSync. Preden poskusite opraviti sinhronizacijo, pojdite na flow.polar.com/start in prenesite ter namestite programsko opremo.

  1. Napravo M430 vključite v računalnik. Poskrbite, da se izvaja programska oprema FlowSync.
  2. Na vašem računalniku se odpre okno FlowSync in prične se sinhroniziranje.
  3. Ko ste opravili, se prikaže obvestilo Completed (Zaključeno).

Vedno, ko svojo napravo M430 vključite v računalnik, programska oprema Polar FlowSync prenese vaše podatke v spletno storitev Polar Flow in sinhronizira vse morebitne spremembe nastavitev. Če se sinhroniziranje ne zažene samodejno, zaženite FlowSync z ikono namizja (Windows) ali iz mape aplikacij (Mac OS X). Ko so na voljo posodobitve strojne programske opreme, vas bo FlowSync o tem obvestil in zahteval namestitev.

Če spreminjate nastavitve v spletni storitvi Flow medtem, ko je naprava M430 vklopljena v računalnik, pritisnite gumb za sinhronizacijo v FlowSync, da se nastavitev prenese na vašo napravo M430.

Za podporo in več informacij o uporabi spletne storitve Flow pojdite na support.polar.com/en/support/flow

Za podporo in več informacij o uporabi programske opreme FlowSync pojdite na support.polar.com/en/support/FlowSync