Jesteś tutaj: Ustawienia > Ikony wyświetlacza

Ikony wyświetlacza

Jest włączony tryb samolotowy. W trybie samolotowym nie działa komunikacja bezprzewodowa. Można używać zegarka, ale nie można synchronizować danych z aplikacją Polar Flow ani korzystać z akcesoriów bezprzewodowych.

Zastosowano okresowe wyłączanie powiadomień. Użycie okresowego wyłączania powiadomień sprawia, że zegarek nie będzie wibrował po otrzymaniu powiadomień lub informacji o połączeniach przychodzących (czerwona kropka będzie jednak wciąż pojawiać się na dole, po lewej stronie wyświetlacza). Wyłączone będzie również włączanie podświetlenia gestem.

Po aktywacji okresowego wyłączania powiadomień, zegarek nie będzie wibrował po otrzymaniu powiadomień lub informacji o połączeniach przychodzących (czerwona kropka będzie jednak wciąż pojawiać się na dole wyświetlacza). Wyłączone będzie również włączanie podświetlenia gestem.

Alarm jest ustawiony. Możesz ustawić alarm za pomocą menu Ustawienia > Ustawienia zegarka.

Telefon, z którym był połączony zegarek, jest odłączony, ale powiadomienia są włączone. Sprawdź, czy telefon znajduje się w odległości umożliwiającej komunikację Bluetooth i czy transmisja Bluetooth w telefonie jest włączona.

Blokada przycisków jest włączona. Aby odblokować przyciski naciśnij i przytrzymaj przycisk PODŚWIETLENIE.