Vi ste tukaj: Lastnosti > Smart Coaching > Neprekinjeno beleženje srčnega utripa

Continuous Heart Rate (Neprekinjeno beleženje srčnega utripa)

Funkcija neprekinjenega beleženja srčnega utripa ves čas meri vaš srčni utrip. Omogoča natančnejše meritve dnevnega vnosa kalorij in vaše celotne dejavnosti, saj sledi tudi tistim vašim dejavnostim, ki vključujejo zelo omejene gibe zapestja, npr. kolesarjenje.

Polarjevo neprekinjeno beleženje srčnega utripa se zažene vsakih nekaj minut ali kadar premaknete zapestje.

Časovno načrtovana meritev vsakih nekaj minut preveri vaš srčni utrip in če je ta pri tem povišan, začne funkcija neprekinjenega beleženja srčnega utripa beležiti vaš srčni utrip. Neprekinjeno beleženje srčnega utripa se lahko zažene tudi ob premiku zapestja, npr. ko imate med hojo vsaj eno minuto dovolj hiter tempo.

Neprekinjeno beleženje vašega srčnega utripa se samodejno zaustavi, ko raven vaše dejavnosti dovolj pade. Ko vaša Polarjeva naprava zazna, da že dalj časa sedite, se zažene neprekinjeno beleženje srčnega utripa z namenom, da bi zabeležila vaš najnižji srčni utrip za tekoči dan.

Funkcijo neprekinjenega beleženja srčnega utripa lahko vklopite in izklopite v napravi M430 pod možnostjo Settings (Nastavitve) > General settings (Splošne nastavitve) > Continuous HR tracking (Neprekinjeno beleženje srčnega utripa).

V možnosti My day (Moj dan) boste lahko spremljali najvišje in najnižje meritve srčnega utripa za tekoči dan, hkrati pa lahko preverite najnižjo meritev srčnega utripa v pretekli noči. V spletni ali mobilni aplikaciji Polar Flow lahko spremljate podrobnejše podatke meritev in tudi za daljše časovno obdobje.

Upoštevajte, da se Polarjeva naprava ob stalnem delovanju funkcije neprekinjenega beleženja srčnega utripa v napravi M430 tudi hitreje izprazni.

Za več informacij o funkciji neprekinjenega beleženja srčnega utripa si oglejte ta poglobljeni priročnik.