Jesteś tutaj: Ustawienia > Dane personalne

Dane personalne

Aby wyświetlić i zmienić informacje o użytkowniku, wybierz Settings > Physical settings (ustawienia > informacje o użytkowniku). Wprowadzenie dokładnych danych jest niezwykle istotne, szczególnie tych dotyczących masy ciała, wzrostu, daty urodzenia i płci, ponieważ mają one wpływ na dokładność pomiarów, m.in. granicznych wartości stref tętna oraz liczby spalanych kalorii.

W menu Dane personalne znajdują się następujące pozycje:

 • Weight (masa ciała)
 • Height (wzrost)
 • Date of birth (data urodzenia)
 • Sex (płeć)
 • Informacja o treningach
 • Cel aktywności
 • Preferowana długość snu
 • Maksymalne tętno
 • Tętno spoczynkowe
 • VO2maks.

Weight (masa ciała)

Podaj swoją masę ciała w kilogramach (kg) lub funtach (lb).

Height (wzrost)

Podaj swój wzrost w centymetrach (w jednostkach metrycznych) lub w stopach i calach (w jednostkach imperialnych).

Date of birth (data urodzenia)

Podaj swoją datę urodzenia. Format wprowadzanej daty zależy od wybranego formatu zegara i daty (24-godzinny: dzień – miesiąc – rok/12-godzinny: miesiąc – dzień – rok).

Sex (płeć)

Wybierz Male (mężczyzna) lub Female (kobieta).

Informacja o treningach

Informacje o treningach stanowią ocenę poziomu Twojej długotrwałej aktywności fizycznej. Wybierz opcję, która najlepiej opisuje Twoją aktywność fizyczną oraz intensywność treningów w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

 • Okazjonalne (0–1godz./tydz.): Nie trenujesz regularnie ani nie uprawiasz sportów rekreacyjnych, np. spacerujesz jedynie dla przyjemności, a intensywny trening przeprowadzasz tylko sporadycznie.
 • Regularne (1–3 godz./tydz.): Regularnie uprawiasz sporty rekreacyjne, np. biegasz 5–10 km (3–6 mil) tygodniowo lub 1–3 godziny w tygodniu przeznaczasz na trening o podobnej intensywności lub też Twoja praca wymaga niewielkiej aktywności fizycznej.
 • Częste (3–5 godz./tydz.): Intensywnie trenujesz przynajmniej trzy razy w tygodniu, np. biegasz 20–50 km (12–31 mil) tygodniowo lub 3–5 godzin w tygodniu przeznaczasz na trening o podobnej intensywności.
 • Intensywne (5–8 godz./tydz.): Bardzo intensywnie ćwiczysz przynajmniej 5 razy w tygodniu i od czasu do czasu bierzesz udział w dużych imprezach sportowych.
 • Półprofesjonalne (8–12 g./tydz.): Bardzo intensywnie ćwiczysz praktycznie codziennie i przygotowujesz się do zawodów sportowych.
 • Profesjonalne (>12 g./tydz.): Jesteś zawodowym sportowcem. Bardzo intensywnie ćwiczysz, aby zwiększyć swoją wydolność i przygotować formę na zawody sportowe.

Cel aktywności

Dzienny cel aktywności to dobry sposób na poznanie swojej aktywności każdego dnia. Funkcja umożliwia wybór jednego z trzech poziomów intensywności ćwiczeń i wyświetlenie informacji o aktywności, która jest wymagana do osiągnięcia dziennego celu.

Czas potrzebny do osiągnięcia celu aktywności zależy od wybranego poziomu i intensywności ćwiczeń. Na intensywność wymaganą do osiągnięcia celu ma również wpływ wiek i płeć.

Poziom 1

Ten poziom jest zalecany, jeśli w ciągu dnia nie jesteś zbyt aktywny, dużo siedzisz, jeździsz samochodem lub korzystasz z transportu publicznego.

Poziom 2

Jeśli większość dnia spędzasz na stojąco ze względu na rodzaj wykonywanej pracy lub codziennych prac domowych, to jest to odpowiedni poziom dla Ciebie.

