Vi ste tukaj: Nastavitve > General settings (Splošne nastavitve)

Splošne nastavitve

Za pregledovanje in urejanje vaših splošnih nastavitev pojdite v Settings > General settings (Nastavitve > Splošne nastavitve).

V možnosti General settings (Splošne nastavitve) je na voljo:

 • Continuous HR tracking (Neprekinjeno beleženje srčnega utripa)
 • Pair and sync (Združi in sinhroniziraj)
 • Flight mode (Letalski način)
 • Button lock (Zaklep gumba)
 • Smart notifications (Pametno obveščanje)
 • Inactivity alert (Alarm o neaktivnosti)
 • Units (Enote)
 • Training view color (Jezik)
 • Training view color (Barva pogleda za vadbo)
 • About your product (O vašem izdelku)

Continuous HR tracking (Neprekinjeno beleženje srčnega utripa)

Funkcijo neprekinjenega beleženja srčnega utripa vklopite On (Vklop) ali izklopite Off (Izklop). Za več informacij glejte Neprekinjeno beleženje srčnega utripa.

Pair and sync (Združi in sinhroniziraj)

 • Pair and sync mobile device (Združi in sinhroniziraj z mobilno napravo) / Pair other device (Združi z drugo napravo): Združite senzorje ali mobilne naprave z napravo M430. Sinhronizirajte podatke z aplikacijo Flow.
 • Paired devices (Združene naprave): Oglejte si vse naprave, ki ste jih združili z napravo M430. Te lahko vključujejo senzorje srčnega utripa, senzorje teka in mobilne naprave.

Flight mode (Letalski način)

Izberite On (Vklop) ali Off (Izklop).

Pri letalskem načinu se prekine vsakršna brezžična komunikacija z naprave. Še vedno lahko beleži vašo dejavnost, vendar pa je ne morete uporabljati pri vadbah s senzorjem srčnega utripa, niti ne morete svojih podatkov sinhronizirati z mobilno aplikacijo Polar Flow, ker je Bluetooth® Smart onemogočen.

Button lock (Zaklep gumba)

Izberite možnost Manual lock (Ročni zaklep) ali Automatic lock (Samodejni zaklep). V možnosti Manual lock (Ročni zaklep) lahko gumbe ročno zaklenete v meniju Quick menu (Hitri meni). V Automatic Lock (Samodejnem zaklepu) se gumb samodejno zaklene po 60 sekundah.

Smart notifications (Pametno obveščanje)

Obveščanje je privzeto vklopljeno. Nastavite jih v Menu > Settings > General settings > Smart notifications (Meni > Nastavitve > Splošne nastavitve > Pametno obveščanje).

V možnosti Smart notifications (Pametno obveščanje) je na voljo:

 • Notifications (Obveščanje): Obveščanje nastavite na On (Vklop), On (no preview) (Vklop (brez predogleda) ali Off (Izklop).

  On (Vklop): vsebina sporočila je prikazana na zaslonu naprave M430. On (Vklop (brez predogleda): vsebina sporočila ni prikazana na zaslonu naprave M430. Off (Izklop) (privzeto): v napravo M430 ne boste prejeli nobenih obvestil.

  V aplikaciji Polar Flow lahko izbirate aplikacije, iz katerih želite prejemati obvestila.

 • Vibration feedback (Povratne informacije s tresenjem): Povratne informacije s tresenjem nastavite na On (Vklop) ali Off (Izklop).
 • Notif. do not disturb (Obvestilo »Ne moti«): Če želite za določeno obdobje onemogočiti obvestila in opozorila o klicih, vklopite funkcijo Do not disturb (Ne moti). Nato nastavite obdobje vklopa funkcije Do not disturb (Ne moti). Ko je vklopljena funkcija Do not disturb (Ne moti), v nastavljenem obdobju ne boste prejeli nobenih obvestil ali opozoril o klicih.

  Funkcija Do not disturb (Ne moti) je privzeto vklopljena med 22.00–7.00.

Inactivity alert (Alarm o neaktivnosti)

Nastavite alarm o neaktivnosti v položaj On (Vklop) ali Off (Izklop).

Units (Enote)

Izberite metrične (kg, cm) ali imperialne (lb, ft) enote. Nastavite enote, ki se uporabljajo za merjenje teže, višine, razdalje in hitrosti.

Jezik

Med nastavitvijo lahko izberete jezik, ki ga želite uporabljati na napravi M430. Na vaši napravi M430 so na voljo naslednji jeziki: Bahasa Indonesia (Indonezijski jezik), Čeština (češčina), Dansk (danščina), Deutsch (nemščina), English (angleščina), Español (španščina), Français (francoščina), Italiano (italijanščina), 日本語 (kitajščina), Nederlands (nizozemščina), Norsk (norveščina), Polski (poljščina), Português (portugalščina), 简体中文 (japonščina), Русский (ruščina), Suomi (finščina), Svenska (švedščina) ali Türkçe (turščina).

V spletni storitvi Polar Flow ali aplikaciji Polar Flow lahko spremenite jezik na napravi M430.

Za spreminjanje nastavljenega jezika v spletni storitvi Polar Flow:

 1. V spletni storitvi Flow kliknite svoje ime/profil slike v zgornjem desnem kotu.
 2. Izberite Products (Izdelki).
 3. Kliknite Settings (Nastavitve) ob napravi Polar M430.
 4. V spustnem seznamu poiščite možnost Device language (Jezik naprave) in nastavite jezik, ki ga želite uporabljati na napravi M430.
 5. Kliknite Save (Shrani).
 6. Ne pozabite sinhronizirate spremenjenih nastavitev jezika z napravo M430.

Za spreminjanje nastavljenega jezika v aplikaciji Polar Flow:

 1. Na svoji mobilni napravi odprite aplikacijo Flow in se prijavite v svoj Polarjev račun, ki ste ga ustvarili med nastavljanjem vaše naprave M430.
 2. Pojdite v možnost Devices (Naprave).
 3. Za odpiranje seznama podprtih jezikov tapnite možnost Device language (Jezik naprave) pod napravo Polar M430.
 4. Tapnite, da izberete želeni jezik, nato tapnite Done (Končano).
 5. Spremenjene nastavitve sinhronizirajte z napravo M430 tako, da pritisnete gumb BACK na napravi M430 in ga pridržite.

Training view color (Barva pogleda za vadbo)

Izberite Dark (Temna) ali Light (Svetla). Spremenite barvo prikazovalnika vašega pogleda vadbe. Ko je izbrana Light (Svetla), ima pogled vadbe svetlo ozadje s temnimi številkami in črkami. Ko je izbrana Dark (Temna), ima pogled vadbe temno ozadje s svetlimi številkami in črkami.

About your product (O vašem izdelku)

Preverite ID naprave M430, kot tudi vdelane programske opreme, modela strojne opreme, datum izteka veljavnosti A-GPS in regulatorne oznake, ki so specifične za napravo M430.

Ponovno zaženite napravo: Če imate težave pri uporabi naprave M430, jo lahko ponovno zaženete. S ponovnim zagonom naprave M430 iz nje ne boste izbrisali nobenih nastavitev ali osebnih podatkov. Pritisnite gumb START in za potrditev ponovnega zagona izberite Yes (Da).