Jesteś tutaj: Funkcje > Smart Coaching > Training Load Pro

Training Load Pro

Nowa funkcja Training Load Pro™ określa jak dany trening obciąża Twój organizm i pomaga zrozumieć jak wpływa to na Twoją aktualną formę. Training Load Pro wyświetla parametry, określające obciążenie układu krążenia (Obciążenie kardio), a dzięki Odczuwanemu obciążeniu treningowemu możesz ocenić swoje zmęczenie. Jeśli używasz dodatkowego sensora biegowego lub rowerowego wraz z zegarkiem, funkcja Training Load Pro przedstawi również informacje na temat obciążenia twojego układu mięśniowo-szkieletowego (Obciążenie mięśni). Jeśli wiesz, jak bardzo obciążony jest każdy z układów Twojego ciała, możesz zoptymalizować swój trening pracując nad odpowiednim układem w odpowiednim momencie.

Obciążenie kardio

Twoje Obciążenie Kardio jest obliczane jako TRIMP, który jest powszechnie stosowanym wskaźnikiem oceny obciążenia treningowego. Obciążenie kardio wskazuje jak dana sesja treningowa obciążyła Twój układ krążenia. Im wyższe obciążenie kardio, tym większy wpływ treningu na układ krążenia. Obciążenie kardio jest obliczane po każdym treningu na podstawie danych o tętnie i czasie trwania treningu.

Odczuwane obciążenie treningowe

Twoje subiektywne odczucia są przydatną metodą szacowania obciążenia treningowego w każdym sporcie. Odczuwane obciążenie treningowe to wartość, która bierze pod uwagę Twoje subiektywne odczucia na temat obciążenia treningowego oraz czas trwania treningu. Określane jest przez Stopień odczuwanego wysiłku (RPE), naukowo potwierdzoną metodę określania subiektywnego obciążenia treningowego. Stosowanie skali RPE jest szczególnie przydatne w przypadku sportów, w których pomiar na podstawie samego tętna jest niewystarczający, na przykład w przypadku treningu siłowego.

Oceniaj swoje treningi w aplikacji mobilnej Flow, aby uzyskać Odczuwalne obciążenie treningowe dla danego treningu. Możesz wybrać wartość w skali 1-10, gdzie 1 to bardzo, bardzo łatwy trening a 10 to maksymalny wysiłek.

Obciążenie mięśni (przy użyciu sensora mocy innych producentów)

Obciążenie mięśni określa, jak bardzo sesja treningowa obciążyła Twój układ mięśniowo-szkieletowy. Obciążenie mięśni pozwala określić obciążenie treningowe przy bardzo intensywnych treningach, jak np. krótkie interwały, sprinty i podbiegi, gdy Twoje serce nie jest w stanie wystarczająco szybko reagować na zmiany intensywności.

Obciążenie mięśni przedstawia ilość energii mechanicznej (kJ), która została wytworzona podczas biegu lub jazdy rowerem. To odzwierciedla wytworzoną energię, a nie energię potrzebną do wykonania tego wysiłku. W skrócie, w im lepszej formie jesteś, tym lepszy stosunek pomiędzy wytwarzaną a zużywaną energią. Obciążenie mięśni obliczane jest na podstawie mocy i czasu trwania treningu. W przypadku biegania znaczenie ma też masa ciała.

Obciążenie mięśni obliczane jest na podstawie informacji o mocy, dlatego wartość obciążenia mięśni podawana jest dla treningów biegowych i rowerowych, jeśli używany jest oddzielny sensor biegowy lub rowerowy.

Obciążenie treningowe dla jednego treningu

Twoje obciążenie treningowe z pojedynczego treningu wyświetlane jest w podsumowaniu treningu na zegarku, w aplikacji Flow oraz w serwisie Flow.

Dla każdego zmierzonego obciążenia otrzymasz bezwzględną wartość obciążenia treningowego. Im wyższe obciążenie, tym większy wysiłek ciała. Dodatkowo wyświetlana jest skala oraz słowny opis obciążenia treningowego w porównaniu ze średnią wartością obciążenia z ostatnich 90 dni.

Skala punktowa i opis słowny dostosowują się do Twoich postępów: im lepiej trenujesz, tym większe obciążenia treningowe możesz znieść. Wraz ze wzrostem wydolności i tolerancji obciążenie treningowe, które oceniane było na 3 punkty (średnie) kilka miesięcy temu teraz oceniane jest na 2 punkty (niskie). Ta dopasowująca się skala odzwierciedla fakt, że ten sam rodzaj sesji treningowej może mieć różny wpływ na Twoje ciało w zależności od Twojej bieżącej kondycji.

