Jesteś tutaj: Funkcje > Powrót do miejsca startu

Powrót do miejsca startu

Funkcja powrotu do miejsca startu poprowadzi Cię z powrotem do punktu początkowego Twojej sesji treningowej.

Aby użyć funkcji powrotu do miejsca startu dla jednej sesji treningowej:

  1. Aby otworzyć menu podręczne w trybie przedtreningowym, naciśnij przycisk PODŚWIETLENIE.
  2. Wybierz z listy opcję Powr. do pkt. st., a następnie opcję Wł.

Możesz również włączyć funkcję powrotu do miejsca startu w czasie sesji treningowej, zatrzymując sesję i otwierając menu podręczne przyciskiem PODŚWIETLENIE lub przewijając do pozycji Powr. do pkt. st. i wybierając Wł.

Jeśli dodasz ekran treningowy Powrót do miejsca startu do profilu sportowego w Polar Flow, funkcja ta będzie zawsze włączona dla tego profilu sportowego i nie trzeba będzie jej włączać dla każdej sesji treningowej.

Aby powrócić do miejsca startu:

  • Trzymaj zegarek przed sobą w położeniu poziomym.
  • Dalej poruszaj się, aby zegarek mógł określić, w którym kierunku idziesz. Strzałka będzie pokazywać kierunek, w jakim znajduje się miejsce startu.
  • Aby wrócić do miejsca startu, zawsze poruszaj się w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
  • Twój zegarek będzie wyświetlał również namiar i bezpośredni dystans (w linii prostej) między Tobą i miejscem startu.

Gdy znajdujesz się w nieznanym otoczeniu, zawsze miej ze sobą mapę na wypadek utraty dostępności sygnału satelitarnego lub wyczerpania baterii zegarka.