Poziom 3

Jeśli Twoja praca wymaga wysiłku fizycznego, uprawiasz sport lub w inny sposób starasz się być aktywny, to jest to poziom dla Ciebie.

Preferowana długość snu

Możesz ustawić docelowy czas snu każdej nocy. Domyślnie ustawiona jest zalecana długość snu dla danej grupy wiekowej (osiem godzin dla dorosłych w wieku od 18 do 64 lat). Jeśli uważasz, że osiem godzin to dla Ciebie zbyt dużo lub zbyt mało, zalecamy dostosowanie tej wartości do swoich potrzeb. Dzięki temu otrzymasz dokładne informacje na temat swojego snu w stosunku do docelowej długości snu.

Maksymalne tętno

Podaj maksymalne tętno, jeśli znasz jego aktualną wartość. Podaj maksymalne tętno, jeśli znasz swoje maksymalne tętno zmierzone podczas próby wytrzymałościowej. Przy pierwszym ustawianiu wartości domyślnie wyświetlane jest przewidywane tętno maksymalne wyliczone w oparciu o wiek (220 – wiek).

HRmaks. pomaga określić wydatek energetyczny. HRmax jest najwyższą liczbą uderzeń serca w ciągu minuty (bpm) osiąganą podczas maksymalnego wysiłku fizycznego. Najbardziej dokładną metodą określania HRmax jest przeprowadzenie próby wytrzymałościowej pod okiem lekarza. Wartość HRmax ma również kluczowe znaczenie podczas określania intensywności treningu. Jest ona indywidualna i zależy od wieku oraz czynników dziedzicznych.

Tętno spoczynkowe

Indywidualne tętno spoczynkowe to najniższa liczba uderzeń serca na minutę (bpm) podczas nieprzerwanego odpoczynku. Wiek, poziom kondycji fizycznej, uwarunkowania genetyczne, stan zdrowia czy płeć są czynnikami, które mogą mieć wpływ na wartość tętna spoczynkowego. Typowa wartość dla osoby dorosłej wynosi 55-75 bpm, lecz Twoje indywidualne tętno spoczynkowe może być niższe, jeśli np. jesteś w dobrej formie.

Pomiar tętna spoczynkowego najlepiej wykonać rano po dobrze przespanej nocy, zaraz po przebudzeniu. Możesz iść najpierw do toalety, jeśli ułatwi Ci to zrelaksowanie się. Przed rozpoczęciem pomiaru nie wykonuj żadnych ćwiczeń i odpocznij po wszelkiej aktywności. Wykonaj pomiar kilka razy, najlepiej kilka poranków pod rząd, i oblicz średnią wartość tętna spoczynkowego.

Pomiar tętna spoczynkowego:

 1. Załóż zegarek. Połóż się na plecach i zrelaksuj.
 2. Po około minucie rozpocznij trening za pomocą zegarka. Wybierz dowolny profil sportowy, na przykład Trening w pomieszczeniu.
 3. Leż spokojnie i oddychaj powoli przez 3-5 minut. Nie sprawdzaj danych treningowych podczas pomiaru.
 4. Zatrzymaj trening na urządzeniu Polar. Zsynchronizuj urządzenie z aplikacją Polar Flow lub serwisem internetowym i sprawdź najniższą wartość tętna (HR min) – to Twoje tętno spoczynkowe. Dodaj tętno spoczynkowe w części informacje o użytkowniku w Polar Flow.

Vo2maks.

Ustaw VO2maks..

VO2maks. (wskaźnik maksymalnej zdolności organizmu do przyswajania tlenu służący do określania maksymalnej wydolności aerobowej) stanowi maksymalny współczynnik spalania tlenu przez organizm podczas intensywnego wysiłku. Jest on bezpośrednio związany z maksymalną zdolnością serca do pompowania krwi do mięśni. Wartość VO2maks. może być zmierzona lub uzyskana podczas testów wydolności (np. maksymalnej próby wysiłkowej, submaksymalnej próby wysiłkowej). Możesz również wykorzystać wartość Running Index, która jest szacunkową oceną VO2maks.