Vi ste tukaj: Lastnosti > Smart Coaching > Sledenje spancu

Polar Sleep PlusTM

Če napravo M430 nosite ponoči, bo sledila vašemu spancu. Naprava zazna, kdaj zaspite in kdaj se zbudite, ter zbira podatke za poglobljeno analizo v aplikaciji in spletni storitvi Polar Flow. Naprava M430 ponoči spremlja premikanje vaše roke, da beleži vse prekinitve vašega spanja, in vam pove, koliko časa ste dejansko spali.

Podatki o spancu na napravi M430

Podatke o spancu si lahko ogledate v pogledu My day (Moj dan).
  • Možnost Sleep time (Čas spanja) meri čas od trenutka, ko zaspite, do trenutka, ko se zbudite.
  • Možnost Actual sleep (Dejanska dolžina spanca) meri dejanski čas spanca od trenutka, ko zaspite, do trenutka, ko se zbudite. Natančneje, meri čas spanca brez prekinitev. V dejansko dolžino spanca je vključen samo čas, ko dejansko spite.
Za ogled podrobnosti podatkov o spancu pritisnite START, da odprete povzetek spanca. Vaša naprava M430 bo na vrhu povzetka prikazala Sleep time (Čas spanja) in Actual sleep (Dejanski spanec). Za ogled spodnjih informacij brskate s puščico GOR/DOL:

Continuity (Neprekinjenost): Sleep continuity (Neprekinjenost spanca) je ocena neprekinjenosti časa spanja. Neprekinjenost spanca se ocenjuje na lestvici od ena do pet: s pogostimi prekinitvami – z redkimi prekinitvami – dokaj neprekinjeno – neprekinjeno – zelo neprekinjeno.

Čas od trenutka, ko zaspite (Fell asleep), do trenutka, ko se zbudite (Woke up).

Feedback (Povratne informacije): Prejeli ste povratne informacije o trajanju in kakovosti vašega spanca. Povratne informacije temeljijo na primerjavi dolžine spanca z želeno dolžino spanca.

How did you sleep? (Kako ste spali?): Spanec pretekle noči lahko ocenite na petstopenjski lestvici: zelo slabo – slabo – v redu – dobro – zelo dobro. Če ocenite svoj spanec, boste v aplikaciji in spletni storitvi Flow prejeli razširjeno različico besedilnih povratnih informacij. Povratne informacije v aplikaciji in spletni storitvi Flow upoštevajo vašo lastno oceno spanca ter na njeni osnovi oblikujejo povratne informacije.

Podatki o spancu v aplikaciji in spletni storitvi Flow

Vaši podatki o spancu se v aplikaciji in spletni storitvi Flow prikažejo zatem, ko sinhronizirate napravo M430. Ogledate si lahko čas, količino in kakovost spanca. Nastavite lahko Your preferred sleep time (Želeni čas spanca), da opredelite želeno dolžino spanca. Spanec lahko ocenite tudi v aplikaciji in spletni storitvi Flow. Na podlagi vaših podatkov o spancu, želene dolžine spanca in oceno spanca boste prejeli povratne informacije o tem, kako ste spali.

V spletni storitvi Flow si lahko podatke o spancu ogledate v zavihku Sleep (Spanec) pod možnostjo Diary (Dnevnik). Podatke o spancu lahko vključite tudi v Activity reports (Poročila o dejavnosti) v zavihku Progress (Napredek).

Sledite svojemu spancu, da vidite, ali nanj vplivajo spremembe vsakodnevnih dejavnosti ter poiščite ustrezno ravnovesje med počitkom, dnevno dejavnostjo in vadbo.

Za več informacij o funkciji Polar Sleep Plus si oglejte ta poglobljeni priročnik.