Jesteś tutaj: Polar Flow > Ulubione

Ulubione

Funkcja Ulubione umożliwia przechowywanie ulubionych celów treningowych w serwisie internetowym Flow oraz zarządzanie nimi. Pozycje z listy ulubionych mogą zostać ustawione jako zaplanowane cele treningowe w zegarku. Więcej informacji znajduje się w części Planowanie treningu w serwisie internetowym Flow.

W zegarku można jednocześnie zapisać 20 ulubionych treningów. Liczba ulubionych w serwisie Flow jest nieograniczona. Jeśli w serwisie Flow zapisano ponad 20 ulubionych treningów, podczas synchronizacji do pamięci zegarka przesłanych zostanie pierwsze 20 ulubionych z listy. Możesz zmieniać kolejność ulubionych, korzystając z metody „przeciągnij i upuść”. Wybierz element, który chcesz przemieścić, a następnie przeciągnij go, umieszczając w żądanym miejscu na liście.

Dodawanie celu treningowego do ulubionych

 1. Wyznacz swój cel treningowy.
 2. Kliknij ikonę ulubionych w prawym dolnym rogu strony.
 3. Cel zostanie dodany do ulubionych.

lub

 1. Wybierz istniejący cel z menu Dziennik.
 2. Kliknij ikonę ulubionych w prawym dolnym rogu strony.
 3. Cel zostanie dodany do ulubionych.

Edytowanie ulubionych

 1. Kliknij ikonę ulubionych w prawym górnym rogu, obok swojego imienia. Wyświetlone zostaną wszystkie ulubione cele treningowe.
 2. Wybierz pozycję, którą chcesz edytować, i kliknij przycisk Edytuj.
 3. Możesz zmienić dyscyplinę, nazwę celu i dodać notatki. Szczegóły celu treningowego możesz zmienić, wybierając Szybki lub Interwałowy. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Planowanie treningu. Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych zmian kliknij ZAKTUALIZUJ ZMIANY.

Usuwanie ulubionych

 1. Kliknij ikonę ulubionych w prawym górnym rogu, obok swojego imienia. Wyświetlone zostaną wszystkie ulubione cele treningowe.
 2. Kliknij ikonę usuwania w prawym górnym rogu celu treningowego, aby usunąć go z listy ulubionych.