Jesteś tutaj: Pierwsze kroki > Tarcze zegarka i menu

Tarcze zegarka i menu

Tarcze zegarka

Tarcze zegarka Vantage M przedstawiają dużo więcej informacji niż tylko godzina. Na tarczy zegarka wyświetlane są najważniejsze informacje, jak np. status aktywności, status obciążenia kardio, tętno i ostatnie treningi. Możesz przewijać tarcze przyciskami W GÓRĘ i W DÓŁ oraz uzyskać więcej informacji naciskając przycisk OK.

Możesz wybrać ekran analogowy lub cyfrowy w menu Ustawienia zegara.

Godzina

Podstawowa tarcza zegarka z godziną i datą.

 

Aktywność

Postęp realizacji dziennego celu aktywności jest wyświetlany jako zapełniający się okrąg wokół daty i godziny i wartość procentowa pod godziną. Gdy spędzasz czas aktywnie, okrąg stopniowo się wypełnia na jasnoniebiesko.

Dodatkowo, po otwarciu szczegółów, wyświetlane są następujące informacje na temat aktywności:

  • Liczba pokonanych kroków. Długość i rodzaj aktywności są rejestrowane i szacunkowo przeliczane na kroki.
  • Czas aktywności pokazuje łączny czas wysiłku, który korzystnie wpływa na Twój stan zdrowia.
  • Liczba kalorii spalonych podczas treningu, w wyniku aktywności i w związku z procesami metabolicznymi (minimalna aktywność metaboliczna wymagana do podtrzymania życia).

Więcej informacji znajduje się w części Całodobowy pomiar aktywności.

 

Status obciążenia kardio

Status obciążenia kardio mierzy stosunek obciążenia krótkoterminowego (obciążenia) i długoterminowego (tolerancji) i na podstawie tego określa, czy notujesz regres lub progres, utrzymujesz obciążenie treningowe lub czy trening jest przeciążający.

Dodatkowo, po otwarciu szczegółów, wyświetlane są wartości obciążenia kardio, obciążenia i tolerancji oraz tekstowy opis obciążenia kardio.

  • Wartość liczbowa Statusu obciążenia kardio to obciążenie podzielone przez tolerancję.
  • Obciążenie określa zmęczenie ostatnimi treningami. Opisuje średnie obciążenie kardio z ostatnich 7 dni.
  • Tolerancja opisuje przygotowanie do treningu kardio.Opisuje średnie obciążenie kardio z ostatnich 28 dni.
  • Słowny opis statusu obciążenia kardio.

Więcej informacji znajduje się w części Training Load Pro.

 

Tętno

Podczas korzystania z funkcji Całodobowy pomiar tętna Twój zegarek stale mierzy Twoje tętno i wyświetla jego wartość na tarczy Tętno.

Możesz sprawdzić najwyższe i najniższe odczyty tętna w danym dniu oraz zobaczyć najniższy odczyt tętna z poprzedniej nocy. Całodobowy pomiar tętna na zegarku można włączać i wyłączać w menu Ustawienia > Ustawienia ogólne > Całodobowy pomiar tętna.

Więcej informacji znajduje się w części Całodobowy pomiar tętna.

Jeśli nie korzystasz z funkcji Całodobowy pomiar tętna, nadal możesz szybko sprawdzić swoje obecne tętno bez rozpoczynania treningu. Wystarczy zacisnąć pasek, wybrać tę tarczę, nacisnąć przycisk OK i po chwili odczytać tętno na zegarku. Do tarczy Tętno możesz wrócić, naciskając przycisk WSTECZ.

 

Ostatnie treningi

Wyświetl czas od ostatniego treningu i uprawiany wtedy sport.

Dodatkowo, otwierając szczegóły, możesz wyświetlić podsumowania treningów z ostatnich 14 dni. Przejdź do wybranego treningu za pomocą przycisków W GÓRĘ/W DÓŁ i naciśnij OK, aby wyświetlić podsumowanie. Więcej informacji znajduje się w części Podsumowanie treningu.

 

Nightly Recharge

Po przebudzeniu możesz sprawdzić swój status Nightly Recharge. Informuje on o tym, jak dobrze udało Ci się wypocząć w nocy. Funkcja Nightly Recharge podaje, jak bardzo Twój autonomiczny układ nerwowy (AUN) odpoczął w początkowych godzinach snu (status AUN) oraz jak dobrze Ci się spało (status snu).

