Jesteś tutaj: Ustawienia > Ustawienia zegara

Ustawienia zegara

Aby wyświetlić i zmienić ustawienia zegara, wybierz Ustawienia > Ustawienia zegara

W menu Ustawienia zegara znajdują się następujące pozycje:

  • Alarm
  • Tarcza zegara
  • Time (godzina)
  • Date (data)
  • Pierwszy dzień tygodnia

Alarm

Ustaw powtarzalność alarmu: Wyłączony, jednorazowy, pn – pt lub Codziennie. Jeśli wybierzesz Jednorazowy, pn – pt lub Codziennie, ustaw również godzinę alarmu.

Po ustawieniu alarmu podczas wyświetlania czasu pojawi się ikona zegara.

Tarcza zegara

Wybierz tarczę zegara:

  • Analogowy
  • Cyfrowy

Czas

Ustaw format zegara: 24-godz lub 12-godz. Następnie ustaw godzinę.

Po zsynchronizowaniu urządzenia z aplikacją Flow i serwisem internetowym godzina zostanie automatycznie zaktualizowana.

Data

Ustaw datę. Ustaw również Format daty. Dostępne są następujące opcje: mm/dd/rrrr, dd/mm/rrrr, rrrr/mm/dd, dd-mm-rrrr, rrrr-mm-dd, dd.mm.rrrr lub rrrr.mm.dd.

Po zsynchronizowaniu urządzenia z aplikacją Flow i serwisem internetowym data zostanie automatycznie zaktualizowana.

Pierwszy dzień tygodnia

Wybierz pierwszy dzień tygodnia. Wybierz Poniedziałek, Sobota lub Niedziela.

Po zsynchronizowaniu urządzenia z aplikacją Flow i serwisem internetowym pierwszy dzień tygodnia zostanie automatycznie zaktualizowany.