Vi ste tukaj: Vadba > Med vadbo

Med vadbo

Brskajte po pogledih vadbe

Med vadbo lahko po pogledih vadbe brskate z gumbom UP/DOWN (GOR/DOL). Upoštevajte, da so razpoložljivi pogledi vadbe in prikazani podatki odvisni od izbranega športa. V aplikaciji in spletni storitvi Polar Flow lahko opredelite specifične nastavitve za vsak športni profil, npr. po meri prilagojeni pogledi vadbe. Za več informacij glejte Športni profili v storitvi Flow.

Beleženje kroga

Za začetek beleženja kroga pritisnite START. Krogi se lahko beležijo tudi samodejno. V nastavitvah športnega profila možnost Automatic lap (Samodejni krog) nastavite na možnost Lap distance (Dolžina kroga) ali Lap duration (Trajanje kroga). Če izberete možnost Lap distance (Dolžina kroga), razdaljo nastavite po vsakem pretečenem krogu. Če izberete možnost Lap duration (Trajanje kroga), trajanje nastavite po vsakem krogu.

Zakleni območje srčnega utripa ali hitrosti

Pritisnite in pridržite gumb START, da zaklenete območje srčnega utripa ali hitrosti, v katerem se trenutno nahajate. Izberite možnost HR zone (Območje srčnega utripa) ali Speed zone (Območje hitrosti). Za zaklepanje/odklepanje območja pritisnite in pridržite gumbSTART. Če vaš srčni utrip ali hitrost presega zaklenjeno območje, vas naprava M430 na to opozori tako, da se zatrese.

Zamenjaj fazo med vadbo v fazah

Če ste pri ustvarjanja cilja v fazah izbrali ročno spremembo faze:

  1. Pritisnite in pridržite gumb LIGHT (LUČ).
  2. Prikaže se meni Quick menu (Hitri meni).
  3. S seznama izberite Start next phase (Začni naslednjo fazo) in pritisnite gumb START, da začnete naslednjo fazo.

Če je izberete samodejno spremembo faze, se bo po zaključku faza samodejno zamenjala. Naprava M430 vas na to opozori tako, da se zatrese.

Spreminjanje nastavitev v hitrem meniju

Pritisnite in pridržite gumb LIGHT (LUČ). Prikaže se meni Quick menu (Hitri meni). Določene nastavitve lahko spreminjate, ne da bi začasno prekinili vadbo. Za podrobne informacije glejte Quick Menu (Hitri meni).

Obvestila

Če vadite zunaj predvidenih območij srčnega utripa ali območij hitrosti/tempa, vas naprava M430 na to opozori tako, da se zatrese.