Jesteś tutaj: Funkcje > Kompatybilne sensory > Łączenie sensorów z zegarkiem

Łączenie sensorów z zegarkiem

Łączenie nadajnika na klatkę piersiową z zegarkiem

Podczas korzystania z nadajnika na klatkę piersiową Polar połączonego z zegarkiem urządzenie nie mierzy tętna z nadgarstka.

 1. Załóż nawilżony nadajnik na klatkę piersiową.
 2. Przejdź do menu Ustawienia ogólne > Łączenie i synchron. > Łączenie z sensorem lub innym urządzeniem i naciśnij przycisk OK.
 3. Zetknij nadajnik na klatkę piersiową z zegarkiem i zaczekaj, aż zostanie znaleziony.
 4. Po znalezieniu nadajnika na klatkę piersiową zostanie wyświetlony komunikat z numerem identyfikacyjnym urządzenia, np. Polar H10 xxxxxxxx. Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć łączenie.
 5. Po zakończeniu operacji pojawi się komunikat Pairing completed (łączenie zakończone).

Łączenie sensora biegowego z zegarkiem

 1. Przejdź do menu Ustawienia ogólne > Łączenie i synchron. > Łączenie z sensorem lub innym urządzeniem i naciśnij przycisk OK.
 2. Zegarek rozpocznie wyszukiwanie sensora. Zetknij sensor z zegarkiem i zaczekaj, aż zostanie znaleziony.
 3. Po znalezieniu sensora wyświetlony zostanie komunikat z numerem identyfikacyjnym urządzenia. Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć łączenie.
 4. Po zakończeniu operacji pojawi się komunikat Łączenie zakończone.

Kalibracja sensora biegowego

Istnieją dwa sposoby ręcznej kalibracji sensora biegowego za pomocą menu podręcznego. Wybierz jeden z profili biegowych, a następnie wybierz opcję Kalibruj sensor biegowy > Kalibruj przez bieganie lub Współczynnik kalibracji.

 • Kalibruj przez bieganie: Rozpocznij sesję treningową i przebiegnij znany dystans. Dystans musi być dłuższy niż 400 metrów. Po przebiegnięciu dystansu, naciśnij OK, aby zapisać okrążenie. Ustaw faktycznie przebiegnięty dystans i naciśnij OK. Współczynnik kalibracji zostanie zaktualizowany.
  Należy pamiętać, że w trakcie kalibracji nie można używać timera interwałów. Jeśli timer interwałów jest włączony, zegarek poprosi o jego wyłączenie, aby umożliwić ręczną kalibrację sensora biegowego. Po kalibracji można włączyć ten timer, opuszczając tryb wstrzymania za pomocą menu podręcznego.
 • Współczynnik kalibracji: Ustaw współczynnik kalibracji ręcznie, jeśli znasz wartość, która prawidłowo wyznacza dystans.

Szczegółowe instrukcje dotyczące ręcznej i automatycznej kalibracji sensora biegowego znajdują się w rozdziale Kalibracja sensora biegowego Polar z zegarkami Vantage V / Vantage M.

Łączenie sensora rowerowego z zegarkiem

Przed łączeniem sensora kadencji, prędkości lub sensora innego producenta sprawdź, czy został prawidłowo zainstalowany. Więcej informacji na temat instalowania sensorów znajduje się w poszczególnych instrukcjach obsługi modeli.

W przypadku łączenia sensora innego producenta upewnij się, że na zegarku i na sensorze zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania sprzętowego. Jeśli posiadasz dwa nadajniki, każdy z nich musi zostać połączony osobno. Po przeprowadzeniu łączenia pierwszego nadajnika możesz od razu przeprowadzić łączenie drugiego nadajnika. Sprawdź numer ID z tyłu każdego z nadajników, aby upewnić się, że wybierasz odpowiednie nadajniki z listy.