Ta funkcja jest domyślnie wyłączona. Pamiętaj, że włączona funkcja całodobowego pomiaru tętna spowoduje szybsze rozładowanie akumulatora zegarka. Funkcja Nightly Recharge zacznie działać po włączeniu funkcji całodobowego pomiaru tętna. Jeśli chcesz oszczędzać baterie i nadal korzystać z funkcji Nightly Recharge, możesz w ustawieniach zegarka ustawić całodobowy pomiar tętna w taki sposób, aby był włączony tylko w nocy.

Więcej informacji znajduje się w części Pomiar stopnia regeneracji Nightly Recharge™ lub Monitorowanie snu Sleep Plus Stages™.

 

Tarcza zegarka w trybie FitSpark

Zegarek podpowiada najbardziej optymalne cele treningowe bazujące na Twojej historii treningów, poziomie sprawności i bieżącym stanie regeneracji. Naciśnij OK, aby wyświetlić wszystkie sugerowane cele treningowe. Wybierz jeden z sugerowanych celów treningowych, aby zobaczyć jego szczegóły.

Więcej informacji znajduje się w części Poradnik treningowy FitSpark.

Nie jest możliwa edycja tarcz zegarka ani ich zawartości.

Menu

Przejdź do menu za pomocą przycisku WSTECZ. Przyciski W GÓRĘW DÓŁ umożliwiają przejście do menu i przewijanie go. Przycisk OK służy do potwierdzenia wyboru, a przycisk WSTECZ do powrotu.

Rozpoczęcie treningu

Od tego punktu możesz rozpocząć swoje sesje treningowe. Naciśnij przycisk OK, aby włączyć tryb przedtreningowy. Wybierz następnie profil sportowy, którego chcesz używać.

Możesz też przejść do trybu przedtreningowego, naciskając i przytrzymując przycisk OK na ekranie wyświetlania czasu.

Szczegółowe instrukcje znajdują się w części Rozpoczynanie sesji treningowej.

Ćwiczenia oddechowe Serene

Aby rozpocząć ćwiczenia oddechowe, najpierw wybierz Serene, a następnie Rozpocznij ćwiczenie.

Więcej informacji znajdziesz w części Ćwiczenia oddechowe Serene™.

Timery

W menu Timery znajdują się stoper i timer odliczania.

Stoper

Aby włączyć stoper, naciśnij OK. Aby dodać okrążenie, naciśnij OK. Aby zatrzymać stoper, naciśnij WSTECZ.

Timer odliczania

Możesz ustawić timer odliczania w celu odliczania wcześniej ustawionego czasu. Wybierz Ustaw Timer i ustaw czas odliczania, a następnie naciśnij OK, aby potwierdzić. Po zakończeniu wybierz Start i naciśnij OK, aby włączyć timer odliczania.

Timer odliczania jest dodawany do podstawowej tarczy zegarka z godziną i datą.

Zegarek powiadomi Cię wibracjami o zakończeniu odliczania. Naciśnij OK aby uruchomić ponownie timer, lub naciśnij WSTECZ, aby anulować i wrócić do wyświetlania godziny i daty.

Podczas treningu możesz używać timera interwałów i timera odliczania. Możesz też dodawać ekrany timerów do ekranów treningowych w ustawieniach profili sportowych w serwisie Flow i synchronizować te ustawienia z zegarkiem. Więcej informacji o używaniu timerów w czasie treningów znajdziesz w punkcie Podczas treningu.

Fitness Test

Wykonaj test wydolności w łatwy sposób dzięki pomiarowi tętna z nadgarstka, podczas spoczynku.

Więcej informacji znajduje się w części Test wydolności z pomiarem tętna na nadgarstku.

Ustawienia

Ustawienia

Możesz edytować następujące ustawienia zegarka:

Oprócz ustawień, które są dostępne w zegarku, możesz edytować profile sportowe w serwisie i aplikacji Polar Flow. Możesz spersonalizować swój zegarek, wybierając ulubione dyscypliny sportu i informacje, które chcesz monitorować podczas sesji treningowych. Więcej informacji znajduje się w części Profile sportowe w Polar Flow.