Vi ste tukaj: Nastavitve > Hitri meni

Hitri meni

Hitri meni v načinu pred vadbo

Za dostop do nastavitev trenutno izbranega športnega načina v načinu pred vadbo pritisnite in pridržite gumb LIGHT (LUČ):

 • Heart rate settings (Nastavitve srčnega utripa): Heart rate view (Prikaz srčnega utripa): Izberite možnost Beats per minute (bpm) (Število utripov na minuto) ali % of maximum (% največje vrednosti). Check HR zone limits (Prikaz zgornje/spodnje meje območja srčnega utripa): Preverite zgornje/spodnje meje za posamezno območje srčnega utripa. HR visible to other device (Srčni utrip je viden drugim napravam): Izberite možnost On (Vklop) ali Off (Izklop). Če izberete možnost On (Vklop), lahko druge združljive naprave, ki uporabljajo brezžično tehnologijo Bluetooth Smart, npr. fitnes oprema, zaznajo vaš srčni utrip. Napravo M430 lahko uporabite tudi na skupinskih vadbah skupnosti Polar Club, da svoj srčni utrip objavite v sistemu skupnosti Polar Club.
 • GPS recording (Beleženje signala GPS): Izberite možnost High accuracy (Visoka natančnost), Medium accuracy (Srednja natančnost), Power save, long session (Varčevanje z energijo, dolga vadba) ali Off (Izklop).
 • Stride sensor (Senzor korakov): Ta nastavitev je prikazana samo, če ste senzor korakov Polar združili z napravo M430. Izberite Calibration (Umerjanje) ali Choose sensor for speed (Izberi senzor za hitrost). V Calibration (Umerjanju) izberite Automatic (Samodejno) ali Manual (Ročno). V Choose sensor for speed (Izberi senzor za hitrost) nastavite vir za podatke o hitrosti: Stride sensor (Senzor korakov) ali GPS. Za več informacij o umerjanju senzorja korakov glejte ta dokument za podporo.
 • Speed settings (Nastavitve hitrosti): Speed view (Ogled hitrosti): Izberite km/h (kilometri na uro) ali min/km (minute na kilometer). Če ste izbrali imperialne enote, izberite mph (milje na uro) ali min/mi (minute na miljo). Check speed zone limits (Preveri omejitve območja hitrosti): Tukaj lahko preverite omejitve območja hitrosti/tempa.
 • Automatic pause sett. (Nastavitev samodejne začasne prekinitve): Automatic pause (Samodejna začasna prekinitev): Izberite možnost On (Vklop) ali Off (Izklop). Če možnost Automatic pause (Samodejna začasna prekinitev) nastavite na možnost On (Vklop), se bo vadba samodejno začasno prekinila, ko se nehate premikati. Activation speed (Aktivacijska hitrost): Nastavite hitrost, pri kateri se beleženje začasno prekine.

Za uporabo možnosti Automatic pause (Samodejna začasna prekinitev) morate funkcijo GPS nastaviti na možnost High Accuracy (Visoka natančnost) ali uporabljati senzor korakov Polar.

 • Automatic lap (Samodejni krog): Izberite možnost Off (Izklop), Lap distance (Dolžina kroga), Lap duration (Trajanje kroga). Če izberete možnost Lap distance (Dolžina kroga), razdaljo nastavite po vsakem pretečenem krogu. Če izberete Lap duration (Trajanje kroga), po vsakem krogu nastavite trajanje.

Za uporabo samodejnega kroga na podlagi razdalje morate vklopiti funkcijo beleženja signala GPS ali uporabljati senzor korakov Polar.

Hitri meni v načinu vadbe

V pogledu za vadbo pritisnite in pridržite gumb LIGHT (LUČ) in vstopite v Quick menu (Hitri meni). V pogledu za vadbo Hitri meni lahko:

