Vi ste tukaj: Nastavitve > Nastavitve športnega profila

Nastavitve športnega profila

Na napravi M430 lahko urejate določene nastavitve športnih profilov. V različnih športih lahko na primer vklopite ali izklopite GPS. V aplikaciji in spletni storitvi Polar Flow je na voljo širok nabor možnosti za prilagajanje. Za več informacij glejte Športni profili v storitvi Flow.

V napravi M430 so privzeto nastavljeni štirje športni profili: Running (Tek), Cycling (Kolesarjenje), Other outdoor (Drugi športi na prostem) in Other indoor (Drugi dvoranski športi). V aplikaciji ali spletni storitvi Polar Flow lahko na seznam športov dodajate nove športne profile in urejate njihove nastavitve. Naprava M430 ima lahko največ 20 športnih profilov. Če imate v aplikaciji in spletni storitvi Polar Flow več kot 20 športnih profilov, se prvih 20 s seznama pri sinhronizaciji prenese v napravo M430.

Če ste pred prvo vadbo v spletni storitvi Flow uredili svoje športne profile in jih sinhronizirali z M430, bo seznam športov že vseboval urejene športne profile.

Settings (Nastavitve)

Za ogled ali spremembo nastavitev športnega profila pojdite v Settings > Sport profiles (Nastavitve > Športne profile) in izberite profil, ki ga želite urediti. Do nastavitev trenutno izbranega profila lahko dostopate tudi iz načina pred vadbo s pritiskom in držanjem gumba LUČ.

  • Heart rate settings (Nastavitve srčnega utripa): Heart rate view (Prikaz srčnega utripa): Izberite možnost Beats per minute (bpm) (Število utripov na minuto) ali % of maximum (% največje vrednosti). Check HR zone limits (Prikaz zgornje/spodnje meje območja srčnega utripa): Preverite zgornje/spodnje meje za posamezno območje srčnega utripa. HR visible to other device (Srčni utrip je viden drugim napravam): Izberite možnost On (Vklop) ali Off (Izklop). Če izberete možnost On (Vklop), lahko druge združljive naprave, ki uporabljajo brezžično tehnologijo Bluetooth Smart, npr. fitnes oprema, zaznajo vaš srčni utrip. Napravo M430 lahko uporabite tudi na skupinskih vadbah skupnosti Polar Club, da svoj srčni utrip objavite v sistemu skupnosti Polar Club.
  • GPS recording (Beleženje signala GPS): Izberite možnost High accuracy (Visoka natančnost), Medium accuracy (Srednja natančnost), Power save, long session (Varčevanje z energijo, dolga vadba) ali Off (Izklop).
  • Stride sensor (Senzor korakov): Ta nastavitev je prikazana samo, če ste senzor korakov Polar združili z napravo M430. Izberite Calibration (Umerjanje) ali Choose sensor for speed (Izberi senzor za hitrost). V Calibration (Umerjanju) izberite Automatic (Samodejno) ali Manual (Ročno). V Choose sensor for speed (Izberi senzor za hitrost) nastavite vir za podatke o hitrosti: Stride sensor (Senzor korakov) ali GPS. Za več informacij o umerjanju senzorja korakov glejte ta dokument za podporo.
  • Speed settings (Nastavitve hitrosti): Speed view (Ogled hitrosti): Izberite km/h (kilometri na uro) ali min/km (minute na kilometer). Če ste izbrali imperialne enote, izberite mph (milje na uro) ali min/mi (minute na miljo). Check speed zone limits (Preveri omejitve območja hitrosti): Tukaj lahko preverite omejitve območja hitrosti/tempa.
  • Automatic pause sett. (Nastavitev samodejne začasne prekinitve): Automatic pause (Samodejna začasna prekinitev): Izberite možnost On (Vklop) ali Off (Izklop). Če možnost Automatic pause (Samodejna začasna prekinitev) nastavite na možnost On (Vklop), se bo vadba samodejno začasno prekinila, ko se nehate premikati. Activation speed (Aktivacijska hitrost): Nastavite hitrost, pri kateri se beleženje začasno prekine.

Za uporabo možnosti Automatic pause (Samodejna začasna prekinitev) morate funkcijo GPS nastaviti na možnost High Accuracy (Visoka natančnost) ali uporabljati senzor korakov Polar.

  • Automatic lap (Samodejni krog): Izberite možnost Off (Izklop), Lap distance (Dolžina kroga), Lap duration (Trajanje kroga). Če izberete možnost Lap distance (Dolžina kroga), razdaljo nastavite po vsakem pretečenem krogu. Če izberete Lap duration (Trajanje kroga), po vsakem krogu nastavite trajanje.

Za uporabo samodejnega kroga na osnovi razdalje morate vklopiti funkcijo beleženja signala GPS ali uporabljati senzor korakov Polar.