Jesteś tutaj: Polar Flow > Profile sportowe w usłudze Flow

Profile sportowe w Polar Flow

W zegarku domyślnie skonfigurowanych jest 14 profil sportowych. Dzięki aplikacji lub serwisowi internetowemu Polar Flow możesz dodać do listy nowe profile sportowe i edytować ich ustawienia. W zegarku można zapisać maksymalnie 20 profili sportowych. Jeśli w serwisie i aplikacji Polar Flow zapisano ponad 20 profili sportowych, to podczas synchronizacji do pamięci zegarka przesłanych zostanie pierwsze 20 profili z listy.

Możesz zmieniać kolejność profili sportowych, korzystając z metody „przeciągnij i upuść”. Wybierz sport, który chcesz przemieścić, a następnie przeciągnij go, umieszczając w żądanym miejscu na liście.

 

Dodawanie profilu sportowego

W aplikacji Polar Flow:

 1. Przejdź do Profile sportowe.
 2. Dotknij ikony z plusem w prawym górnym rogu ekranu.
 3. Wybierz profil sportowy z listy. Wybierz Gotowe w aplikacji w systemie Android. Sport zostanie dodany do listy profili.

 

W serwisie internetowym Polar Flow:

 1. Kliknij swoją nazwę/zdjęcie profilu w prawym górnym rogu.
 2. Wybierz Profile sportowe.
 3. Kliknij pozycję Dodaj profil sportowy i wybierz sport z listy.
 4. Sport zostanie dodany do listy.

Nie możesz tworzyć nowych profili sportowych. Lista profili jest kontrolowana przez Polar, ponieważ każdy sport posiada określone ustawienia, które wpływają m.in. na obliczanie spalonych kalorii, obciążenie treningowe i funkcję regeneracji.

Edytowanie profilu sportowego

W aplikacji Polar Flow:

 1. Przejdź do Profile sportowe.
 2. Wybierz sport i wybierz Zmień ustawienia.
 3. Gdy dokonasz zmian, naciśnij Gotowe. Pamiętaj, aby zsynchronizować ustawienia z zegarkiem.

 

W serwisie internetowym Flow:

 1. Kliknij swoją nazwę/zdjęcie profilu w prawym górnym rogu.
 2. Wybierz Profile sportowe.
 3. Kliknij przycisk Edytuj pod sportem, który chcesz edytować.

W danym profilu sportowym możesz edytować następujące informacje:

Podstawowe ustawienia

 • Automatyczne zapisywanie okrążeń (na podstawie czasu lub dystansu okrążenia albo wyłączone)

Tętno

 • Podgląd tętna (uderzenia na minutę lub % maksymalnej wartości)
 • Tętno widoczne dla innych urządzeń (Inne kompatybilne urządzenia, wykorzystujące technologię bezprzewodową Bluetooth Smart, np. sprzęt sportowy, będą mogły wykrywać Twoje tętno. Możesz również używać zegarka podczas zajęć w klubach Polar Club, by przesyłać pomiary tętna bezpośrednio do systemu Polar Club).
 • Ustawienia strefy tętna (strefy tętna pozwalają na łatwy wybór i monitoring intensywności treningu. Jeżeli wybierzesz opcję „Domyślna”, zmiana limitów tętna nie będzie możliwa. Jeżeli wybierzesz opcję „Dowolna”, możesz dostosowywać wszystkie limity. Domyślne limity dla strefy są obliczane na podstawie Twojego maksymalnego tętna.

Ustawienia prędkości/tempa

 • Widok prędkości/tempa (wybierz prędkość w km/h / mph lub tempo w min/mi)
 • Ustawienia strefy prędkości/tempa (Strefy prędkości/tempa pozwalają na łatwy wybór i monitoring prędkości lub tempa, w zależności od dokonanego wyboru. Domyślne strefy prędkości/tempa to przykładowe strefy dla osób o stosunkowo dobrej kondycji. Opcja Domyślne nie pozwala na zmianę zakresów. Jeśli wybierzesz opcję Dowolne, możesz zmieniać wszystkie zakresy).

Widok danych treningowych

Wybierz dane, które chcesz monitorować w widoku danych treningowych podczas treningów. Do każdego profilu możesz przypisać osiem różnych widoków danych treningowych. Każdy z nich może zawierać maksymalnie cztery elementy.

Kliknij ikonę ołówka pod zapisanym ekranem, aby go edytować, lub kliknij Dodaj nowy ekran.

Funkcje dotykowe i informacje

 • Powiadamianie wibracjami (można włączyć lub wyłączyć tę opcję)

GPS i pomiar wysokości

 • Automatyczna pauza: Aby korzystać z Automatycznej pauzy podczas treningu, musisz ustawić Wysoką dokładność GPS lub korzystać z sensora biegowego Polar. Trening zostanie automatycznie wstrzymany, gdy zatrzymasz się, i wznowiony, gdy ruszysz z miejsca.
 • Wybierz interwał zapisu danych GPS (można wyłączyć tę opcję lub ustawić wysoką dokładność zapisu, co oznacza, że zapis GPS jest aktywny)

Po ustawieniu profilów sportowych kliknij Zapisz. Pamiętaj, aby zsynchronizować ustawienia z zegarkiem.

Pamiętaj, że w szeregu profili sportów halowych, grupowych i drużynowych ustawienie Tętno widoczne dla innych urządzeń jest domyślnie włączone. Oznacza to, że kompatybilne urządzenia wykorzystujące technologię bezprzewodową Bluetooth Smart, np. sprzęt sportowy, będą mogły wykrywać Twoje tętno. Możesz sprawdzić, które profile sportowe posiadają domyślnie włączoną funkcję transmisji Bluetooth z poziomu listy profili sportowych Polar. Transmisję Bluetooth możesz włączyć lub wyłączyć w ustawieniach profili sportowych.