Jesteś tutaj: Pierwsze kroki > Konfiguracja zegarka

Konfiguracja zegarka

Aby uruchomić i naładować zegarek, podłącz go do zasilanego portu USB lub ładowarki USB za pomocą kabla dołączanego do zestawu. Kabel zostanie ustawiony w odpowiednim miejscu za pomocą magnesów. Upewnij się, że występ na kablu został dopasowany do wgłębienia na zegarku (oznaczonego na czerwono). Pojawienie się animacji ładowania na wyświetlaczu może zająć pewien czas. Zalecamy naładować akumulator przed rozpoczęciem korzystania z zegarka. Szczegółowe informacje na temat ładowania baterii znajdują się w części Bateria. Możesz też wybudzić zegarek, naciskając i przytrzymując przycisk OK przez 4 sekundy.

LUB

 

Aby skonfigurować zegarek, wybierz swój język i preferowaną metodę konfiguracji. Możliwe są trzy sposoby konfiguracji: Wybierz najwygodniejszą dla siebie metodę za pomocą przycisków W GÓRĘ/DOWN i potwierdź wybór, wciskając OK.

A. Na telefonie: Konfiguracja za pomocą urządzenia mobilnego to wygodne rozwiązanie, z którego możesz skorzystać, jeśli nie masz dostępu do komputera z portem USB. Proces może jednak potrwać dłużej. Metoda ta wymaga połączenia z Internetem.

B. Na komputerze: Konfiguracja przewodowa jest szybsza i w trakcie jej trwania akumulator zegarka jest ładowany, ale do jej przeprowadzenia niezbędny jest komputer. Metoda ta wymaga połączenia z Internetem.

Zalecane są metody A i B. Możesz wpisać wszystkie informacje potrzebne do określania danych treningowych. Możliwe jest także wybranie języka oraz pobranie najnowszego oprogramowania sprzętowego dla zegarka.

C. Na zegarku: Jeśli nie masz kompatybilnego urządzenia mobilnego lub komputera z dostępem do Internetu, możesz rozpocząć konfigurację poprzez zegarek. Pamiętaj, że podczas konfiguracji z poziomu zegarka urządzenie nie jest jeszcze połączone z Polar Flow. Aktualizacje oprogramowania zegarka są dostępne jedynie w Polar Flow. Aby móc w pełni cieszyć się funkcjonalnością swojego zegarka i unikalnymi funkcjami Polar, musisz później przeprowadzić pełną konfigurację w serwisie Polar Flow lub przez aplikację mobilną Polar Flow z użyciem metody A lub B.

Sposób A: Konfiguracja z poziomu aplikacji Polar Flow na urządzeniu mobilnym

Pamiętaj, że łączenie urządzeń należy wykonać z poziomu aplikacji Flow, a NIE z poziomu ustawień Bluetooth urządzenia mobilnego.

 1. Upewnij się, że Twoje urządzenia mobilne jest połączone z Internetem, a łączność Bluetooth działa.
 2. Pobierz aplikację Polar Flow ze sklepu App Store lub Google Play na swoje urządzenie mobilne.
 3. Uruchom aplikację Flow na urządzeniu mobilnym.
 4. Po uruchomieniu aplikacja Flow rozpozna znajdujący się w pobliżu zegarek i wyświetli komunikat z pytaniem, czy rozpocząć łączenie. Naciśnij przycisk Start.
 5. Gdy na urządzeniu mobilnym wyświetlony zostanie komunikat Żądanie łączenia Bluetooth, sprawdź, czy kod na urządzeniu mobilnym jest taki sam jak kod wyświetlany na zegarku.
 6. W urządzeniu mobilnym zaakceptuj prośbę połączenia przez Bluetooth.
 7. Potwierdź kod PIN na zegarku, naciskając OK.
 8. Po zakończeniu łączenia wyświetlany jest komunikat Łączenie gotowe.
 9. Zaloguj się na konto Polar lub utwórz nowe. W aplikacji zostaną wyświetlone wskazówki dotyczące rejestracji i konfiguracji.

Po zakończeniu konfiguracji wybierz Zapisz i synchronizuj, aby zsynchronizować ustawienia z zegarkiem.

Jeśli wyświetlone zostanie żądanie aktualizacji oprogramowania, podłącz zegarek do zasilania, aby zapewnić bezproblemowe działanie, a następnie zaakceptuj aktualizację.

Sposób B: Konfiguracja z poziomu komputera

 1. Odwiedź stronę flow.polar.com/start i pobierz oraz zainstaluj na komputerze oprogramowanie do transmisji danych Polar FlowSync.
 2. Zaloguj się na konto Polar lub utwórz nowe. Podłącz zegarek do złącza USB komputera za pomocą kabla dołączanego do zestawu. W serwisie internetowym Polar Flow zostaną wyświetlone wskazówki dotyczące rejestracji i konfiguracji.

Sposób C: Konfiguracja z poziomu zegarka

Dopasuj wartości za pomocą przycisków W GÓRĘ/W DÓŁ i potwierdź każdy wybór przyciskiem OK. Jeśli zechcesz powrócić do wprowadzonego ustawienia i zmienić je, naciskaj przycisk WSTECZ aż do przejścia do żądanego ustawienia.

Podczas konfiguracji z poziomu zegarka urządzenie nie jest jeszcze połączone z Polar Flow. Aktualizacje oprogramowania zegarka są dostępne jedynie w Polar Flow. Aby móc w pełni cieszyć się funkcjonalnością Twojego zegarka i unikalnymi funkcjami treningowymi Polar, musisz później przeprowadzić pełną konfigurację w serwisie Polar Flow lub przez aplikację Flow z użyciem metody A lub B.