 1. Przejdź do menu Ustawienia ogólne > Łączenie i synchron. > Łączenie z sensorem lub innym urządzeniem i naciśnij przycisk OK.
 2. Zegarek rozpocznie wyszukiwanie sensora. Sensor kadencji: Aby aktywować sensor, obróć kilkakrotnie korbą. Migające czerwone światełko wskazuje, że sensor został aktywowany. Sensor prędkości: Aby aktywować sensor, obróć kilkakrotnie kołem. Migające czerwone światełko wskazuje, że sensor został aktywowany. Sensor mocy innych producentów: Obróć korbą, aby włączyć nadajniki.
 3. Po znalezieniu sensora wyświetlony zostanie komunikat z numerem identyfikacyjnym urządzenia. Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć łączenie.
 4. Po zakończeniu operacji pojawi się komunikat Zakończono łączenie.

Ustawienia rowerowe

 1. Wyświetlany jest komunikat Sensor podłączony do:. Wybierz Rower 1, Rower 2 lub Rower 3. Potwierdź, naciskając OK.
 2. Komunikat Ustaw rozmiar koła jeśli połączono sensor prędkości lub sensor mocy, który mierzy prędkość. Ustaw rozmiar i naciśnij OK.
 3. Długość korby: Wprowadź długość korby w milimetrach. Ustawienie to jest widoczne wyłącznie po połączeniu sensora mocy.

Pomiar wielkości kół

Ustawienie wielkości koła jest niezbędne do dokładnego wskazywania informacji dotyczących jazdy na rowerze. Wielkość kół w rowerze można określić na dwa sposoby:

Sposób 1

 • Zmierz koło ręcznie, aby uzyskać jak najbardziej dokładny wynik.
 • Ustaw koło w taki sposób, aby wentyl wskazywał miejsce styku koła z podłożem. Narysuj linię na ziemi, aby oznaczyć to miejsce. Przesuń rower do przodu po płaskiej powierzchni, tak aby koło wykonało pełny obrót. Opona powinna być ustawiona prostopadle do podłoża. Narysuj drugą linię w miejscu, w którym znajduje się wentyl, aby oznaczyć pełen obrót. Zmierz odległość pomiędzy tymi dwoma liniami.
 • Odejmij 4 mm (uwzględnienie obciążenia roweru). Uzyskany wynik to obwód koła.

Sposób 2

Sprawdź średnicę koła podaną w calach lub numer ETRTO nadrukowany na kole. Odczytaną wartość dopasuj do wartości w milimetrach podanej w prawej kolumnie tabeli.

ETRTO Średnica koła (cale) Rozmiar koła (mm)
25-559 26 x 1,0 1884
23-571 650 x 23C 1909
35-559 26 x 1,50 1947
37-622 700 x 35C 1958
52-559 26 x 1,95 2022
20-622 700 x 20C 2051
52-559 26 x 2,0 2054
23-622 700 x 23C 2070
25-622 700 x 25C 2080
28-622 700 x 28 2101
32-622 700 x 32C 2126
42-622 700 x 40C 2189
47-622 700 x 47C 2220

Podane w tabeli wielkości są jedynie orientacyjne, ponieważ rzeczywista wielkość koła zależy od jego typu oraz ciśnienia powietrza w oponach.

Kalibracja sensora rowerowego

Kalibrację sensora możesz przeprowadzić z poziomu menu podręcznego. Najpierw wybierz jeden z profili kolarskich i włącz nadajniki, obracając korbami. Następnie wybierz Kalibruj sensor mocy z menu podręcznego i postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, aby skalibrować sensor. Szczegółowe informacje na temat kalibracji sensora mocy są podane w instrukcji producenta.

Usuwanie połączeń

Aby usunąć połączony sensor lub urządzenie mobilne:

 1. Przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia ogólne > Łączenie i synchron. > Łączenie z nowym urządzeniem i naciśnij przycisk OK.
 2. Wybierz urządzenie, które chcesz usunąć z listy i naciśnij przycisk OK.
 3. Wyświetlany jest komunikat Usunąć połączenie?. Potwierdź, naciskając OK.
 4. Po zakończeniu wyświetlony zostanie komunikat Usunięto połączenie.