Vi ste tukaj: Polar Flow > Športni profili v aplikaciji Polar Flow

Športni profili v aplikaciji Polar Flow

V napravi M430 so privzeto nastavljeni štirje športni profili. V aplikaciji ali spletni storitvi Polar Flow lahko dodajate nove športne profile v vaš seznam športov ter urejate njihove nastavitve. Naprava M430 ima lahko največ 20 športnih profilov. Če imate v aplikaciji in spletni storitvi Polar Flow več kot 20 športnih profilov, se prvih 20 s seznama pri sinhronizaciji prenese v napravo M430.

Vrstni red svojih športnih profilov lahko spreminjate tako, da jih povlečete in spustite. Izberite šport, ki ga želite premakniti in ga povlecite na mesto, kamor ga želite postaviti na seznamu.

 

Dodaj športni profil

V mobilni aplikaciji Polar Flow:

 1. Pojdite v možnost Sport profiles (Športni profili).
 2. Tapnite ikono plusa v zgornjem desnem kotu.
 3. S seznama izberite šport. V aplikaciji Android tapnite Končaj. Šport je dodan v vaš seznam športnih profilov.

 

V spletni storitvi Polar Flow:

 1. Kliknite ime/profil slike v zgornjem desnem kotu.
 2. Izberite možnost Sport Profiles (Športni profili).
 3. Kliknite Add sport profile (Dodaj športni profil) in izberite s seznama šport.
 4. Šport je dodan v vaš seznam športov.

Novih športov ne morete ustvarjati sami. Seznam športov nadzoruje družba Polar, saj ima vsak šport določene privzete nastavitve in vrednosti, ki npr. vplivajo na funkcije izračun kalorij, obremenitev med vadbo in regeneracija.

Uredi športni profil

V mobilni aplikaciji Polar Flow:

 1. Pojdite v možnost Sport profiles (Športni profili).
 2. Izberite šport in tapnite Change settings (Spremeni nastavitve).
 3. Ko ste pripravljeni, tapnite Končaj. Ne pozabite sinhronizirati nastavitev z napravo M430.

 

V spletni storitvi Flow:

 1. Kliknite ime/profil slike v zgornjem desnem kotu.
 2. Izberite možnost Sport Profiles (Športni profili).
 3. Kliknite Edit (Uredi) pod športom, ki ga želite urediti.

V vsakem športnem profilu lahko urejate naslednje informacije:

Osnove

 • Samodejni krog (lahko ga nastavite glede na čas ali razdaljo ali izklopite)

Srčni utrip

 • Prikaz srčnega utripa (utripov na minuto ali % glede na največji utrip)
 • Srčni utrip je viden drugim napravam. (To pomeni, da združljive naprave, ki uporabljajo brezžično tehnologijo Bluetooth Smart, npr. fitnes oprema, lahko zaznajo vaš srčni utrip. Napravo M430 lahko uporabite tudi na skupinskih vadbah skupnosti Polar Club, da svoj srčni utrip objavite v sistemu skupnosti Polar Club.)
 • Zaklep območja
 • Nastavitve območja srčnega utripa (Z območji srčnega utripa lahko preprosto izberete in spremljate intenzivnost vadbe. Če izberete možnost Default (Privzeto), ne morete spremeniti omejitev za srčni utrip. Če izberete možnost Free (Prosto), lahko spreminjate vse omejitve. Privzete omejitve območja srčnega utripa se izračunajo na osnovi največjega srčnega utripa.)

Nastavitve hitrosti/tempa

 • Pogled hitrosti/tempa (izberite hitrost km/h / mph ali tempo min/km / min/mi)
 • Zaklep območja je na voljo (Vklopite ali izklopite zaklep območja hitrosti/tempa)
 • Nastavitve območja hitrosti/tempa (Z območji hitrosti/tempa lahko glede na nastavitev preprosto izberete ter spremljate hitrost in tempo. Privzeta območja predstavljajo primer območij hitrosti/tempa za osebo, ki je v dokaj dobri telesni pripravljenosti. Če izberete možnost Privzeto, ne morete spremeniti omejitev. Če izberete možnost Prosto, lahko spreminjate vse omejitve.)

Pogledi vadbe

Izberite informacije, ki jih želite med vadbo videti v pogledih vadbe. Za vsak športni profil lahko skupaj ustvarite največ osem različnih pogledov vadbe. Vsak pogled vadbe lahko vsebuje največ štiri različna podatkovna polja.

Za urejanje obstoječega pogleda kliknite ikono svinčnika ali kliknite Add new view (Dodaj nov pogled).

Kretnje in povratne informacije

 • Automatic pause (Samodejna začasna prekinitev): Za uporabo možnosti Automatic pause (Samodejna začasna prekinitev) morate funkcijo GPS nastaviti na možnost High Accuracy (Visoka natančnost) ali uporabljati senzor korakov Polar. Ko se ustavite, se vaša vadba samodejno začasno prekine, in se samodejno nadaljuje, ko z vadbo nadaljujete.
 • Povratne informacije z vibracijami (vibracije lahko vklopite ali izklopite)

GPS in nadmorska višina

 • Izberite hitrost beleženja signala GPS.

Ko ste izvedli nastavitve športnega profila, kliknite SAVE (SHRANI). Ne pozabite sinhronizirati nastavitev z napravo M430.

Upoštevajte, da je pri mnogih profilih dvoranskih športov, skupinskih športov in ekipnih športov nastavitev Srčni utrip je viden drugim napravam privzeto omogočena. To pomeni, da združljive naprave, ki uporabljajo brezžično tehnologijo Bluetooth Smart, npr. fitnes oprema, lahko zaznajo vaš srčni utrip. Na seznamu športnih profilov Polar lahko preverite, kateri športni profili imajo privzeto omogočeno oddajanje Bluetooth. Oddajanje Bluetooth lahko omogočite ali onemogočite v nastavitvah športnega profila.