Bardzo wysoki
Wysoki
Średni
Niski
Bardzo niski

Obciążenie i tolerancja

Poza obciążeniem kardio z pojedynczych treningów nowa funkcja Training Load Pro mierzy obciążenie kardio krótkoterminowe (obciążenie) i długoterminowe (tolerancja).

Obciążenie to wskaźnik, który określa jak mocno trenowałes/-aś w ostatnim czasie. To średnia Twoich obciążeń treningowych z ostatnich 7 dni.

Tolerancja wskazuje Twoje aktualne możliwości treningowe. Przedstawia ona Twoje średnie obciążenie treningowe z ostatnich 28 dni. Aby zwiększyć tolerancję na trening kardio, powoli zwiększaj ilość i intensywność treningów przez dłuższy okres czasu. Im wyższa Tolerancja tym więcej treningów jesteś w stanie wykonać.

Status obciążenia kardio

Status obciążenia kardio mierzy stosunek obciążeniatolerancji i na podstawie tego określa, czy notujesz regres lub progres, utrzymujesz kondycję lub czy przeciążasz organizm. Otrzymasz również spersonalizowane informacje na temat Twojego statusu.

Status obciążenia kardio pomaga oszacować wpływ treningu na Twoje ciało i postępy treningowe. Znajomość wpływu wcześniejszych treningów na obecną wydolność pozwala kontrolować obciążenie treningowe i optymalizować czas treningów o określonej intensywności. Informacje o zmianie statusu po treningu pozwalają zrozumieć obciążenie danego treningu.

Status obciążenia kardio na zegarku

W trybie wyświetlania czasu użyj przycisków W GÓRĘ i W DÓŁ, aby przejść do tarczy Status obciążenia kardio.

 1. Wykres statusu obciążenia kardio
 2. Status obciążenia kardio

  Przeciążenie (obciążenie znacznie wyższe niż zwykle): 

  Progres (powolne zwiększanie obciążenia)

  Utrzymanie (obciążenie nieznacznie niższe niż zwykle)

  Regres (obciążenie znacznie niższe niż zwykle)

 3. Wartość liczbowa Statusu obciążenia kardio (=Obciążenie podzielone przez tolerancję)
 4. Obciążenie
 5. Tolerancja
 6. Słowny opis statusu obciążenia kardio

Długoterminowa analiza w aplikacji i serwisie internetowym Flow

W serwisie internetowym oraz aplikacji Polar Flow możesz obserwować jak zmienia się Twój Rozkład Obciążenia Kardio oraz jak wyglądały Twoje obciążenia treningowe w ostatnich tygodniach lub miesiącach. Bazując na tych informacjach możesz zobaczyć jaki był ich wpływ na Twoją aktualną formę. Monitorowanie Rozkładu Obciążenia Kardio pomaga w znalezieniu okresów, w których dobrze byłoby zmniejszyć lub zwiększyć obciążenia treningowe, aby zachować odpowiednią równowagę.

   

Aby zobaczyć Rozkład Obciążenia Kardio naciśnij na trzy kropki, umieszczone obok tygodniowego podsumowania (zakładka Status Obciążenia Kardio) lub w podsumowaniu sesji treningowej (zakładka Training Load Pro).

 

Czerwone słupki określają obciążenie Twoich sesji treningowych. Im wyższy słupek tym cięższa była ta jednostka treningowa dla Twojego układu krążenia. Podobnie jak w przypadku skali punktowej możesz zobaczyć jak intensywna była dana sesja treningowa w porównaniu do średniej z ostatnich 90 dni. .
Kolory w tle oznaczają jak intensywna była Twoja sesja treningowa w porównaniu do średniej z ostatnich 90 dni. Użyta została ta sama skala jak w przypadku oceny danej jednostki treningowej (poziom: bardzo niski, niski, średni, wysoki i bardzo wysoki).
Obciążenie to wskaźnik, który określa jak mocno trenowałes/-aś w ostatnim czasie. To średnia Twoich obciążeń treningowych z ostatnich 7 dni.
Tolerancja wskazuje Twoje aktualne możliwości treningowe. Przedstawia ona Twoje średnie obciążenie treningowe z ostatnich 28 dni. Aby zwiększyć tolerancję na trening kardio, powoli zwiększaj ilość i intensywność treningów przez dłuższy okres czasu. Im wyższa Tolerancja tym więcej treningów jesteś w stanie wykonać.

Dowiedz się więcej na temat funkcji Polar Training Load Pro w szczegółowym poradniku.