 • Zakleni gumbe: Za zaklep gumbov pritisnite START. Za odklepanje gumbov pritisnite in držite gumb LUČ.
 • Nastavi ozadje: Stalno osvetlitev ozadja nastavite na možnost On (Vklop) ali Off (Izklop). Ko to omogočite, osvetlitev ozadja sveti nepretrgoma. Stalno osvetlitev ozadja lahko izklopite in ponovno vklopite s pritiskom gumba LUČ. Vedeti morate, da uporaba te funkcije skrajšuje življenjsko dobo baterije.
 • Iskanje senzorja: Ta nastavitev je prikazana samo, če ste senzor srčnega utripa ali senzor korakov združili z napravo M430.
 • Stride sensor (Senzor korakov): Ta nastavitev je prikazana samo, če ste senzor korakov Polar združili z napravo M430. Izberite Calibration (Umerjanje) ali Choose sensor for speed (Izberi senzor za hitrost). V Calibration (Umerjanju) izberite Automatic (Samodejno) ali Manual (Ročno). V Choose sensor for speed (Izberi senzor za hitrost) nastavite vir za podatke o hitrosti: Stride sensor (Senzor korakov) ali GPS. Za več informacij o umerjanju senzorja korakov glejte ta dokument za podporo.
 • Intervalni časomer: Ustvarite intervalne časovnike na osnovi časa in/ali razdalje, da natančno določite čas za faze vadbe in regeneracije v intervalni vadbi. Izberite Prični X,XX km / XX:XX , da uporabite prejšnji nastavitveni časomer ali ustvarite novi časomer v Nastavitvenem časomeru.
 • Končaj oceno časa: Nastavite razdaljo za vašo vadbo in naprava M430 bo ocenila končni čas vadbe glede na vašo hitrost. Izberite Start XX.XX km / X.XX mi (Prični XX,XX km / XX:XX mi), da uporabite prejšnjo nastavitveno ciljno razdaljo ali nastavite novi cilj v Set distance (Nastavitvena razdalja).
 • Informacije o trenutni lokaciji: Ta izbira je na voljo le, če je GPS nastavljen za športni profil.
 • Vklopi vodiča za lokacijo: Ta funkcija vam omogoča, da se vrnete na začetek svoje vadbe. Izberite Set location guide on (Vklopi vodiča za lokacijo) in pritisnite START (ZAČNI). Prikaže se Location guide arrow view set on (Nastavitev pogleda puščice vodiča za lokacijo) in naprava M430 preklopi na pogled Back to Start (Nazaj na začetek). Za več informacij glejte Na sam začetek.

Hitri meni v načinu premora

V načinu za začasno prekinitev pritisnite in držite gumb LUČ, da vstopite v Hitri meni. V načinu za začasno prekinitev Hitri meni lahko:

 • Zakleni gumbe: Za zaklep gumbov pritisnite START. Za odklepanje gumbov pritisnite in držite gumb LUČ.
 • Heart rate settings (Nastavitve srčnega utripa): Heart rate view (Prikaz srčnega utripa): Izberite možnost Beats per minute (bpm) (Število utripov na minuto) ali % of maximum (% največje vrednosti). Check HR zone limits (Prikaz zgornje/spodnje meje območja srčnega utripa): Preverite zgornje/spodnje meje za posamezno območje srčnega utripa. HR visible to other device (Srčni utrip je viden drugim napravam): Izberite možnost On (Vklop) ali Off (Izklop). Če izberete možnost On (Vklop), lahko druge združljive naprave, ki uporabljajo brezžično tehnologijo Bluetooth Smart, npr. fitnes oprema, zaznajo vaš srčni utrip. Napravo M430 lahko uporabite tudi na skupinskih vadbah skupnosti Polar Club, da svoj srčni utrip objavite v sistemu skupnosti Polar Club.
 • GPS recording (Beleženje signala GPS): Izberite možnost High accuracy (Visoka natančnost), Medium accuracy (Srednja natančnost), Power save, long session (Varčevanje z energijo, dolga vadba) ali Off (Izklop).
 • Stride sensor (Senzor korakov): Ta nastavitev je prikazana samo, če ste senzor korakov Polar združili z napravo M430. Izberite Calibration (Umerjanje) ali Choose sensor for speed (Izberi senzor za hitrost). V Calibration (Umerjanju) izberite Automatic (Samodejno) ali Manual (Ročno). V Choose sensor for speed (Izberi senzor za hitrost) nastavite vir za podatke o hitrosti: Stride sensor (Senzor korakov) ali GPS. Za več informacij o umerjanju senzorja korakov glejte ta dokument za podporo.
 • Speed settings (Nastavitve hitrosti): Speed view (Ogled hitrosti): Izberite km/h (kilometri na uro) ali min/km (minute na kilometer). Če ste izbrali imperialne enote, izberite mph (milje na uro) ali min/mi (minute na miljo). Check speed zone limits (Preveri omejitve območja hitrosti): Tukaj lahko preverite omejitve območja hitrosti/tempa.
 • Automatic pause sett. (Nastavitev samodejne začasne prekinitve): Automatic pause (Samodejna začasna prekinitev): Izberite možnost On (Vklop) ali Off (Izklop). Če možnost Automatic pause (Samodejna začasna prekinitev) nastavite na možnost On (Vklop), se bo vadba samodejno začasno prekinila, ko se nehate premikati. Activation speed (Aktivacijska hitrost): Nastavite hitrost, pri kateri se beleženje začasno prekine.

Za uporabo možnosti Automatic pause (Samodejna začasna prekinitev) morate funkcijo GPS nastaviti na možnost High Accuracy (Visoka natančnost) ali uporabljati senzor korakov Polar.

 • Automatic lap (Samodejni krog): Izberite možnost Off (Izklop), Lap distance (Dolžina kroga), Lap duration (Trajanje kroga). Če izberete možnost Lap distance (Dolžina kroga), razdaljo nastavite po vsakem pretečenem krogu. Če izberete Lap duration (Trajanje kroga), po vsakem krogu nastavite trajanje.

Za uporabo samodejnega kroga na podlagi razdalje morate vklopiti funkcijo beleženja signala GPS ali uporabljati senzor korakov Polar.