Vi ste tukaj: Za začetek > Združevanje

Združevanje

Pred uporabo nove mobilne naprave (pametni telefon, tablični računalnik), senzorja srčnega utripa, senzorja korakov ali tehtnice Polar Balance jo je treba združiti z napravo M430. Združevanje vzame le nekaj sekund in zagotavlja, da vaš M430 sprejema signale samo z vaših senzorjev in naprav, omogoča pa tudi vadbo v skupini brez motenj. Pred vpisom dogodka ali tekme se prepričajte, da ste združevanje opravili doma, da bi preprečili motnje zaradi prenosa podatkov.

Združite mobilno napravo z napravo M430

Če ste končali z nastavitvijo naprave M430 prek mobilne naprave, kot je opisano v poglavju Nastavljanje naprave M430, je združevanje M430 že končano. Če ste nastavitev opravili z računalnikom in želite napravo M430 uporabljati skupaj z aplikacijo Polar Flow, napravo M430 in mobilno napravo združite na naslednji način:

Pred združevanjem mobilne naprave

 • aplikacijo Flow prenesite iz trgovine App Store ali Google Play,
 • prepričajte se, da ima vaša mobilna naprava vklopljen Bluetooth, letalski način pa izklopljen.

Da bi združili mobilno napravo:

 1. Na svoji mobilni napravi odprite aplikacijo Flow in se prijavite v svoj Polarjev račun, ki ste ga ustvarili med nastavljanjem vašega M430.
 2. Počakajte, da se na vaši mobilni napravi prikaže pogled Connect product (Poveži napravo) (prikaže se Waiting for M430 (Počakaj na M430)).
 3. V časovnem načinu M430 pritisnite in držite gumb NAZAJ.
 4. Prikaže se Connecting to device (Povezava z napravo), ki ji sledi Connecting to app (Povezava z aplikacijo).
 5. Sprejmite zahtevo za Bluetooth združevanje na svoji mobilni napravi in vnesite kodo PIN, prikazano na vašem M430.
 6. Ko ste opravili, se prikaže Pairing completed (Združevanje je zaključeno).

ali

 1. Na svoji mobilni napravi odprite aplikacijo Flow in se prijavite v svoj Polar račun.
 2. Počakajte, da se na vaši mobilni napravi prikaže pogled Connect product (Poveži napravo) (prikaže se Waiting for M430 (Počakaj na M430)).
 3. V M430 pojdite v Settings > General Settings > Pair and sync > Pair mobile device (Nastavitve > Splošne nastavitve > Združi in sinhroniziraj > Združi mobilno napravo) in pritisnite START.
 4. Na vašem M430 se prikaže Confirm from other device pin xxxxxx (Potrdi na podlagi številke PIN druge naprave xxxxxx). V mobilno napravo vnesite številko PIN iz vašega M430. Združevanje se začne.
 5. Ko ste opravili, se prikaže Pairing completed (Združevanje je zaključeno).

Združi senzor srčnega utripa z napravo M430

Če uporabljate senzor srčnega utripa Polar, ki ste ga združili z napravo M430, ta srčnega utripa ne meri na zapestju.

Obstajata dva načina za združevanje senzorja srčnega utripa z napravo M430:

 1. Nadenite si navlažen senzor srčnega utrip.
 2. V M430 pojdite v General Settings > Pair and sync > Pair other device (Splošne nastavitve > Združi in sinhroniziraj > Združi drugo napravo) in pritisnite START.
 3. M430 prične iskanje vašega senzorja srčnega utripa.
 4. Ko je najden senzor srčnega utripa, se prikaže ID naprave Polar H10 xxxxxxxx.
 5. Pritisnite START, prikaže se Pairing (Združevanje).
 6. Ko ste opravili, se prikaže Pairing completed (Združevanje je zaključeno).

ALI

 1. Nadenite si navlažen senzor srčnega utrip.
 2. Na napravi M430 pritisnite START v časovnem pogledu, da vstopite v način pred vadbo.
 3. Dotaknite se svojega senzorja srčnega utripa z M430 in počakajte, da ga zazna.
 4. Prikaže se ID naprave Pair Polar H10 xxxxxxxx (Združi Polar H10 xxxxxxxx). Izberite Yes (Da).
 5. Ko ste opravili, se prikaže Pairing completed (Združevanje je zaključeno).

Združi senzor korakov z M430

Za navodila o združevanju in umerjanju senzorja korakov si oglejte dokument za podporo.

Tehtnico Polar Balance združite z napravo M430

Za združevanje tehtnice Polar Balance in naprave M430 sta na voljo dva načina:

 1. Stopite na tehtnico. Na prikazovalnika se izpiše vaše teža.
 2. Ko zaslišite pisk, začne ikona za povezavo Bluetooth na prikazovalniku tehtnice utripati, kar nakazuje, da je povezava vzpostavljena. Tehtnica je pripravljena na združevanje z napravo M430.
 3. Pritisnite in za dve sekundi pridržite gumb NAZAJ na napravi M430, nato pa počakajte, da se na prikazovalniku izpiše sporočilo o koncu združevanja.

ali

 1. Pojdite v General Settings > Pair and sync > Pair other device (Splošne nastavitve > Združi in sinhroniziraj > Združi drugo napravo) in pritisnite START.
 2. Naprava M430 začne iskati vašo tehtnico.
 3. Stopite na tehtnico. Na prikazovalnika se izpiše vaše teža.
 4. Ko M430 najde vašo tehtnico, se na njegovem prikazovalniku izpiše njena ID-številka Polar scale xxxxxxxx (xxxxxxxx tehtnica Polar).
 5. Pritisnite START, prikaže se Pairing (Združevanje).
 6. Ko ste opravili, se prikaže Pairing completed (Združevanje je zaključeno).

Tehtnico lahko združite s sedmimi različnimi Polarjevimi napravami. Ko poskusite združiti osmo napravo, bo prva združena naprava odstranjena in nadomeščena z novo.

Brisanje združene naprave

Da bi zbrisali združevanje s senzorjem ali z mobilno napravo:

 1. Pojdite v Settings > General settings > Pair and sync > Paired devices (Nastavitve > Splošne nastavitve > Združi in sinhroniziraj > Združene naprave) in pritisnite START.
 2. Izberite iz seznama napravo, ki jo želite odstraniti in pritisnite START.
 3. Prikaže se Delete pairing? (Brišem združevanje?), izberite Yes (Da) in pritisnite START.
 4. Ko ste opravili, se prikaže Pairing deleted (Združevanje zbrisano).